Knjige i priručnici Mašinstvo

Korozija materijala
Korozija materijala
Bojan Jokić

Procenjuje se da godišnji gubici različitih materijala izazvani korozijom iznose više miliona tona svake godine. Korozijom milion tona gvožđa godišnje oslobađa se nepovratno izgubljena energija kojom bi se grad od dva miliona domaćinstava (uz prosečnu potrošnju od 500 kW h mesečno) mogao napajati električnom energijom mesec dana.

Proteklih decenija nova saznanja i razumevanje mehanizama korozionih procesa su doprinela boljem kontrolisanju korozionih procesa i zaštiti materijala. I danas, početkom 21. veka nauka o koroziji i inženjerstvu materijala se sreće sa brojnim izazovima koji su vezani za održivost budućeg razvoja, smanjenje utroška energije, upotrebe novih materijala i razvoj novih tehnologija, koji nameće razvoj novih ekološki prihvatljivih materijala i tehnika zaštite materijala od korozije. Za uspešno rešavanje ovih i drugih izazova neophodno je poznavanje osnova korozije, elektrohemije i svojstava materijala.

 

Cena: 1.210 rsd
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom i kompjutrskom grafikom kroz Auto Cad
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom i kompjutrskom grafikom kroz Auto Cad
Prof. Ivanović Slaviša dipl. maš. inž.

Priručnik je nastao kao težnja autora da napiše knjigu koja će pomoći prvenstveno učenicima i studentima da savladaju nastavni plan i program a i drugim korisnicima će biti od velike pomoći pri upotrebi tehničkog crtanja sa nacrtnom geometrijom i kompjuterskom grafikom.
Ovaj priručnik je namenjen učenicima prvog razreda, za razne obrazovne profile: u mašinskoj, elektro, građevinskoj, arhitektonskoj, saobraćajnoj i drvoprerađivačkoj struci u srednjim stručnim, kao i visokim strukovnim školama, akademijama i fakultetima u cilju sticanja znanja,veština i navika neophodnih za obavljanje složenih i konkretnih zadataka u proizvodnji.
Priručnik je koncipiran tako da su u prvom delu data teorijska objašnjenja i demonstracije neophodne za razumevanje tehničkog crtanje sa nacrtnom geometrijom.
U drugom delu je data zbirka rešenih zadataka u programu Auto Cad, u cilju lakšeg rešavanja konkretnih problema u praksi.
Da bi ova knjiga našla mesto u srednjim tehničkim, visokim strukovnim školama, akademijama, fakultetima i u proizvodnji, zahvaljujem se recenzentu Ivanović Grozdi diplomiranom mašinskom inženjeru, profesoru mašinstva u penziji iz Aranđelovca, koja je proverila teoretski deo i zbirku rešenih zadataka.

 

Format knjige je A4

Cena: 3.300 3.168 rsd
Konstruisanje uz pomoć računara i brza izrada prototipova
Konstruisanje uz pomoć računara i brza izrada prototipova
Miroslav Milutinović, Predrag Živković

Razvoj, usavršavanje i rekonstrukcije mašinskih sistema i proizvoda, u današnje vrijeme je nezamislivo bez korišćenja savremenih računarskih sistema. U cilju lakšeg, bržeg i jednostavnijeg definisanja konstrukcija, njihove varijacije i unapređenja, autor(i) su publikaciju pod nazivom „Konstruisanje uz pomoć računara i brza izrada prototipova“ napisali kao osnovni univerzitetski udžbenik namijenjen, prvenstveno, studentima Mašinskog fakulteta ali i drugim tehničkim licima koja žele da nauče osnove modelovanja, analize, izrade tehničke dokumentacije, itd. Akcenat publikacije jeste da korisnici nauče pravila definisanja modela od ideje do izrade tehničke dokumentacije, ali i brze izrade prototipova.
Publikacija je koncipirana u 12 poglavlja koja su sistematično i hronološki poređana na način da čitaocima omogući jasno razumijevanje mogućnosti definisanja i izrade različitih modela.

Cena: 1.400 rsd
Inovativni razvoj tehničkih sistema
Inovativni razvoj tehničkih sistema
Milosav Ognjanović

U prvom delu koji se odnosi na osnove tehničkih inovacija, obrađeni su pojam tehničkih sistema, pojam i nivoi tehničkih inovacija i dati su odgovori na pitanja zašto i kako se
razvijaju nova tehnička rešenja. Probijanje misaone barijere obezbeđuju nova naučna i tehnološka znanja, novi izvori energije i nove metode i alati za razvoj.
Obuhvaćeni su i procesi razvoja TS u istoriji i mogući trendovi u budućnosti, uključujući okruženje sa ergonomskog, bioničkog i ekološkog aspekta. Drugi deo knjige obuhvata inovativni dizajn TS tj. proces stvaranja (sinteze) novog TS zasnovanog na novim funkcijama i novostvorenim potrebama, na novom principu, novim konstrukciskim detaljima, novim tehnologijama i sl. Relacije sa okruženjem kao što su ergonomske, estetske, bionike, ekološke i druge, da bi predstavljale unapređenje, odnosno oplemenjavanje postojećeg stanja razvijaju se uz odgovarajuću inovativnu proceduru. Treći deo knjige obuhvata prikaz metoda koje se koriste u inženjerskom dizajnu s ciljem da se dostigne potrebni nivo inovativnosti. Prikazani skup metoda uključuje sve ono što se odnosi na traganje za idejama i rešenjima i na procedure transformacije znanja kako bi se dobila odgovarajua svojstva TS. Četvrti deo obuhvata integrisane metode za razvoj odreene kategorije TS, a koje uključuju izabrana svojstva TS, u prvom redu mašinskih sistema. Ove integrisane metode uključuju svojstva ovih sistema kao što su željeni nivo pouzdanosti u radu, ograničeni nivo vibracija i buke i dr.
Za tu svrhu posebno su razvijeni pristupi kao što su Pouzdanost za dizajn, Vibracije za dizajn i Buka za dizajn TS. Pristupi i procedure u ovom smislu prilagođeni su potrebi korišćenja ovih svojstava kao ograničenja (Prinude – Constraints) u definisanju konstrukcijskih parametara TS u okviru metodologije Robusnog i Aksiomatskog dizajna.

Cena: 2.700 rsd
Limarski radovi: Konstruisanje i krojenje oblika od lima - alati spojevi i veze - izvođenje radova
Limarski radovi
Stevan Krunić, Jelena Krunić

Treće obnovljeno izdanje knjige LIMARSKI RADOVI, kao što sam naslov govori, odnosi se na limarske radove u oblasti industrije, građevinarstva, zanata i samostalne delatnosti. Da bi tematika predstavljala zaokruženu celinu prikazani su osnovni materijali za limarske radove, alati i mašine, kao i tehnologija projektovanja, krojenja i montaže pojedinih složenih elemenata. Najviše pažnje posvećeno je konstrukcijama i predmetima od lima i to njihovom projektovanju preko izrade razvijenih mreža omotača, sa presecima i bez njih. U knjizi su navedena pojedina geometrijska tela i konstruktivni postupak, takođe je pokazano kako se izvodi i neka posebna planimetrijska konstrukcija neophodna za realizaciju osnovnog postupka (npr. konstrukcija petougla, ovala, itd.).
Pokrivanje krovova limom i opšivanja građevinskih elemenata sa ciljem zaštite od atmosferskih uticaja poglavlje je koje je namenjeno i profesionalnim izvođačima i amaterima.
Zavarivanje, lemljenje, lepljenje, zakivanje i pertlovanje, tehnološki postupci povezivanja elemenata od lima obrađeni su u obimu koji je potreban i dovoljan za eventualne limarske radove po sistemu “uradi sam”.
Stoga, toplo preporučujemo ovu knjigu kako građevincima, zanatlijama tako i mašincima koji se bave instalacijama klima sistema i industrijskih postrojenja.

Cena: 1.100 rsd
Zbirka zadataka iz statike: sa izvodima iz teorije
Zbirka zadataka iz statike
Nataša Trišović, Milanka Glišić, Olivera Jeremić, Snežana Milićev, Dragomir Zeković

Materija ove Zbirke zadataka odgovara, u najveoj meri, nastavnom programu predmeta Mehanika I (Statika) koji se izlae studentima prve godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zbirku zadataka mogu koristiti i studenti drugih fakluteta čiji nastavni plan obuhvata izloene oblasti.
Autori su prikupili, izabrali i obradili primere iz navedene literature i sa pismenih ispita koji su rezultat rada autora i ostalih lanova Katedre za Mehaniku Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Cena: 1.650 rsd
Mehanika: Dinamika sistema
Mehanika
Mirko Pavišić, Zoran Golubović, Zoran Mitrović
Cena: 1.540 rsd
Mehanika: Statika
Mehanika
Zoran Golubović, Milivoje Simonović, Zoran Mitrović
Cena: 1.650 rsd
Inženjersko radionički priručnik: Za ručno gasno-plameno rezanje, navarivanje, metalizaciju, lemljenje, autogeno zavarivanja i plazma rezanje
Inženjersko radionički priručnik
Saša Pejkić

Knjiga je osmišljena tako da pomogne u rešavanju praktičnih problema zahvaljujući detaljnoj analizi enciklopedijskog tipa svih sastavnih elemenata ovih tehnika uz pažljivo praćenje i predupređenje svih opasnosti koje se javljaju na radnom mestu.
Ovaj knjiga je namenjena prvenstveno mladim inženjerima koji će postati šefovi gradilišta i metalskim radnicima koji žele da nadograde svoje znanje. Primenjiva je na svim gradilištima i radilištima na kojima se koristi autogeni kompleti, plazma rezanje ili uopšteno gasno plamena tehnika.
Smisao Inženjersko radioničkih priručnika je da ublaži nedorečenosti koje se nosi sa školovanja i pomoći će Vam da prebrodite veliki korak od znanja sa fakulteta do znanja jednog dobrog majstora. Zapravo želja autora je da se koristniku olakšaju muke.
Pored toga, knjiga je zamišljena tako da nakon njenog proučavanja lako možete da koristite opremu za gasno plameno zavarivanje i rezanje ili plazma rezanje i čitalac može napraviti svoje prve korake.

Preporuke iskusnih stručnjaka je da ova knjiga treba da bude obavezno štivo svakog ko se bavi zavarivanjem ili upravlja gradilištem na kome se koriste autogene boce, plazma rezači ili kada ima potrebe za lemljenjem ili navarivanjem sa ovim tehnikama.

Poseban deo knjige je posvećen radu na visini, jer se ove tehnike često provode na gradilištima na visini.
Test je pisan bez korišćenja nerazumnih i složenih fraza i izraza i prilagođen je svim čitaocima koji imaju zainteresevanost za unapređenje znanja i poseduju barem nekakva elementarna znanja iz tehničkih nauka.

U knjizi možete pronaći sve, baš sve za gasno plamenu tehniku, od potrebe šta Vam treba i kako da se naruči, kompletira, sačuva, skladišti, koristi, ali i da se spreče opasnosti i deluje u slučaju požara i eksplozija!!!

Cena: 8.800 8.624 rsd
Metalurgija zavarivanja: izdanje - 2023 god.
Metalurgija zavarivanja
Radica Prokić Cvetković, Olivera D. Popović

Ovaj udžbenik је namenjen studentima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji slušaju predmet Metalurgija zavarivanja, ali i svim inženjerima koji se bave problematikom ponašanja materijala pri zavarivanju. Za praćenje ovog predmeta neophodna su predznanja iz oblasti Fizike, Mašinskih materijala 1 i 2, kao i iz Postupaka zavarivanja. Cilj autora je bio da ovako kompleksnu problematiku koja zahteva određeni nivo predznanја iz pomenutih oblasti, što jednostavnije prikaze, a da pri tome održi zadovoljavajući akademski nivo. Metalurgija zavarivanja je veoma složena nauka koja obuhvata procesnu metalurgiju (legiranje, livenje, oblikovanje, termičku obradu, ...) i fizičku metalurgiju (kristalografija, mehanička i fizička svojstva, metalografija, ...). Veoma je važno znati kako nastaju određene greške pri zavarivanju i kako sprečiti njihovu pojavu. Zbog toga је, sa jedne strane neophodno poznavanje svojstava i strukture materijala, kao i način njihovog dobijanja, a sa druge strane postupaka i tehnologije zavarivanja, da bi se dobio zavareni spoj zadovoljavajućeg kvaliteta. Znanja iz metalurgije zavarivanja mogu dati odgovore na mnoga pitanja, kao na primer: zašto је brzo hlađenje posle zavarivanja austenitnih Cr-Ni čelika povoljno, a veoma štetno kada su u pitanju niskolegirani čelici; zašto је primena predgrevanja kod nekih čelika neizostavna, a kod austenitnih čelika i nikla nepoželjna; zašto se pri zavarivanju bakra koriste nekoliko puta veće jačine struje nego pri zavarivanju čelika itd.

U želji da preglednije i jednostavnije predstave ovako kompleksnu materiju, autori su оdlučili da je izlože kroz sledeća poglavlja: osnovni pojmovi u zavarivanju, toplotni procesi pri zavarivanju, naponi i deformacije u zavarenim spojevima, hemijske reakcije pri zavarivanju, strukturne promene u zavarenim spojevima, zavarljivost, termička obrada zavarenih spojeva, čelici, podela i označavanje čelika, zavarivanje nelegiranih čelika, zavarivanje čelika visoke čvrstoće, zavarivanje čelika za rad na niskim temperaturama, zavarivanje čelika otpornih na puzanje, zavarivanje nerđajućih čelika, zavarivanje raznorodnih materijala, zavarivanje gvožđa, zavarivanje aluminijuma i njegovih legura, zavarivanje bakra, nikla i njihovih legura, zavarivanje titana i ostalih obojenih metala, zavarivanje polimera, keramike i kompozita. Poslednje poglavlje, zavarivanje polimera, keramike i kompozita, ne pripada oblasti same metalurgije zavarivanja, ali је u ovoj knjizi ipak dato da bi se u potpunosti obuhvatila problematika zavarivanja materijala uopšte. Ovi materijali se sve vise koriste u izradi delova, a nekada i čitavih konstrukcija, umesto metalnih materijala. Njihova primena je doživela nagli uspon poslednjih nekoliko decenija i stoga je bilo neophodno pozabaviti se problematikom njihovog zavarivanja.

Cena: 3.960 rsd
Postupci zavarivanja
Postupci zavarivanja
Radica Prokić Cvetković, Olivera D. Popović

Ovaj udžbenik je, pre svega, namenjen studentima Mašinskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu koji slušaju predmet Postupci zavarivanja, ali i svim tehničkim licima koja žele
da prošire i primene znanja iz ove oblasti. Zbog toga se može reći da u ovoj knjizi ima
možda previše podataka za studente koji žele samo prelaznu ocenu, ali i nedovoljno podataka za rešavanje ozbiljnih inženjerskih problema. Cilj autora je bio da predstave ovu oblast zavarivanja na što jednostavniji i razumljiviji način, uz mnoštvo slika, istovremeno nastojeći da održe željeni nivo kvaliteta. Knjiga je pisana po ugledu na najnovije svetske udžbenike iz ove oblasti, uz želju autora da se studenti upoznaju sa gotovo svim savremenim dostignućima i trendovima.

Cena: 1.900 rsd
Robotika: Zbirka rešenih zadataka
Robotika
Kosta Jovanović, Nikola Knežević

„Robotika – zbirka rešenih zadataka“ je nastavna literatura koja obrađuje osnovne teme iz oblasti robotike kroz prikaz rešenih zadataka. Po svojoj strukturi i sadržaju, zbirka prati osnovni univerzitetski kurs u oblasti robotike. Konkretno, na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu, zbirka je namenjena predmetu Robotika i automatizacija čiju sadržinu prati. Opšte, zbirka se može koristiti i kao pomoćna literatura za studente drugih srodnih fakulteta tehničkog usmerenja i visokih tehničkih škola. Takođe, zbirka se može koristiti od strane inženjera u početnim fazama karijere u cilju uvida u osnovne principe rada robota i rešenje tipičnih problema i zadataka koji se javljaju u industrijskoj robotici.
Sadržaj Zbirke je podeljen u sledećih devet poglavlja: Osnovni pojmovi, konfiguracije i primene, irektna kinematika – homogene transformacije, Direktna kinematika – DH notacija i kinematika industrijskih robota, Inverzna kinematika, Diferencijalna kinematika – Jakobijan, Dinamika, Planiranje trajektorije, Pogonski i senzorski sistemi robota, Upravljanje. Sadržaj zbirke prati tipične tematske celine koje se javljaju u udžbenicima za predmete robotike na relevantnim svetskim univerzitetima.

Cena: 1.150 rsd
Rashladni uređaji: Deo 2
Rashladni uređaji
Mile Markoski

Udžbenik Rashladni uređaji namenjen je studentima Mašinskog fakulteta, katedra za termotehniku. Udžbenik prati program predmeta Tehnika hlađenja i Toplotne pumpe. Knjigu mogu koristiti i mašinski inženjeri koji se u praksi bave ovom problematikom.

 

Cena: 2.600 rsd
Rashladni uređaji: Deo 1 i 2 + prilog
Rashladni uređaji
Mile Markoski

Ova knjiga namenjenja je studentima Mašinskog fakulteta u Beogradu usmerenja za termotehniku, kao osnovni udžbenik za predmete iz oblasti Tehnike hlađenja i Toplotnih pumpi; ona takođe može koristiti i mašinskim inženjerima koji se u praksi bave tom problematikom. Iako se sve sto je u ovoj knjizi rečeno o Rashladnim uređajima može skoro u potpunosti odnositi i na Toplotne pumpe, koje se od rashladnih uređaja razlikuju jedino po vrstama i temperaturama toplotnih izvora i ponora, po tradiciji zadržan je naslov “Rashladni uređaji” - prema prvobitnjoj nameni toplotnih mašina koje rade po levokretnom ciklusu. Osim toga, u oblasti hladenja mašine koje rade po levokretnom ciklusu nemaju alternativu, dok su u grejanju Toplotne pumpe samo jedno od alternativnih rešenja.

 

Komplet sadrži tri knjige. Deo 1, Deo 2 i prilog dijagrami stanja za rashladne fluide i vlažan vazduh

Cena: 5.200 rsd
Digitalno upravljanje u proizvodnji
Digitalno upravljanje u proizvodnji

U prvom poglavlju su predstavljeni pneumatski logički elementi, koji se koriste u okviru upravljačkih sistema. S ciljem usmjeravanja prema elektronskim komponentama, dati su uporedni prikazi njihove relejne i pneumatske realizacije.

Kombinaciona logička kola su opisana u drugom poglavlju. Izložena je
analiza i sinteza ovih kola. Pored klasičnih, posebna pažnja osvećena je njihovoj izvedbi pomoću integrisanih kola.

Treće poglavlje sadrži osnovne memorijske elemente, analizu i sintezu
sinhronih i asinhronih sekvencijalnih logičkih kola. Pored toga, kao i u drugom poglavlju, postupak sinteze asinhronih sekvencijalnih logičkih kola je oslikan na konkretnom primjeru iz proizvodnje. Savremeni način projektovanja ovih kola, korišćenjem sekvencijalnih struktura, je obrađen na kraju ovog poglavlja.

Programabilni logički kontroleri (PLK) su predmet četvrtog poglavlja. Pošto se izučavanje pomenutih digitalnih industrijskih računara započinje na osnovnim studijama, u ovom udžbeniku, fokus je stavljen na centralnu procesorsku jedinicu (CPU), kao glavni dio PLK. Dakle, podrobnije su objašnjeni konkretni CPU moduli proizvođača Siemens, s ciljem da se objasne njegove memorijske oblasti i polja, vrste podataka i načini pristupa njima. Takođe su objašnjeni analogno-digitalni (A/D) i digitalno-analogni (D/A) pretvarači (konvertori) u okviru PLK, kao i uređaji za programiranje PLK. Raspoloživost opreme  navela je autore da se pri izlaganju gradiva fokusiraju na Siemens-ovu SIMATIC S7-200 i S7-300 seriju PLK.

Cena: 1.650 1.617 rsd
Obrada materijala laserom: osnove, primena i optimizacija
Obrada materijala laserom
Sanja Petronić, Tatjana Šibalija

U današnje vreme najčešće primene laserske obrade materijala su lasersko zavarivanje, lasersko sečenje, lasersko bušenje, kao i laserska mehanička obrada materijala i lasersko čišćenje..
U ovoj knjizi će biti opisani mehanizmi, primena i optimizacija parametara procesa bušenja laserom, sečenja laserom i mehaničke obrade laserom. Procesi koji nastaju laserskim zavarivanjem, njihova primena i optimizacija prevazilaze obim ove knjige pa će biti opisani u narednim studijama, odnosno, ne spadaju u domen ove knjige.

Cena: 1.650 1.617 rsd
Indukciono grejanje metala: Teorija i praksa
Indukciono grejanje metala
Radojle Radetić

U knjizi “Indukciono grejanje metala – Teorija i praksa” elementi teorije i praktičnih proračuna su izneti dovoljno duboko da omoguće praktičan rad, ali da ne zamagle žar radoznalosti čitaoca koji je zainteresovan za moderne primene state-of-the-art tehnologije poluprovodničkih prekidača. Dat je iscrpan komparativni pregled obećavajući energetskih topologija pogodnih za izradu malih uređaja za indukciono grejanje, tako da knjiga ima i udžbenički karakter ali je sve to živo ilustrovano sa realizovanim praktičnim uređajima čime je izbegnuta suvoparnost izlaganja i uneta jedna crta zanimljivosti. Tako da krug zainteresovanih čitalaca ove knjige obuhvata kako entuzijaste koje interesuje indukciono zagrevanje, tako i profesionalce koji hoće da se upoznaju sa novim tehnologijama pa i studente tehničkih fakulteta kojima su potrebne informacije o ovoj naprednoj tehnologiji i njenim primenama.

Cena: 2.000 1.700 rsd
Industrijska automatika
Industrijska automatika
Milan Ristanović

Stalno rastuće tržište oblasti industrijske automatike, kako u svetu tako i kod nas, dovodi do potrebe za sistematskim proučavanjem i predavanjem ove oblasti na univerzitetu. Počev od školske 2011/12. godine, na Modulu za automatsko upravljanje, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, je uveden predmet Industrijska automatika, koji se predaje na prvoj godini master akademskih studija.

Udžbenik se sastoji od pet poglavlja. U prvom poglavlju se objašnjava pojam, značaj i uloga sistema automatskog upravljanja u industriji. Kroz drugo i treće poglavlje, čitalac se uvodi u komponente, metode sinteze i načine realizacije električnog, pneumatskog i elektropneumatskog upravljanja. Četvrto poglavlje predstavlja centralno poglavlje ovog udžbenika, u kome se stavlja akcenat na razumevanje koncepta programabilnih logičkih kontrolera i sistemskog pristupa rešavanju problema primenom programabilnih logičkih kontrolera. Konačno, u petom poglavlju se daju osnovne informacije o Industriji 4.0 i ulozi industrijske automatike u 21. veku.

Kako je cilj kursa Industrijska automatika upoznavanje studenata sa savremenim industrijskim upravljačkim sistemima, metodama projektovanja i načinom realizacije, a ishod razvijanje kompentencije studenata da razumeju i da mogu da implementiraju jednostavna rešenja u različitim tehnologijama izvedbe, udžbenik je protkan pažljivo postavljenim i rešenim problemima iz tehničke prakse. Naravno, ovaj udžbenik je samo osnovna literatura, koja čitaoca treba da osposobi za dalje samostalno usavršavanje.

Cena: 2.000 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd