Knjige i priručnici

Autodesk AutoCAD 2023 i AutoCAD LT 2023:: Vodič za početnike za 2D crtanje i 3D modelovanje pomoću programa Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD 2023 i AutoCAD LT 2023:
Jaiprakash Pandey

AutoCAD je jedna od svestranih softverskih aplikacija za arhitektonsko i inženjersko projektovanje i najpopularnija platforma za projektovanje pomoću računara (CAD) za 2D crtanje i 3D modelovanje. Drugo izdanje ovog praktičnog vodiča sadrži sve što je potrebno da znate da biste maksimalno iskoristili ovu moćnu alatku, od jednostavnog pregleda korisničkog interfejsa do korišćenja naprednih alata.

Počevši od osnovnih oblika i funkcija za crtanje, naučićete osnove CAD dizajna. Zatim ćete učiti o efikasnom upravljanju crtežima pomoću slojeva, dinamičkih blokova i grupa i otkrićete kako da dodate napomene i dijagrame kao profesionalac. Dok napredujete, pokazaćemo vam kako da konvertujete 2D crteže u 3D modele i oblike. Takođe ćete otkriti napredne funkcije, kao što su izometrijski crteži, uslužni programi za crtanje za upravljanje složenim fajlovima i za njihov oporavak, pregled količine i multidisciplinarne crteže pomoću xRefs funkcija. Na kraju, fokusiraćete se na renderovanje i vizuelizaciju dizajna u AutoCAD-u.

Do kraja ove knjige steći ćete dobro razumevanje CAD principa i moći ćete samouvereno da koristite AutoCAD softver za impresivne 2D i 3D kreacije.

Naučićete:

- Osnove CAD-a, kao što su funkcije, navigacija i komponente

- Kreiranje složenih 3D objekata pomoću primitivnih oblika i alata za uređivanje

- Korišćenje objekata za višekratnu upotrebu, kao što su blokovi, i saradnju pomoću xRef funkcije

- Istraživanje naprednih funkcija, kao što su eksterne reference i dinamički blokovi

- Otkrivanje alata za modelovanje površine i mreže, kao što su Fillet, Trim i Extend

- Korišćenje rasporeda prostora papira za kreiranje dijagrama za 2D i 3D modele

- Konvertovanje 2D crteža u 3D modele

Kome je ova knjiga namenjena

Ova knjiga o 3D modelovanju je namenjena inženjerima dizajna, mašinskim inženjerima, arhitektima i svima koji rade u građevinarstvu, proizvodnji ili sličnim oblastima. Bilo da li ste apsolutni početnik, student ili profesionalac koji želi da unapredi veštine inženjerskog dizajna, ova AutoCAD knjiga će vam biti korisna. Nije potrebno prethodno poznavanje CAD-a ili AutoCAD-a.

 

Cena: 2.860 2.574 rsd
CCNA 200-301: zvanični vodič za sertifikat, knjiga 2
CCNA 200-301
Wendell Odom

- Revidirano izdanje najprodavanijeg vodiča za samostalno učenje za CCNA sertifikat
- Sadržaj knjige je potpuno ažuriran i prilagodjen novim ciljevima ispita CCNA 200-301
- Knjige i materijal sa interneta prepuni su funkcija koje pomažu kandidatima da savladaju teške metode testiranja na ispitima
- Praktični testovi sadrže pitanja zasnovana na scenariju koji blisko oponaša teškoće samog ispita
- Detaljna stručna objašnjenja svih protokola, komandi i tehnologija na CCNA ispitu
- Onlajn pomoćni materijali, kao što su slajdovi sa predavanja, beleške instruktora i banke testova, podržavaju koncepte o kojima se govori u ovom tekstu
Oslonite se na najprodavaniju Official Cert Guide seriju Cisco Press-a koja će vam pomoći da učite, pripremite se i vežbate za uspeh na ispitu. Serija je izgrađena sa ciljem da predstavi procenu, pregled i praksu koja će vam osigurati da se u potpunosti pripremite za ispit za sertifikat. U kombinaciji sa knjigom CCNA 200-301 Zvanični vodič za sertifikat, knjiga 1, ova knjiga obuhvata teme CCNA 200-301 ispita.
CCNA 200-301 Zvanični vodič za sertifikat, knjiga 2 predstavlja vam organizovanu rutinu pripreme za test korišćenjem dokazanih serija elemenata i tehnika. "Da li ovo već znam?" kviz otvara svako poglavlje i omogućava vam da odlučite koliko vremena da posvetite datom odeljku. Lista tema ispita olakšava referenciranje. Zadaci pripreme za ispit na kraju poglavlja pomažu vam da istražite ključne koncepte koje morate detaljno da poznajete.

- Savladajte teme ispita Cisco CCNA 200-301

- Procenite znanje pomoću kviza na početku svakog poglavlja
- Pregledajte ključne koncepte korišćenjem zadataka za pripremu ispita
- Vežbajte pomoću realističkih ispitnih pitanja u softveru praktičnog testa

CCNA 200-301 Zvanični vodič za sertifikat, knjiga 2 iz Cisco Pressa vam omogućava da iz prvog puta uspešno uradite ispit i jedini je resurs za samostalno učenje koji je Cisco odobrio. Najprodavaniji autor i stručni instruktor Wendell Odom deli savete za pripremu i savete za testiranje, pomažući vam da identifikujete oblasti koje su vam nejasne i poboljšate konceptualno znanje i veštine.

Ovaj kompletan studijski paket uključuje
- Rutina pripreme testa koja vam pomaže da položite ispite
- Kvizove “Da li već ovo znam?”, koji vam omogućavaju da odlučite koliko vremena treba da provedete u svakom odeljku
- Tabele ključnih tema na kraju svakog poglavlja, koje vam pomažu da proučite ključne koncepte koje morate detaljno da znate
- Moćan Pearson Test Prep Practice Test softver, zajedno sa stotinama dobro pregledanih, realinih pitanja, opcijama za prilagođavanje i detaljnim izveštajima o rezultatima
- Besplatnu kopiju softvera CCNA 200-301 Network Simulator, Volume 2 Lite, zajedno sa značajnim laboratorijskim vežbama koje vam pomažu da usavršite svoje veštine pomoću interfejsa komandne linije za rutere i svičeve
- Linkove za serije praktičnih vežbi za konfiguraciju koje je razvio autor
- Onlajn interaktivne praktične vežbe koje vam pomažu da poboljšate svoje znanje
- Više od 50 minuta video snimaka autora
- Onlajn interaktivna aplikacijaFlash Cards koja će vam pomoći da proučite ključne pojmove po poglavljima
- Završno poglavlje pripreme, koje vas vodi kroz alate i resurse koji će vam pomoći da izradite strategije pregleda i testiranja
- Predloge za plan učenja i šablone koji će vam pomoći da organizujete i optimizujete vreme učenja
Dobar u pogledu nivoa detalja, planova učenja, karakteristika procene, praktične laboratorije i izazovnih pitanja i vežbe, ovaj zvanični vodič će vam pomoći da savladate koncepte i tehnike koje će vam osigurati uspeh na ispitu.

Cena: 2.860 2.574 rsd
Uvod u M2M (Machine to Machine) komunikacije
Uvod u M2M (Machine to Machine) komunikacije
Dejan D. Drajić

Spisak skraćenica, 7
Predgovor, 11

 

Uvod, 13
Šta su M2M komunikacije?, 13
Odnosi M2M, WSNs, CPS i IoT, 14
Primeri primene M2M komunikacija, 19
Uticaj pojedinih aplikacija na komunikacionu mrežu, 21
Druge organizacije, udruženja i interesne grupe koje se bave M2M, 23
Dalji razvoj i izazovi u M2M komunikacijama, 24

Arhitektura i standardi M2M komunikacija, 26
Uvod, 26
GPP MTC arhitektura, 26
ETSI arhitektura za M2M, 31
Arhitektura EXALTED sistema, 36

M2M saobraćaj i modeli, 43
Uvod, 43
Elementi za modelovanje M2M saobraćaja, 44
Metodologija za modelovanje saobraćaja, 50
Modelovanje saobraćaja u M2M, 54
Fitovanje modela prema zabeleženom (zapisanom) saobraćaju, 64
Modelovanje M2M aplikacija, 68

Sigurnost u M2M komunikacijama, 75
Uvod, 75
Pregled opštih pojmova,76
Sigurnost u M2M sistemu, 80

ZigBee standard, 87
Uvod, 87
Razvoj i pojam ZigBee-a, 87

Bluetooth, 95
Uvod, 95
Primeri primene Bluetooth tehnologije, 104
Ostale verzije standard, 105
Bluetooth Low Energy, 106

6LoWPAN, 109
Uvod, 109
IPv4 109
IPv6, 110
Bežični ugnježdeni Internet, 112
Uloga 6LoWPAN, 113
Razvoj 6LoWPAN i standardizacija, 113
Arhitektura 6LoWPAN, 114
Neke 6LoWPAN aplikacije, 117

Bežične tehnologije kratkog dometa, 120
Uvod, 120
NFC, 125
Mobilni uređaji sa NFC tehnologijom, 128
Primena RFID i NFC tehnologija, 131

Upravljanje uređajima u M2M (OMA–DM, CoAP protokol), 135
Uvod, 135
Upravljanje uređajima u M2M, 136
OMA DM standard, 136
CoAP protocol, 140
OMA LWM2M standard za upravljanje uređajima i aplikacijama, 146

M2M komunikacije za pametnu mrežu (smart grid), 151
Uvod, 151
Osnovi pametnih mreža, 153
Problemi M2M komunikacija u okviru pametne mreže, 156
Bežične komunikacione tehnologije za M2M komunikacije, 159
Neki primeri M2M komunikacija u pametnoj mreži, 162

Primena M2M komunikacija u okviru brige o zdravlju (ehealth), 168
Uvod, 168
Mrežna arhitektura M2M komunikacija i ehealth, 171
Kratak pregled bežičnih tehnologija, 172
M2M pristupna komunikaciona mreža, 174
Konektivnost i sigurnost u E2E rešenjima za M2M komunikacije, 174
Postojeći projekti, 178
Indeks, 184

 

Cena: 1.240 1.215 rsd
Nanostrukturne solarne ćelije
Nanostrukturne solarne ćelije
Biljana Todorović Marković Zoran Marković

 

Cilj autora knjige je bio da širu javnost upozna sa problematikom izrade solarnih ćelija na bazi ugljeničnih nanomaterijala. Sama knjiga je tematski gledano podeljena u tri celine:

 

• Prva celina (prvih sedam poglavlja) je namenjena upoznavanju čitalačke publike sa modernim nesilicijumskim tehnologijama konstrukcije solarnih ćelija, kao i ekonomskoj isplativosti izrade i korišćenja solarnih ćelija. Ova poglavlja su pisana na takav način da mogu da ih razumeju i neinženjerski potkovani čitaoci.

 

• U drugom delu knjige (poglavlja 8, 9 i 10) su detaljno prikazane osobine ugljeničnih nanomaterijala, kao i njihova potencijalna primena i isplativost u izradi solarnih ćelija. Rezultati prikazani u ovom delu knjige su plod dugogodišnjih istraživanja samih autora knjige i namenjeni su studentima doktorskih studija, postdoktorantima koji razvijaju ove materijale, kao i stručnjacima za plastične solarne i grafenske solarne ćelije.

 

• U okviru dodatka knjige date su osnove fizike poluprovodnika i predstavljene su osnovne osobine klasičnih makroskopskih poluprovodnika kao što su silicijum i germanijum. Ovaj deo knjige je namenjen studentima doktorskih studija koji hoće da se bliže upoznaju sa fizikom čvrstog stanja.

 

Cena: 1.980 1.940 rsd
Analiza elektroenergetskih sistema II
Analiza elektroenergetskih sistema II
Nikola Rajaković

njiga svojim sadržajem obuhvata sledeće oblasti: uvod u proračun tokova snaga, predstava mreže, formulacija problema raspodele snaga preko jednačina injektiranja snaga, numerički postupci za rešavanje jednačina injektiranja snaga, primene proračuna tokova snaga, nalaženje raspodele snaga primenom tehnike slabo popunjenih matrica, proračun tokova snaga i naponskih prilika u distributivnim mrežama, optimalna raspodela snaga, uvod u stabilnost elektroenergetskih sistema, stabilnost na male poremećaje, tranzijentna stabilnost, naponska stabilnost, ekonomsko vrednovanje varijanti, ekonomska gustina struje nadzemnih vodova kao i trajno dozvoljena gustina struje.

Cena: 2.750 2.695 rsd
Distribucija električne energije: Rešeni primeri
Distribucija električne energije
Dragoslav Perić Miladin Tanasković Tomislav Bojković
Ova knjiga je logičan nastavak i kompletiranje teorijskih objašnjenja iz knjige "Distribucija električne energije" sa rešenim primerima iz prakse. Obrađene su mnogobrojne tematike koji se tiču elektrodistribucije; elektrodistribucija u regulisanoj i deregulisanoj elektroprivredi, struje kratkih spojeva i uzemljenje, distributivne transformatorske stanice, distributivni kablovski vodovi, distributivni nadzemni vodovi, potrošači, priključci i merenje električne energije, kvalitet distribucije električne energije, planiranje elektrodistributivne mreže, male elektrane u elektrodistributivnoj mreži itd.
Cena: 2.700 2.646 rsd
Distribucija električne energije
Distribucija električne energije
Milan Tanasković, Tomislav Bojković, Dragoslav Perić

Autori su problematiku distribucije električne energije razvrstali u devet poglavlja. Unutar ovih poglavlja obrađene su mnogobrojne tematike, problemi i rešenja i druga pitanja koji se tiču elektrodistribucije; elektrodistribucija u regulisanoj i deregulisanoj elektroprivredi, struje kratkih spojeva i uzemljenje, distributivne transformatorske stanice, distributivni kablovski vodovi, distributivni nadzemni vodovi, potrošači, priključci i merenje električne energije, kvalitet distribucije električne energije, planiranje elektrodistributivne mreže, male elektrane u elektrodistributivnoj mreži itd.

Cena: 3.600 3.528 rsd
Sajber rat i sajber mir
Sajber rat i sajber mir
Nenad Putnik

Danas je svima, makar na nivou osnovnih informacija ili pak zdravorazumskog ili barem intuitivnog poimanja, jasno šta su sajber pretnje i šta bi mogla da predstavlja sajber bezbednost. U proteklih petnaest godina desio se veliki broj ozbiljnih sajber napada sa kojima je i šira javnost upoznata posredstvom medija. Estonija je 2007. godine pretrpela višenedeljni napad koji je nazvan prvim slučajem sajber rata. Godinu dana kasnije usledio je sajber rat protiv Gruzije. Nedugo zatim virus Staksnet je umalo doveo do eksplozije iranskih nuklearnih postrojenja. Potom su usledile informacione operacije na Krim i Ukrajinu u sklopu takozvanog hibridnog rata. U jeku pandemije koronavirusa 2020. godine na meti kriptovirusa našle su se zdravstvene ustanove širom sveta. Prošle godine obeleženo je dvadeset godina od terorističkog napada na Kule bliznakinje, napada koji je planiran na osnovu javno dostupnih informacija na internetu. Osim toga, danas većina zemalja ima svoja doktrinarna i strateška dokumenta iz domena sajber odbrane, a procenjuje se da više desetina država sveta ima i ofanzivne stragije sajber ratovanja.

Namera autora je da u ovoj monografiji, na naučno zasnovan način, sistematično, i u skladu sa epistemološkim principima, studentima predstavi aktuelnu i složenu tematiku iz oblasti širokog spektra sukobljavanja državnih i nedržavnih aktera u sajber prostoru. Sukobi u sajber prostoru se danas često i prilično slobodno nazivaju sajber ratom.

Cena: 2.200 2.156 rsd
Rešeni zadaci iz programskog jezika C++: Šesto, prerađeno izdanje-usaglašeno sa standardom C++20
Rešeni zadaci iz programskog jezika C++
Laslo Kraus

Ova zbirka zadataka je pomoćni udžbenik za učenje programiranja na jeziku C++. Zadaci prate gradivo autorove knjige Programski jezik C++ sa rešenim zadacima. Podrazumeva se, kao i u toj knjizi, da je čitalac savladao programiranje na jeziku C. Zbirka je namenjena za upotrebu u fakultetskoj nastavi, ali može da se koristi i za samostalno produbljivanje znanja iz programiranja.
Rešenja svih zadataka su potpuna u smislu da priloženi programi mogu da se izvršavaju na računaru. Pored samih tekstova programa priloženo je samo malo objašnjenja, prvenstveno u obliku slika i formula. Očekuje se da će izvođač nastave dati dodatna usmena objašnjenja slušaocima. Uz malo više napora zadaci mogu da se shvate i samostalno. Uz svaki program dat je i primer izvršavanja da bi se olakšalo razumevanje rada programa.
Kroz zadatke, pored elemenata samog jezika, prikazani su osnovni principi objektno-orijentisanog programiranja: sakrivanje podataka, ponovno korišćenje koda, nasleđivanje i polimorfizam. Prikazani su i najčešće korišćeni postupci u programiranju: pretraživanje i uređivanje nizova, obrada znakovnih podataka, rad s bitovima, rad s dinamičkim strukturama podataka (kao što su liste i stabla) i rad s datotekama. Posebna pažnja posvećena je i inženjerskim aspektima programiranja: preglednosti, razumljivosti i efikasnosti.

Cena: 1.870 1.833 rsd
Rešeni zadaci iz programskog jezika C: Usaglašeno sa standardom C18
Rešeni zadaci iz programskog jezika C
Laslo Kraus

Ova zbirka zadataka je pomoćni udžbenik za učenje programiranja na jeziku C. Zadaci prate gradivo autorove knjige Programski jezik C sa rešenim zadacima. Zbirka je namenjena za upotrebu u fakultetskoj nastavi, ali može da se koristi i za samostalno produbljivanje znanja iz programiranja. Rešenja svih zadataka su potpuna u smislu da priloženi programi mogu da se izvršavaju na računaru. Pored samih tekstova programa priloženo je samo malo objašnjenja, prvenstveno u obliku slika i formula.
Očekuje se da će izvođač nastave dati dodatna usmena objašnjenja slušaocima. Uz malo više napora zadaci mogu da se shvate i samostalno. Uz svaki program dat je i primer izvršavanja da bi se olakšalo razumevanje rada programa.
Kroz zadatke, pored elemenata samog jezika, prikazani su najčešće korišćeni postupci u programiranju:
pretraživanje i uređivanje nizova, obrada znakovnih podataka, rad s bitovima, rad s dinamičkim strukturama podataka (kao što su liste i stabla) i rad s datotekama. Posebna pažnja posvećena je i inženjerskim aspektima programiranja: preglednosti, razumljivosti i efikasnosti.
Jezik C je dosta složen. Nisu svi detalji neophodni svakome, a naročito ne početnicima. zadaci koji mogu da se preskoče u prvom čitanju, bilo zbog složenosti, bilo zbog manjeg značaja, obeleženi su sa Δ.

Cena: 1.320 rsd
Rust veb razvoj
Rust veb razvoj
Bastian Gruber

Kreirajte otporne veb aplikacije i servere visokih performansi pomoću Rusta.
U knjizi „Rust veb razvoj“ naučićete:
Rukovanje proverom pozajmljivanja (borrow checker) u asinhronom okruženju
Učenje „sastojaka“ asinhronog Rust steka
Kreiranje veb API-a i korišćenje JSON-a u Rustu
Elegantno upravljanje greškama
Testiranje, praćenje, evidentiranje i debagovanje
Primena Rust aplikacija
Efikasan pristup bazi podataka
„Rust veb razvoj“ je pragmatičan, praktičan vodič za kreiranje veb aplikacija zasnovanih na serveru pomoću Rusta. Ako ste dizajnirali veb servere koristeći Java, NodeJS ili PHP, odmah ćete zavoleti performanse i razvojno iskustvo koje obezbeđuje Rust. Odmah prionite na posao! Mudri saveti Bastiana Grubera olakšavaju početak rešavanja složenih problema pomoću Rusta. Naučićete kako da efikasno radite koristeći čisti Rust i važne Rust biblioteke kao što su tokio za asinhrona izvršavanja, warp za veb servere i API-e i reqwest za pokretanje spoljnih HTTP zahteva.

O tehnologiji
Ako vam je dosta alatki za veb razvoj koje su spore, zahtevaju resurse i nestabilne, Rust je rešenje. Rust usluge obezbeđuju čvrstu garanciju bezbednosti, neverovatno iskustvo programera, pa čak i kompajler koji automatski sprečava uobičajene greške!

O knjizi
U knjizi „Rust veb razvoj“ ćete naučiti da izrađujete veb aplikacije na strani servera pomoću Rusta i važnih Rust biblioteka kao što su tokio za asinhrona izvršavanja, warp za veb servere i API-e i reqwest za pokretanje spoljnih HTTP zahteva. Knjiga je puna primera, uzoraka koda i profesionalnih saveta za podešavanje vaših projekata i organizovanje vašeg koda. Dok budete čitali knjigu, izradićete kompletnu Q&A veb uslugu i ponavljati svoj kod poglavlje po poglavlje, baš kao u stvarnom razvojnom projektu.

Cena: 2.420 2.178 rsd
1+1=3
1+1=3
Dejv Trot

U OBIČNOM SPOJU, JEDAN I JEDAN DAJU POZNATI ZBIR. U NEOČEKIVANOM SPOJU, JEDAN PLUS JEDAN SAMO I MOGU BITI TRI!

Nastavljajući ono što je započeo u Predatorskom razmišljanju, Dejv Trot u ovoj knjizi doseže krajnje tačke svog istraživanja kreativnog procesa. Kroz istinite priče iz života, pokazuje kako se razmišlja i postupa izvan postojećih okvira. Kako da, uz samo malo kreativnosti, preinačimo „nerešiv“ problem u onaj koji smo u stanju da savladamo.
„Glupi ljudi misle da je komplikovano dobro. Pametni ljudi znaju da je potrebno otići dalje od komplikovanog i doći do jednostavnog.“
- Dejv Trot

„Trot nas uči: nerešiv problem treba samo da pretvorimo u rešiv. To samo znači – da budemo kreativni. Ova knjiga prepuna je nadahnjujućih priča o kreativnim rešenjima iz stvarnog života. Sve ih odreda povezuje isti kvalitet: genijalno su jednostavna. I proizvode isti doživljaj: `Pa nemoguće je da i ja ne mogu tako!`“
- Bojan Leković, Osnivač i CEO KupujemProdajem, autor poslovnog bestselera Medvedi na putu

Cena: 1.500 1.350 rsd
Osnove CAN magistrale: Projekti za Arduino Uno i Raspberry Pi
Osnove CAN magistrale
Prof Dr Dogan Ibrahim i Ahmet Ibrahim

U ovoj knjizi je opisana upotreba Arduino Una i Raspberry Pi-a 4 u praktičnim projektima zasnovanim na CAN magistrali. Korišćenje Arduino Uno-a ili Raspberry Pi-a sa standardnim modulima interfejsa CAN magistrale značajno olakšava razvoj, debagovanje i testiranje projekata zasnovanih na CAN magistrali.

Ova knjiga je napisana za studente, inženjere u praksi, entuzijaste i za sve ostale koji žele da nauče više o CAN magistrali i njenoj primeni. U knjizi se pretpostavlja da čitalac ima izvesno znanje o osnovnoj elektronici. Poznavanje C i Python programskih jezika i programiranje Arduino Uno-a pomoću njegovog IDE-a i Raspberry Pi-a biće od koristi, posebno ako čitalac namerava da razvije projekte zasnovane na mikrokontroleru koristeći CAN magistralu.

Cena: 1.850 1.425 rsd
Pravila programiranja
Pravila programiranja
Chris Zimmerman

Ovaj vodič za filozofiju programiranja predstavlja jedinstven i zabavan pogled na to kako treba razmišljati o programiranju. Zbirka od dvadeset jednog praktičnog pravila, od kojih je svako prikazano u samostalnom poglavlju, obuhvata suštinsku mudrost koju svaki novopečeni programer treba da zna i pruža uvide koji iskusne programere navode na razmišljanje.

Autor Chris Zimmerman, suosnivač studija za video igre Sucker Punch Productions, podučava osnovne istine programiranja kroz aforizme i primere dobijene iz stvarnog koda. Ovaj praktičan vodič daje menadžerima načine za obuku novih članova tima.
Pravila u ovoj knjizi sadrže:

• Što jednostavnije, ali ne i previše pojednostavljeno
• Neka vaš kôd priča svoju priču
• Lokalizujte složenost
• Generalizacija traži tri primera
• Radite unazad od rezultata, a ne unapred
• Prva lekcija optimizacije je ne optimizujte
• Dobro ime je najbolja dokumentacija
• Greške su zarazne
• Eliminišite slučajeve grešaka
• Kôd koji se ne izvršava, ne radi
• Ponekad samo treba da zakucate eksere

Cena: 1.700 1.530 rsd
RUST programiranje: Brz i bezbedan razvoj sistema
RUST programiranje
Jim Blandy, Jason Orendorff, Leonora Tindall

Programiranje sistema daje osnovu celog računarskog sveta. Pisanje koda osetljivog na performanse zahteva programski jezik koji omogućava upravljanje načinom na koji se koriste memorija, vreme procesora i ostali resursi sistema. Programski jezik sistema, Rust, kombinuje upravljanje sa modernim sistemom tipova koji obuhvata široke klase uobičajenih grešaka, od grešaka u upravljanju memorijom do trke podataka između niti.
Sa ovim praktičnim vodičem, iskusni programeri sistema naučiće kako da uspešno premoste jaz između performansi i bezbednosti koristeći Rust. Jim Blandy, Jason Orendorff i Leonora Tindall pokazuju kako Rustove funkcije daju programerima kontrolu nad potrošnjom memorije i korišćenjem procesora kombinovanjem predvidljivih performansi sa bezbednošću memorije i pouzdanom konkurentnošću.

Cena: 2.900 2.610 rsd
Kali Linux: Napredno penetraciono testiranje pomoću alata Nmap, Metasploit, Aircrack-ng i Empire
Kali Linux
Glen D. Singh

Istražite najnovije etičke hakerske alate i tehnike da biste vršili penetraciono testiranje (pen test) od nule

  1. Ključne karakteristike

- Naučite da kompromitujete mreže preduzeća pomoću Kali Linuxa

- Steknite sveobuhvatan uvid u bezbednosne koncepte pomoću naprednih hakerskih tehnika iz stvarnog života

- Koristite Kali Linux na isti način kao etički hakeri i pen testeri da biste stekli kontrolu nad svojim okruženjem

  1. Opis knjige

Kali Linux je najpopularnija i najnaprednija Linux distribucija za penetraciono testiranje u industriji sajber bezbednosti. Pomoću Kali Linuxa profesionalac za sajber bezbednost će moći da otkrije i iskoristi različite propuste i izvrši napredno pen testiranje, kako na žičanim tako i na bežičnim mrežama preduzeća.

Ova knjiga je sveobuhvatan vodič za nove korisnike Kali Linuxa i penetracionog testiranja, koji će vas u najkraćem roku osposobiti za rad. Pomoću scenarija iz stvarnog sveta razumećete kako da postavite laboratoriju i istražite osnovne koncepte penetracionog testiranja. U ovoj knjizi ćete se fokusirati na prikupljanje informacija, pa čak i otkriti različite alate za procenu ranjivosti u paketu Kali Linuxa. Naučićete da otkrijete ciljne sisteme na mreži, da identifikujete bezbednosne propuste na uređajima, da iskoristite bezbednosne slabosti i dobijete pristup mrežama, da podesite operacije Command i Control (C2) i da izvršite penetraciono testiranje veb aplikacija. Uz ovo ažurirano drugo izdanje, moći ćete da kompromitujete Active Directory i da koristite mreže preduzeća. Na kraju ove knjige predstavljena je najbolja praksa za izvršavanje kompleksnih tehnika penetracionog testiranja veba u visoko bezbednom okruženju.

Do kraja ove knjige steći ćete veštine za obavljanje naprednog penetracionog testiranja na mrežama preduzeća pomoću Kali Linuxa.

  1. Šta ćete naučiti

- Osnove etičkog hakovanja

- Instalaciju i konfiguraciju Kali Linuxa

- Tehnike otkrivanja elemenata postavke i mreže

- Da vršite procenu ranjivosti

- Da koristite poverenje u servise domena Active Directory

- Da vršite naprednu eksploataciju pomoću tehnika Command and Control (C2).

- Primenu naprednih tehnika bežičnog hakovanja

- Bićete dobro upućeni u korišćenje ranjivih veb aplikacija

  1. Kome je ova knjiga namenjena

Ova knjiga za pen testiranje je namenjena studentima, trenerima, profesionalcima za sajber bezbednost, sajber entuzijastima, profesionalcima za bezbednost mreže, etičkim hakerima, pen testerima i bezbednosnim inženjerima. Ako nemate nikakvo prethodno znanje, a želite da postanete stručnjak za penetraciono testiranje korišćenjem Kali Linux operativnog sistema (OS), onda je ovo knjiga za vas.

Cena: 3.300 2.970 rsd
PR za početnike: II izdanje
PR za početnike
Dejan Voštić

Da biste bili uspešni PR menadžer, najpre sebe morate predstaviti na najbolji mogući način, jer vam vaš lični PR može otvoriti ili zatvoriti vrata kod potencijalnih klijenata. Vaš izgled, ponašanje, maniri, stil i način komunikacije, ljubaznost, profesionalnost, etika, moral – sve to čini vaš lični PR i doprinosi slici koju stvarate o sebi.
Šta znači slika o sebi? Možda je nekom ovo pitanje banalno i može delovati naivno i bezazleno, ali zapravo nije tako. Šta na nas ostavlja prvi utisak pri upoznavanju neke nove osobe? Osmeh, kontakt očima, besprekorni maniri, način govora? Sve su to elementi koji utiču na našu svest i na to kako ćemo nekoga doživeti i da li ćemo
sa njom sarađivati. Da li elokvencija ima jednu od glavnih uloga? Svakako, jer čak i sam ton kojim se nekome obraćate kod sagovornika stvara osećaj prijatnosti ili odbojnosti. U domaćoj javnosti ima mnogo primera osoba koje imaju kvalitetan lični PR, koji im pomaže da sebe uzdignu ili unaprede svoju poziciju.

Cena: 990 970 rsd
Uvod u bežične senzorske mreže
Uvod u bežične senzorske mreže
Goran Marković, Dejan Drajić

Ovaj udžbenik pokriva materiju koja se predaje na predmetu "Bežicne senzorske mreže" koji se drži u okviru izbornog područja Informaciono komunikacione tehnologije, na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
U ovome udžbeniku su detaljnije analizirani pojedini postojeći problemi iz oblasti bežičnih senzorskih mreža, kao i odgovarajući elementi za moguća rešenja. Kako je na više mesta u udžbeniku, uz opsežnu literaturu, ukazano na tekuće probleme i moguće pravce daljeg istraživanja, izložena materija bi mogla da bude i neka vrsta uvoda za eventualne buduće doktorske studije. Pri tome, uzimajuci u obzir da je udžbenik prvenstveno namenjen studentima master akademskih studija, u njemu su definisani ali nisu detaljno objašnjavani neki osnovni pojmovi iz oblasti bazičnih telekomunikacija, telekomunikacionih mreža, radio komunikacija i slično, a sa kojima su studenti već upoznati na prethodnim nivoima studija.

Cena: 3.300 3.234 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd