Knjige i priručnici

Korozija materijala
Korozija materijala
Bojan Jokić

Procenjuje se da godišnji gubici različitih materijala izazvani korozijom iznose više miliona tona svake godine. Korozijom milion tona gvožđa godišnje oslobađa se nepovratno izgubljena energija kojom bi se grad od dva miliona domaćinstava (uz prosečnu potrošnju od 500 kW h mesečno) mogao napajati električnom energijom mesec dana.

Proteklih decenija nova saznanja i razumevanje mehanizama korozionih procesa su doprinela boljem kontrolisanju korozionih procesa i zaštiti materijala. I danas, početkom 21. veka nauka o koroziji i inženjerstvu materijala se sreće sa brojnim izazovima koji su vezani za održivost budućeg razvoja, smanjenje utroška energije, upotrebe novih materijala i razvoj novih tehnologija, koji nameće razvoj novih ekološki prihvatljivih materijala i tehnika zaštite materijala od korozije. Za uspešno rešavanje ovih i drugih izazova neophodno je poznavanje osnova korozije, elektrohemije i svojstava materijala.

 

Cena: 1.210 rsd
Razvoj softvera orijentisanog na procese: DevOps mikroservisi kontejneri
Razvoj softvera orijentisanog na procese
Miloš Radenković, Zorica Bogdanović

Predmet analize i izlaganja gradiva u ovom udžbeniku je razvoj softvera orijentisanog na procese. Gradivo uključuje teorijske osnove, metode koje se koriste u projektovanju softvera, implementaciona okruženja, kao i alate i metode za upravljanje razvojem softvera. Cilj je da se u okviru knjige predstave najznačajniji procesi softverskog inženjerstva i njihova primena, počev od korisničkih zahteva koji se danas postavljaju pred informacione sisteme velikih preduzeća: distribuiranost, linearna skalabilnost i pouzdanost. Zatim, pregled teorijskih koncepata koji to omogućuju: paralelni procesi, servisi, događaji i metode za njihovo upravljanje, kao i metode za upravljanje softverskim procesom, gde je posebna pažnja posvećena DevOps-u.

S obzirom na to da je softversko inženjerstvo u najvećoj meri okrenuto praksi i konkretnoj primeni, deo ove knjige posvećen je implementacionim okruženjima i alatima za upravljanje životnim ciklusom kontejnera kao i njihovom orkestracijom. Udžbenik i praktikum laboratorijskih vežbi, koji je u pripremi, čine celinu nastavnih materijala za savlađivanje izloženog gradiva.

Cena: 1.430 rsd
Elektrotehnika: elektrostatika i kola jednosmjerne struje
Elektrotehnika
Slobodan Lubura, Božidar Popović, Srđan Lale

Ovaj rukopis u formi udžbenika ima prvenstveno cilj da unapredi nastavni proces, te da studentima olakša savladavanja nastavnih jedinica iz oblasti elektrotehnike: elektrostatika i jednosmjerne struje. Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima mašinskog, pedagoškog, tehnološkog i fakulteta za proizvodnju i menadžment, Univerziteta u Istočnom Sarajevu na kojima autori izvode nastavu na predmetima Elektrotehnika, Elektrotehnika 1, Elektrotehnika 2 i Osnove elektrotehnike. Nastavni planovi  i  programi pomenutih  predmeta u  potpunosti su obuhvaćeni sadržajem ovog udžbenika, pa se u njemu mogu naći i neke nastavne jedinice koje nisu uobičajene za klasične udžbenike elektrotehnike u kojima se obraduju elektrostatika i jednosmjerne struje. Na osnovu višegodišnjeg iskustva u izvođenju nastave na pomenutim fakultetima i iskustava sa generacijama studenata, odlučili smo, da koliko je to bilo moguće, uprostimo i pojednostavimo matematički alat potreban za praćenje i savladavanje izložene materije. Integralne i diferencijalne jednačine kojima se standardno opisuju različiti fenomeni u pomenutim oblastima elektrotehnike su pojednostavljene i svedene na obične algebarske jednačine ili izraze. Svako poglavlje u udžbeniku obogaćeno je mnoštvom ilustracija i urađenih računskih primjera, kako bi se tim didaktičkim metodama studentima približile izložene nastavne jedinice. Udžbenik se sastoji od devet poglavlja.

Cena: 1.980 1.940 rsd
Naučite GIT: Praktičan i vizuelan vodič za osnove Gita
Naučite GIT
Anna Skoulikari

Ova knjiga vas uči na jednostavan, vizuelan i praktičan način kako da izgradite čvrst mentalni model o tome kako Git sistem za kontrolu verzija funkcioniše. Kroz upotrebu slika, objašnjenja i praktičnih vežbi, naučićete kako da koristite GIT sa samopouzdanjem.

Informacije se uvode postepeno kako bi se izbegla zbrka sa nepoznatim pojmovima ili konceptima. Naučite Git je idealna knjiga za sve koji treba da koriste Git za lične ili profesionalne projekte: studente koji uče programiranje, mlade programere, stručnjake za podatke i autore tehničke dokumentacije.

Ova knjiga vas uči kako da:
• Preuzmete Git i da inicijalizujete lokalno skladište
• Dodate fajlove u područje pripreme i kako da pravite komite (commit)
• Pravite, premeštate i brišete grane
• Spajate i menjate bazu grana
• Radite sa udaljenim skladištima, uključujući kloniranje, slanje, povlačenje i dobijanje (cloning, pushing, pulling, and fetching)
• Koristite zahteve za povlačenje (pull requests) za saradnju sa drugima

Cena: 2.000 1.800 rsd
Namenski grafički jezici za modelovanje u robotici
Namenski grafički jezici za modelovanje u robotici
Verislav Đukić

U knjizi „Namenski grafički jezici za modelovanje u robotici“ opisani su aktuelni teorijski i praktični problemi u softverskom inženjerstvu, koji se odnose na razvoj metodologija i alata za proizvodnju softvera. Problemi i rešenja su ilustrovani na primerima srednje složenosti u robotici i automatici. Stvaranje novih namenskih robota za primenu u specifičnim oblastima je interdisciplinarni posao koji zahteva stručnjake različitih profila iz mašinstva, elektronike, robotike, automatike, softvera i oblasti primene robota. Kako organizovati jedan takav tim da postane funkcionalan, da razume zadatak, da postavi tačan i dostižan cilj i kako na svakom koraku biti siguran u ispravan tok posla? Intuitivno, posao ćemo brže uraditi ako imamo dobre alate i znamo da ih koristimo. Šta nam garantuje da alati koje imamo mogu da se primene na rešavanje problema? Možda će tek na kraju posla alatu nedostajati deo za „završnu obradu“, zbog čega nećemo dobiti upotrebljiv krajnji proizvod.
Knjiga na jednom mestu opisuje probleme iz mehanike, elektronike, automatike, softvera i matematičke lingvistike, a sve u formi interesantnih poslova na razvoju i proizvodnji robota. Iskustva koja su prikazana u knjizi primenljiva su na različite oblasti nezavisno od robotike. Ona softverskim inženjerima daju odgovor na dilemu šta je razvoj, a šta proizvodnja softvera. Ekspertima iz različitih nauka ova knjiga nudi rešenje kako jezik svog kružoka, ili jezik svoje struke, mogu da formalizuju i prevedu u upotrebljivo i izvršivo ekspertsko znanje za potrebe robotizacije.

Cena: 2.000 1.800 rsd
Funkcionalan dizajn: principi, obrasci i praksa
Funkcionalan dizajn
Robert C. Martin

U knjizi "Funkcionalni dizajn", poznati softverski inženjer Robert C. Martin (poznat kao "Ujka Bob") objašnjava primenu funkcionalnog programiranja za izgradnju boljih sistema za krajnje korisnike. Martin poredi konvencionalne objektno-orijentisane strukture koda u Javi sa onima koje omogućava funkcionalno programiranje, identifikuje optimalne uloge za svaki pristup i demonstrira kako unaprediti sistem pažljivim korišćenjem oba pristupa u odgovarajućim kontekstima. 

Martinov pristup je pragmatičan, s naglaskom na rešavanju stvarnih problema umesto teorijskog razmatranja. Kroz pristupačne primere, programeri će razumeti kako im  jednostavan, semantički bogat jezik Clojure, može pomoći da unaprede čistoću koda, dizajn, disciplinu i rezultate. Martin istražuje poznate SOLID principe i Dizajnerske obrasce Četvoročlane Grupe iz funkcionalne perspektive, te otkriva zašto obrasci i dalje imaju veliku vrednost za funkcionalne programere i kako ih koristiti radi postizanja izuzetnih rezultata. 

 • Razumevanje osnova funkcionalnog programiranja uključuje koncepte kao što su nemutabilnost (immutability), perzistentni podaci, rekurzija, iteracija, lenjost (laziness) i stanje (statefulness)
 • Kontrast funkcionalnog i objektnog pristupa programiranju kroz stručno osmišljene studije slučaja
 • Istraživanje funkcionalnih dizajnerskih tehnika za tok podataka
 • Korišćenje klasičnih SOLID principa za pisanje boljeg Clojure koda
 • Usavršavanje pragmatičnih pristupa funkcionalnom testiranju, korisničkim interfejsima i konkurentnosti
 • Upotreba dizajnerskih obrazaca u funkcionalnim okruženjima
 • Vodjenje kroz izgradnju enterprise-level Clojure aplikacije 

“Funkcionalni dizajn" je kalsik, od samog početka. Bob ističe kako elementi funkcionalnog programiranja čine dizajn softvera jednostavnim, ali i pragmatičnim. On to čini na način koji je prihvatljiv i koristan za programere koji već imaju iskustvo sa C#, C++, ili Javom.” Janet A. Carr, Independent Clojure Consultant

 

Cena: 2.530 2.226 rsd
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom i kompjutrskom grafikom kroz Auto Cad
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom i kompjutrskom grafikom kroz Auto Cad
Prof. Ivanović Slaviša dipl. maš. inž.

Priručnik je nastao kao težnja autora da napiše knjigu koja će pomoći prvenstveno učenicima i studentima da savladaju nastavni plan i program a i drugim korisnicima će biti od velike pomoći pri upotrebi tehničkog crtanja sa nacrtnom geometrijom i kompjuterskom grafikom.
Ovaj priručnik je namenjen učenicima prvog razreda, za razne obrazovne profile: u mašinskoj, elektro, građevinskoj, arhitektonskoj, saobraćajnoj i drvoprerađivačkoj struci u srednjim stručnim, kao i visokim strukovnim školama, akademijama i fakultetima u cilju sticanja znanja,veština i navika neophodnih za obavljanje složenih i konkretnih zadataka u proizvodnji.
Priručnik je koncipiran tako da su u prvom delu data teorijska objašnjenja i demonstracije neophodne za razumevanje tehničkog crtanje sa nacrtnom geometrijom.
U drugom delu je data zbirka rešenih zadataka u programu Auto Cad, u cilju lakšeg rešavanja konkretnih problema u praksi.
Da bi ova knjiga našla mesto u srednjim tehničkim, visokim strukovnim školama, akademijama, fakultetima i u proizvodnji, zahvaljujem se recenzentu Ivanović Grozdi diplomiranom mašinskom inženjeru, profesoru mašinstva u penziji iz Aranđelovca, koja je proverila teoretski deo i zbirku rešenih zadataka.

 

Format knjige je A4

Cena: 3.300 3.168 rsd
Modeli za analizu stabilnosti elektroenergetskih sistema
Modeli za analizu stabilnosti elektroenergetskih sistema
Dr Milenko Đurić, red. prof.

Ova monografija obrađuje problematiku STABILNOSTI EES-a (elektroenergetskih sistema). Stabilnost elektroenergetskih sistema (skraćeno EES-a) je veoma kompleksna oblast i ne može se iscrpsti jednim delom. Na srpskom jeziku, praktično ne postoji knjiga koja celovito obrađuje stabilnost EES-a. Osim monografije Dragana Tasića i Nikole Rajakovića "Uticaj potrošnje na naponsku stabilnost elektroenergetskih sistema", praktično ne postoji ni jedna knjiga koja se bavi stabilnošću EES-a. U svetskoj literaturi postoji veći broj knjiga koje se bave ovom oblašću. Neke od njih navedene su u referencama. Namera autora nije bila da napiše delo koje bi, uz korišćenje raspoložive svetske literature, potpuno pokrilo razmatranu oblast. Osnovna ideja ove monografije je da sažme radove autora koji su već objavljeni kako u domaćim, tako i u inostranim časopisima.

U monografiji se ne startuje od elementarnih pojmova vezanih za stabilnost EES-a, već se daju matematički modeli EES-a koji mogu biti baza za razvoj programskih celina (softvera) za analizu stabilnosti složenih EES-a. Prema tome, monografija podrazumeva da čitalac već vlada osnovnim znanjima vezanim za stabilnost dinamičkih sistema pa i EES-a.

Cena: 1.500 rsd
Osnovi telekomunikacija
Osnovi telekomunikacija
Mirjana Maksimović, Darko Šuka

 Udžbenik „Osnovi telekomunikacija“ nastao je kao rezultat višegodišnjeg naučnog i nastavnog rada autora u oblasti telekomunikacija, sa ciljem upoznavanja čitaoca sa osnovnim konceptima i principima rada tradicionalnih i savremenih telekomunikacionih sistema.

 Udžbenik „Osnovi telekomunikacija“ biće koristan izvor znanja za sve one koji žele da razumiju osnovne principe telekomunikacija. Sadržaj udžbenika je organizovan u osam poglavlja. U prvom poglavlju dat je kratak pregled istorijskog razvoja telekomunikacija, predstavljen je opšti model telekomunikacionog sistema te su definisani osnovni pojmovi u teoriji informacija. Drugo poglavlje je posvećeno signalima, njihovim karakteristikama i analizi istih. Sistemi za prenos signala predstavljeni su u trećem poglavlju. Analogne modulacije obrađene su u četvrtom poglavlju, dok su impulsne modulacije tema petog poglavlja. Osnovni principi prenosa digitalnih signala prezentovani su u šestom poglavlju. Digitalne modulacije i modulacije u proširenom spektru predstavljene su u poglavljima sedam i osam, respektivno.

 Materijal prikazan u udžbeniku prvenstveno je nastao u toku pripreme predavanja iz predmeta „Osnovi telekomunikacija“, pa je shodno tome i namijenjen studentima osnovnog studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za pripremu ispita iz navedenog predmeta.

 U cilju budućeg unapređenja ovog udžbenika, sve sugestije i ideje čitalaca biće dobrodošle i sa zahvalnošću razmotrene.

Cena: 2.200 2.156 rsd
Ruski za neupućene
Ruski za neupućene
Andrew D. Kaufman, Serafima Gettys

Sa više od 260 miliona govornika ruskog jezika širom sveta, imaćete dovoljno prijatelja za razgovor nakon što pročitate knjigu Ruski za neupućene. Ovaj izuzetno tražen jezik je lak za učenje po sistemu „za neupućene” (for dummies). U ovom izdanju ćete pronaći pojednostavljene lekcije koje se fokusiraju na razgovor na ruskom, a ne na pamćenje gramatičkih pravila i detalja. Dobićete onlajn audio snimke autentičnih razgovora na ruskom jeziku. Trudimo se da to bude što jednostavnije kako biste mogli da komunicirate tokom putovanja, rada ili razonode.

 

U knjizi:
• Važne fraze za putovanja
• Slova, brojevi i vreme
• Osnovna gramatika, pojednostavljena
• Poslovni izrazi na ruskom jeziku
• Pravilan izgovor
• Onlajn audio resursi
• Kupovina i finansijske teme
• Postupci u slučaju putnih neprilika

Cena: 2.000 1.800 rsd
Zbirka zadataka iz osnova računarske tehnike
Zbirka zadataka iz osnova računarske tehnike
Bogdan Mirković, Lazar Karbunar, Petar Prvulović

Pred vama je zbirka zadataka koja je namenjena svima koji žele da se upoznaju sa osnovnim načelima i načinom funkcionisanja digitalnih računara. Zbirka je pažljivo organizovana u poglavlja koja korak po korak vode čitaoca kroz svet računarstva. Početna poglavlja obuhvataju osnovne matematičke principe koji su temelj rada računara. Zatim se objašnjavaju principi funkcionisanja i projektovanja osnovnih digitalnih komponenti za obradu, memorisanje i korišćenje podataka. Obrađuju se koncepti memorijskog podsistema i zaključuje se uvodom u arhitekturu procesora x86 i programiranje na asemblerskom jeziku.
Na početku svakog poglavlja pruženi su osnovni teorijski koncepti koji su relevantni za tu oblast, kako bi čitaoci stekli čvrste temelje pre nego što se upuste u rešavanje zadataka.
Nadamo se da će ova zbirka omogućiti čitaocima da na lakši i jednostavniji način savladaju teme koje čine osnove funkcionisanja računara. Autori ovom prilikom zahvaljuju recenzentima dr Đorđu Babiću i dr Nemanji Radosavljeviću na uloženom trudu pri recenziji teksta i datim korisnim sugestijama i primedbama koje su doprinele poboljšanju kvaliteta ove zbirke zadataka.

Cena: 1.380 rsd
Recepti za čist kod
Recepti za čist kod
Maximilijano Kontijeri

Često softverski inženjeri i arhitekte rade sa velikim, kompleksnim bazama koda koje treba da skaliraju i održavaju. U ovom priručniku, autor Maksimilijano Kontijeri vas vodi dalje od koncepta čistog koda pokazujući vam kako da identifikujete mogućnosti za poboljšanje i njihov uticaj na produkcijski kod. Kada je reč o pouzdanosti i evoluciji sistema, ove tehnike pružaju prednosti koje se isplate vremenom.

Koristeći stvarne primere u JavaScript-u, PHP-u, Javi, Pythonu i mnogim drugim programskim jezicima, ovaj priručnik pruža proverene recepte koji vam pomažu da skalirate i održavate velike sisteme. Svaki odeljak pokriva osnovne koncepte uključujući čitljivost, spregu, testabilnost i proširivost, kao i mirise koda - simptome problema koji zahtevaju posebnu pažnju - i recepte za rešavanje istih.

Kako napredujete kroz ovu knjigu, recepti za refaktorisanje i raznovrsnost mirisa koda rastu u složenosti. Vi ćete:

 • Razumeti prednosti čistog koda i naučiti kako da detektujete mirise koda
 • Naučiti tehniku refaktorisanja korak po korak
 • Dobiti ilustrativne primere koda u nekoliko savremenih programskih jezika
 • Dobiti sveobuhvatan katalog uobičajenih mirisa koda, njihovih uticaja i mogućih rešenja
 • Koristiti kod koji je direktan, favorizujući čitljivost i učenje

Iz predgovora

Kod je svuda, od razvoja veb aplikacija do pametnih ugovora, ugradnih sistema, blokčejnova, softverskog sistema na brodu teleskopa Džejms Veb, hirurških robota i mnogih drugih domena. Softver efektivno preuzima svet, i trenutno smo svedoci uspona profesionalnih alata za generisanje koda veštačkom inteligencijom. To znači da je čist kod važniji nego ikada. Dok nastavljate da radite na sve većim privatnim ili otvorenim kod bazama, čist kod je način da ih održite svežim i spremnim za evoluciju.

 

Kome je knjiga namenjena

Ova knjiga vam pomaže da identifikujete uobičajene probleme u kodu i ističe posledice tih problema. Konačno vam pomaže da ih izbegnete uz recepte koji se lako prate. To je dragocen resurs koji može u velikoj meri pomoći programerima, recenzentima koda, arhitektama i studentima u unapređivanju njihovih veština kodiranja i postojećih sistema.

 

Šta vam je potrebno da biste koristili ovu knjigu

Da biste pokrenuli primere koda, potrebno vam je radno okruženje poput O’Reilly sandbox-a ili Replita. Podstičem vas da prevedete primere koda u vaš omiljeni programski jezik. Danas to možete uraditi besplatno uz generatore koda veštačkom inteligencijom. Koristio sam alate kao što su GitHub Copilot, OpenAI Codex, Bard, ChatGPT i mnoge druge da bih napisao primere koda za ovu knjigu. Korišćenje ovih alata omogućilo mi je da koristim više od 25 različitih jezika u ovoj knjizi iako nisam ekspert za mnoge od njih.

Cena: 2.640 2.323 rsd
Početak rada sa jezikom Java za Eclipse: Učenje jezika i razvojne platforme
Početak rada sa jezikom Java za Eclipse
Bernhard Steppan

Mnogi ljudi bi želeli da nauče Javu, ali početak rada nije lak pošto programiranje pomoću Jave zahteva najmanje dve stvari: učenje programskog jezika i razvojnog okruženja. Pomoću mnogih primera u ovoj knjizi je pokazano kako je jezik strukturiran. Osim toga, korišćeno je razvojno okruženje Eclipse kao primer moćne alatke za podučavanje razvoja Java programa.

U prvom delu knjige „Osnove“, stičete Java i Eclipse osnovno znanje. U tom delu je postavljen temelj programiranja, obezbeđen je kratak pregled Java tehnologije i pokazano šta je posebno u objektno-orijentisanom programiranja.

U drugom delu koji se zove „Java jezik“, sve se svodi na suptilnosti Java jezika i tu nastaju prve male Java aplikacije pomoću finog spoja znanja i praktičnih vežbi.

„Java tehnologija“ je i naziv i fokus trećeg dela koji vas takođe upoznaje sa pravilima kojih bi trebalo da se pridržavate tokom programiranja i šta su biblioteke klasa i koje su njihove prednosti. Osim toga, naučićete kako da testirate programe i šta su algoritmi i kako da ih programirate.

Četvrti deo, „Java projekti“, omogućava vam da primenite sve prethodne elemente u aplikaciji pomoću grafičkog korisničkog interfejsa. Projekat pokazuje kako da se razvije veća aplikacija deo po deo pomoću razvojnog okruženja Eclipse. „Dodatak“ se završava delom o čestim greškama koje se mogu javiti kada koristite Eclipse i Glossary.

Cena: 2.400 2.160 rsd
Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije
Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije
Predrag Stefanov, Kristina Džodić, Đorđe Lazović

Rukopis predstavlja osnovno nastavno sredstvo – udžbenik u štampanomobliku namenjen predmetu ,,Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije”, koji se izvodi namaster akademskim studijama studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo, na modulu Elektroenergetski sistemi i smeru Obnovljivi izvori energije.
Osnovni tekst je struktuiran u 9 poglavlja. Prvo poglavlje je ujedno i uvod u kome su predstavljene osnovne karakteristike regulacije elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije i njene specifičnosti u odnosu na regulaciju u sistemima sa konvencionalnim energetskim resursima. Data su uvodna razmatranja u pogledu integracije obnovljivih izvora električne energije u elektroenergetski sistem sa aspekta upotrebe energetskih pretvarača.Utomsmislu, dat je sažet presek stanja u oblasti sistema za skladištenje električne energije i predstavljeni su novi načini integracije obnovljivih izvora putem prenosnih mreža visokog napona sa DC prenosom i sa više krajnjih konvertorskih postrojenja za povezivanje sa standardnom AC mrežom.
Svi opisani tehnički izazovi u prvom poglavlju imaju zajednički imenitelj, a to su uređaji energetske elektronike, čije je modelovanje predmet drugog poglavlja.
U okviru drugog poglavlja, obrađene su osnovne strukture naponski kontrolisanih konvertora (VSC): dvonivoski, tronivoski i višenivoski VSC, kao i multimodularni konvertori. Prikazani su osnovni koncepti modelovanja kao što su model usrednjavanja u prostoru stanja, model generalizovanog usrednjavanja, modelovanje u harmonijskomprostoru stanja imetoda crne kutije. Izabran je polumosni VSC, koji čini osnovnu komponentu za formiranje trofaznih konvertora, radi jednostavnijeg prikazivanja nabrojanih načina modelovanja.
Koncepti modelovanja elektroenergetskih sistema i njihovih komponenti predstavljeni su u trećem poglavlju. Izvršeno je poređenje različitih modela sa aspekta upotrebe u analizi stabilnosti radne tačke, analizi malih poremećaja linearizacijom,
analizi signala sa višim harmonicima i analizi nesimetričnih radnih režima. Iako se pokazalo da izbor modela za analizu dinamike određenog sistema nije jednoznačan, niti jednostavan, dq0 sistem je izabran kao jedini koji je detaljno razmatran....

Cena: 3.300 3.234 rsd
Merenja u elektroenergetici
Merenja u elektroenergetici
Aleksandar S. Savić, Jelisaveta Krstivojević, Dragutin Salamon

Namena ove knjige je da se kroz teoriju i praktične primere oblast električnih merenja približi čitaocima. Knjiga je prvenstveno namenjena studentima Elektrotehničkog fakulteta Odseka za energetiku kao osnovni udžbenik za predmet Električna merenja 1. Međutim, ona može da posluži kao dodatna literatura za sve one koji se bave oblašću električnih merenja. Knjiga je organizovana u osam poglavlja. U uvodnim poglavljima obrađene su opšte teme kao što su osnovni pojmovi o merenju, greške mernih sredstava, statistička obrada rezultata merenja. U nastavku knjige obrađeni su električni instrumenti kao i metode za merenje električnih veličina i parametara. Poslednje poglavlje posvećeno je virtuelnim instrumentima, koji danas predstavljaju savremen način za merenje električnih veličina i parametara. Pored teorije, knjiga sadrži veliki broj rešenih računskih zadataka koji predstavljaju realne probleme iz oblasti električnih merenja. Namera je da čitaoci pored teorijskih steknu i praktična znanja.

Cena: 3.960 3.881 rsd
Stvaraj (na) svoj način
Stvaraj (na) svoj način
Miloš Belčavić

Naučite kako da primenite produkt menadžment na svoj život!

Možda ste čuli za “produkt menadžment”. Možda ga koristite na poslu. Ukoliko je to slučaj, verovatno znate da je produkt menadžment pun korisnih praksi, principa i alatki koji se fokusiraju na određivanje prioriteta i povećanje vrednosti, bolje planiranje, agilnu isporuku, i još mnogo toga. Ali šta ukoliko želite da koristite ove alate u svom ličnom životu? Kako to uraditi na način koji će osigurati da živimo bolje, srećnije i ispunjenije živote? U ovoj knjizi, autor Miloš Belčević će vam pokazati kako.
„Bilo da se bavite produkt menadžmentom za posao ili ne, uživaćete u otkrivanju ovih alatki, praksi i trikova, i dobiti sjajne rezultate od njihove upotrebe.“

Ovde ćete otkriti:
• Kako upravljati vrednošću i efikasno određivati prioritete
• Šta je otkrivanje (proizvoda) i kako se primenjuje u životu
• Lin i agilne principe
• Kako poboljšati interakcije
• Osnovne metrike za praćenje napretka i prilagođavanje

U ovoj knjizi ćete pronaći oprobane strategije iz produkt menadžmenta sa njihovom moćnom primenom na lični život, kao i primere iz prve ruke i anegdote sa kojima se možete poistovetiti.

 

Predgovor autora

Avgust, 2023.
Pre nekoliko godina, počeo sam da postavljam sebi neka bitna pitanja.
Pitanja poput: Kako da živim bolje, kako da poboljšam pristup poslu, kako da se razvijam…
Nisam pronašao konačne odgovore, i verovatno ih nema. Ali, posle nekog vremena razmišljajući o pitanjima, sve se završilo eksperimentom koji je postao ova knjiga, dok sam došao do jednog bitnog zaključka:
Toliko toga može da se nauči iz posla i primeni na život, i obrnuto.
Ideje i principi iz jedne oblasti se mogu koristiti u drugoj, dovodeći do novih rešenja kroz plodonosnu kros-polenizaciju.
Radim kao senior produkt menadžer i u mom slučaju produkt menadžment nudi raznovrstan set veština i principa koji se mogu iskoristiti za život.
Čak i ako ovaj zaključak i čitava ova priča deluju očigledno, profesionalci iz sfere proizvoda često zaborave „product mindset“ kada je reč o našem privatnom životu i nama samima (makar u mom slučaju je bilo tako).
Ova knjiga je o tom sjajnom i korisnom setu veština i principa. Bilo da radite ili ne u sferi proizvoda, na raspolaganju vam je.

Cena: 1.000 950 rsd
Kako napisati i objaviti naučno delo
Kako napisati i objaviti naučno delo
Akademik dr Zoran V. Popović

Privremeno nedostupno. Očekuje se novo izdanje početkom 2024.

 

Iz prikaza knjige „Kako napisati i publikovati naučno delo“

Osnovna tema knjige izložena je u poglavljima 4. Pisanje naučnog članka, 5. Pojedini delovi članka, 6. Slanje članka na publikovanje, 7. Revizija članka, 8. Štampanje naučnog članka, a srodna su i poglavlja 10. Kako napisati druga naučna dela i 11. Kako pripremiti usmeno izlaganje. Tu autor izlaže (i donekle uopštava) svoje bogato lično iskustvo. Brojni detalji, saveti i „cake“ poslužiće kao dragoceni putokaz mlađim naučnim radnicima. Uz ovo idu i dodaci B. Skraćenice naziva časopisa iz fizike i srodnih oblasti, C. Greške u korišćenju engleskog jezika... Ove delove knjige trebalo bi da pročitaju (i to ne samo jednom) svi oni koji se nameravaju baviti naučnim radomuoblasti prirodnihnauka. Kako bi lepo bilo kada bi Ministarstvo nauke podelilo po primerak Popovićeve knjige svimsvojim stipendistima.

...pisac ovog prikaza smatra da je knjiga Kako napisati i publikovati naučno delo“ dragoceni doprinos našoj naučnoj kulturi. ... toplo je preporučujemo kako naučnom podmlatku tako i već afirmisanim naučnim radnicima.

Akademik
Ivan Gutman

Cena: 1.980 1.940 rsd
Priručnik za test inženjere
Priručnik za test inženjere
Jovan Popović

Naučite kako da na najbolji način automatizujete i kodirate testove u softverskim projektima

U ovoj knjizi ćete se upoznati sa tehnikama i alatima za pisanje programskog koda namenjenog testiranju softverskih aplikacija. Kodiranje i automatizacija testova su ključne komponente u radu test inženjera i igraju vitalnu ulogu u obezbeđivanju kvaliteta softvera. Kroz praktične primere, naučićete kako da na osnovu definisanih test slučajeva razvijete test kod koji će sistematski proveravati ispravnost rada softverske aplikacije. Ova knjiga će vam pomoći da shvatite procese i tehnike koje su vam potrebne za automatsko testiranje, što će vam omogućiti da budete uspešni u ulozi test inženjera.

Cena: 1.210 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd