Knjige i priručnici

Geometrija za neupućene
Geometrija za neupućene
Mark Ryan

Geometrija je predmet pun matematičkog bogatstva i lepote. Stari Grci su se uveliko bavili, i vekovima je bila oslonac za srednji nivo obrazovanja. Danas nijedno obrazovanje nije potpuno bez bar malog poznavanja osnovnih principa geometrije.

Ali geometrija je takođe predmet koji zbunjuje mnoge učenike jer je toliko različit od matematike koju su ranije radili. Geometrija zahteva da koristite deduktivnu logiku u formalnim dokazima. Ovaj proces uključuje posebnu vrstu verbalnog i matematičkog zaključivanja koja je nova za mnoge učenike. Videti kuda dalje ići u dokazu, ili čak odakle početi, može biti izazov. Predmet takođe uključuje rad sa dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim oblicima: poznavanje njihovih svojstava, pronalaženje njihovih površina i zapremina i zamišljanje kako bi izgledali kada se pomeraju. Ovaj element prostornog rezonovanja geometrije je još jedna stvar koja je čini drugačijom i izazovnom.

Geometrija za neupućene, 3. izdanje, može vam biti od velike pomoći ako ste udarili u zid koji se zove geometrija. Ili ako ste student geometrije, knjiga vas može sprečiti da udarite u zid. Kada vam se otvori svet geometrije i stvari počnu da klikću, možda ćete zaista ceniti ovu temu, koja fascinira ljude milenijumima i koja nastavlja da privlači ljude ka karijeri u umetnosti, inženjerstvu, arhitekturi, planiranju grada, fotografije i kompjuterske animacije, između ostalog.

Cena: 2.000 1.800 rsd
Preživljavanje u prirodi za neupućene
Preživljavanje u prirodi za neupućene
John Haslett, Cameron M. Smith

Želite da naučite kako da preživite u ekstremnim situacijama?
Kroz ovaj praktičan i precizan vodič, upoznaćete se s proverenim tehnikama i alatkama neophodnim u situacijama preživljavanja. Bez obzira na to da li ste se zatekli u šumi ili na splavu, da li vas je ujela zmija ili vam je neophodan zaklon, ovde ćete saznati kako da ostanete živi, sačuvate razum, pronađete izlaz iz teških situacija i doživite da prepričavate svoje avanture!

• Naučite osnove preživljavanja – kako da pružite prvu pomoć u spasavanju života, kako da upalite vatru, napravite zaklon te pronađete vodu i hranu
• Kontrolišite svoje emocije – savladajte paniku i bes, budite pozitivni, podstičite saradnju s drugima i ne gubite nadu
• Povećajte izglede za izbavljenje – saznajte sve o signalima za pomoć i orijentisanju pomoću kompasa ili neba
• Savladajte korisne tehnike – naučite da vezujete osnovne čvorove i da sami napravite oruđe, alatke i prirodne lekove
• Saznajte više o preživljavanju na vodi – kako ostati na površini kad vaš brod ili čamac tone, kako se sačuvati od dehidriranja i gladi, i kako stići do obale

Cena: 0 0 rsd
Nostradamus za neupućene
Nostradamus za neupućene
Scarlett Ross

Već vekovima filozofi, naučnici i mistici pokušavaju da odgonetnu kako je lekar i astrolog Mišel de Notrdam predvideo mnoge buduće događaje. Knjiga otkriva pojedinosti iz njegovog života i vremena, pruža uvid u nastanak njegovih čudesnih vizija, dešifruje neobičan Nostradamusov stil pisanja i opisuje metode koje je primenjivao. Objektivno se sagledavaju različita tumačenja njegovih proročanstava, optužbe kritičara i pohvale poštovalaca, i daje pregled današnjih i budućih događaja iz ugla ovog kontroverznog i fascinantnog čoveka.

Cena: 1.800 1.620 rsd
Da Vinči za neupućene
Da Vinči za neupućene
Jessica Teisch, Tracy Barr

Ko je bio čovek koji je naslikao Mona Lizu, izmislio robota i postavio hipotezu o nastanku fosila? Ovaj izuzetan vodič daje jasnu sliku o životu i radu čuvenog renesansnog genija, otkriva malo poznate činjenice o njegovim izumima, neobjavljenim rukopisima i nastanku umetničkih remek-dela. Ugledna autorka objašnjava Leonardov pionirski rad u mnogim naučnim oblastima, tumači njegova verska i filozofska ubeđenja i analizira kako se prepliću stvarnost i fikcija u romanu Da Vinčijev kod.

Cena: 1.800 1.620 rsd
Ajnštajn za neupućene
Ajnštajn za neupućene
Carlos I. Calle

Knjiga o čoveku koji je spoznao neke od najvećih tajni sveta. Ajnštajnova zaostavština seže u samu srž egzaktnih nauka, ali i religije i politike. Njegov život i delo pobuđuju i dalje jednaku pažnju, a ova knjiga nam približava bogat unutrašnji svet jednog genija - od odrastanja, preko činovničkih godina u Zavodu za patente i godine čuda, do Nobelove nagrade kao svetskog priznanja njegove jedinstvenosti.

Cena: 1.800 1.620 rsd
Konstruisanje uz pomoć računara i brza izrada prototipova
Konstruisanje uz pomoć računara i brza izrada prototipova
Miroslav Milutinović, Predrag Živković

Razvoj, usavršavanje i rekonstrukcije mašinskih sistema i proizvoda, u današnje vrijeme je nezamislivo bez korišćenja savremenih računarskih sistema. U cilju lakšeg, bržeg i jednostavnijeg definisanja konstrukcija, njihove varijacije i unapređenja, autor(i) su publikaciju pod nazivom „Konstruisanje uz pomoć računara i brza izrada prototipova“ napisali kao osnovni univerzitetski udžbenik namijenjen, prvenstveno, studentima Mašinskog fakulteta ali i drugim tehničkim licima koja žele da nauče osnove modelovanja, analize, izrade tehničke dokumentacije, itd. Akcenat publikacije jeste da korisnici nauče pravila definisanja modela od ideje do izrade tehničke dokumentacije, ali i brze izrade prototipova.
Publikacija je koncipirana u 12 poglavlja koja su sistematično i hronološki poređana na način da čitaocima omogući jasno razumijevanje mogućnosti definisanja i izrade različitih modela.

Cena: 1.450 rsd
3D modelovanje i štampanje za elektroniku: Naučite 3D modelovanje i 3D štampanje koristeći Tinkercard
3D modelovanje i štampanje za elektroniku
Teun van Roessel

Uz ovu knjigu i prateće video zapise, brzo ćete moći da započnete 3D štampanje. Cilj je da pomoću ovog kursa izradite kućišta za elektronske komponente, ali takođe da optimizujete i vaše tehnike štampanja i dodate malo stila vašim 3D kreacijama. Kurs je savršen za vas ako ste upravo kupili svoj (prvi) 3D štampač i želite da odštampate svoje dizajne što je pre moguće, a istovremeno možete da dobijete više osnovnih informacija.

Upoznaćete rad 3D štampača i softver koji treba da koristite za modelovanje vašeg objekta da biste ga pri tom savršeno odštampali. Čak ćemo koristiti i „magiju“ 3D štampanja da bismo kreirali stvari koje se čine nemoguće izraditi (veoma brzo i jednostavno) bilo kojom drugom tehnikom za brzu izradu prototipova.

Na kraju ovog kursa, lako ćete moći da dizajnirate objekat za 3D štampanje i fino podesite postavke štampanja da biste dobili savršenu štampu!

Pronađite video snimke na adresi www.elektor.com/3d-course

Dizajner i preduzetnik Teun van Roessel izrađuje mnogo stvari, od robotskih kompleta za decu do igre Marble Track sa prodavnicama slatkiša. A njegov izbor „oružja“ za te projekte je 3D štampanje! Teun koristi 3D štampanje tokom najranijih faza izrade prototipa, kao i za gotove proizvode.

Cena: 1.650 1.535 rsd
Razvoj softvera za embeded sisteme: Programiranje Arduino UNO platforme u jeziku C
Razvoj softvera za embeded sisteme
Dušan Bortnik, Milan Lukić, Vladimir Nikić, Ivan Mezei

Cilj ove knjige jeste osposobljavanje čitalaca za pisanje složenijih aplikacija za AVR familiju mikrokontrolera, specifično za mikrokontroler ATmega328P. Takođe, kao još jedan od ishoda jeste i mogućnost organizacije projekta većeg obima u manje, zasebne, logičke celine. Dodatno, stavljen je akcenat na razumevanje rada određenih periferija mikrokontrolera koje se često koriste u praksi, kao što su različite vrste tajmera, jedinica za serijsku komunikaciju, memorije itd. Konačno, kao poslednji cilj ove knjige, izdvaja se razumevanje koncepta operativnih sistema za rad u realnom vremenu i pisanje jednostavnijih programa u okviru ArdOS operativnog sistema. Ovo predstavlja izuzetno korisnu veštinu, budući da se operativni sistemi za rad u realnom vremenu
izuzetno eksploatišu u praktičnom radu sa mikrokontrolerima.

U okviru knjige, platforma koja se koristi u svim primerima i zadacima je Arduino UNO, koja poseduje mikrokontroler iz AVR familije – ATmega328P, te se podrazumeva neko osnovno predznanje u radu sa njom. Za više informacija o samoj platformi, čitalac se upućuje na sledeći link.

Ova knjiga je nastala tokom školske 2021/22. godine i namenjena je, prevashodno, studentima treće godine osnovnih akademskih studija na predmetu Razvoj softvera za embeded sisteme, na smeru za Mikroračunarsku elektroniku, na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Međutim, treba naglasiti i to, da je knjiga namenjena i svima onima koji žele da dodatno prodube svoje znanje o mikrokontrolerima i pisanju softvera za iste.

Cena: 1.950 1.814 rsd
Priručnik za rukovaoce trafostanicama i razvodnim postrojenjima
Priručnik za rukovaoce trafostanicama i razvodnim postrojenjima
Radojle Radetić

Posao rukovalaca u trafostanicama i razvodnim postrojenjima (TS/RP) je veoma kompleksan i zahteva širok opseg znanja. Tu se prvenstveno misli na poznavanje visokonaponske opreme svojih objekata, načina njenog korišćenja i održavanja, pa do otklanjanja jednostavnijih kvarova. Radi potpunijeg razumevanja posla, neophodno je poznavanje i osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema (EES) i njegovih osnovnih karakteristika.
Kao i od svakog radnika JP EMS, i od rukovalaca, se u prvom redu očekuje posvećenost firmi. U okviru toga, važna uloga domaćina i rukovalaca DUTS-a je domaćinsko ophođenje prema svojim objektima (TS/RP), u smislu nadgledanja, čuvanja opreme, održavanja ispravnosti i urednosti postrojenja i objekta u celini.
Jačanjem sistema daljinske komande, od rukovalaca će se zahtevati izuzetan stepen snalažljivosti u objektima EMS-a (jer više neće biti vezan samo za jedan objekat i jedno radno mesto), a preduslov za to je znanje i iskustvo. Takođe, može se očekivati da će uloga rukovalaca biti sve manje izražena, a uloga domaćina sve više. I pored toga, zbog visoke odgovornosti i opasnosti koju sa sobom nosi, posebna pažnja, prilikom provere obučenosti rukovalaca, posvećuje se poznavanju manipulacija rasklopnom opremom na svojim objektima.
Ovim priručnikom pokušano je da se u sažetoj formi obuhvati najneophodnija stručna materija potrebna za rad rukovalaca TS/RP. Podrazumeva se da su rukovaoci tehnička lica koja poseduju osnovna znanja iz oblasti: električnih postrojenja, prenosa električne energije, električnih instalacija, mašina, merenja, relejne zaštite, itd. Sve ove teme se, i na nivou srednje škole, obrađuju daleko detaljnije. Zbog toga su te oblasti u ovom priručniku obrađene veoma kratko – na nivou podsetnika. U ovom priručniku autor se detaljnije bavio samo materijom koja nije obrađivana u pomenutoj literaturi a od značaja je za rad rukovalaca.

Cena: 1.950 1.755 rsd
Priručnik za održavanje visokonaponske opreme
Priručnik za održavanje visokonaponske opreme
Radojle Radetić

Održavanje visokonaponskih postrojenja je stručan, odgovoran, naporan i opasan posao. Od radnika održavanja se očekuje odlično poznavanje posla koji rade, postrojenja u celini, kao i opasnosti koje u njemu postoje. Samo tako se može raditi u okruženju u kome je na udaljenosti od svega nekoliko metara visoki napon – stotine kilovolti. To je napon koji se oseća na koži, a indukcija “udara“ pri svakom dodiru metala. Uslovi za rad su još teži kada dođe do kvara, jer se oni češće događaju pri ekstremnim vremenskim uslovima. Tada se radi praznikom, vikendom, danju i noću, u surovim uslovima, jakom suncu, hladnoći, vetru, kiši, snegu ...
Održavanje postrojenja je struka koja se razvija decenijama. Temelj struke čine znanje stečeno u školi, a zakoni i tehnički normativi, standardi, tehnička regulativa itd. definišu okvire u kojima se radi. Kada se ovome doda i dugogodišnji rad, govori se o iskustvu. Tehnička regulativa, iskusni inženjeri, tehničari i monteri su temeljna vrednost firme, i deo su njenog bogatstva. Predmet ovog priručnika je samo jedan deo tog znanja i iskustva, koji se odnosi na održavanje visokonaponske opreme.

Cena: 1.950 1.755 rsd
Pravila o svemu: Sabrani vodič za uspešnost i zadovoljstvo u svemu što vam je važno!
Pravila o svemu
Ričard Templar

Ričard Templar je proveo svoj život gledajući, učeći i destilirajući pravila o tome kako se srećni i uspešni ljudi ponašaju, a njegove knjige „Pravila“ prodate su u milionima primeraka i prevedene na desetine jezika. Bilo da se radi o poslu ili o vezama, kao roditelji ili upravljanje novcem, Pravila više od 25 godina opisuju kako se srećni i uspešni ljudi ponašaju.

Sada u sabranom izdanju, Pravila o svemu sadrži glavna pravila iz svake od njegovih bestseler knjiga za koje su glasali čitaoci, tako da možete pratiti zdravorazumski savet o tome kako da budete srećniji i uspešniji.

Cena: 1.350 1.215 rsd
Kotlin za Android aplikacije: prevod 2. izdanja
Kotlin za Android aplikacije
Alex Forrester

Praktičan vodič za razvoj, testiranje i publikovanje prve Android aplikacije

Ključne karakteristike:

- Izgradite aplikacije pomoću jezika Kotlin, Google-ovog preferiranog programskog jezika za razvoj Android aplikacija

- Pronađite rešenja za razvojne izazove uz uputstva iskusnih Android profesionalaca

- Poboljšajte svoje aplikacije dodavanjem vrednih funkcija, koje koriste naprednu funkcionalnost

Opis knjige

Želite da počnete razvoj aplikacija korišćenjem Android 13, ali ne znate odakle da počnete? Izgradnja Android aplikacije pomoću jezika Kotlin je sveobuhvatan vodič, koji će vam pomoći da počnete praksu razvoja Android aplikacija.

Ovu knjigu počinjemo osnovama razvoja aplikacija, omogućavajući vam da koristite Android Studio i Kotlin da biste počeli izgradnju Android projekata. Uz vođene vežbe naučićete da kreirate aplikacije i da ih pokrenete na virtuelnim uređajima. Napredujući kroz poglavlja, saznaćete više o biblioteci Android RecyclerView, da biste na najbolji način iskoristili liste, slike i mape i da biste videli kako da preuzmete podatke sa veb servisa.

Takođe učićete o testiranju, da svoju arhitekturu održavate čistom, da razumete kako da sačuvate podatke i steknete osnovno znanje o obrascu injektiranja zavisnosti. Konačno, videćete kako da objavite svoje aplikacije u Google Play prodavnici.

Radićete na realističnim projektima, koji su podeljeni na male vežbe i aktivnosti, omogućavajući vam da izazovete sebe na prijatan i dostižan način. Izgradićete aplikacije za kreiranje kvizova, za čitanje novinskih članaka, proveru izveštaja o vremenskoj prognozi, skladištenje recepata, preuzimanje informacija o filmovima i za podsećanje gde ste parkirali automobil.

Do kraja ove knjige, imaćete veštine i samopouzdanje da izgradite sopstvene kreativne Android aplikacije korišćenjem jezika Kotlin.

Naučićete da

- Kreirate skalabilne aplikacije, koje su jednostavne za održavanje, pomoću jezika Kotlin

- Razumete životni ciklus razvoja Android aplikacije

- Pojednostavite razvoj aplikacija pomoću Google arhitekturnih komponenti

- Koristite standardne biblioteke za injektiranje zavisnosti i raščlanjivanje podataka

- Primenite obrazac skladišta da biste preuzeli podatke iz spoljnih izvora

- Izgradite korisničke interfejse pomoću biblioteke Jetpack Compose

- Istražite Android asinhrono programiranje pomoću biblioteke Coroutines i Flow API-ja

- Objavite svoju aplikaciju u Google Play prodavnici

 

Cena: 2.970 2.673 rsd
Prečišćavanje vode za piće
Prečišćavanje vode za piće
Miodrag Stanojević

Autor je na osnovu dugogodišnjeg inžinjerskog i profesionalnog bavljenja problematikom otpadnih voda i njenog tretmana, svoje  stečeno iskustvo iz ove oblasti predstavio ovom knjigom, tako što je funkcionalno i metodološki povezao i obradio tematiku kroz 20 poglavlja:


    Priroda vode i njene osnovne karakteristike;
    Predtretman površinskih voda;
    Koagulacija i flokulacija;
    Skladištenje i doziranje hemikalija;
    Taloženje
    Flotacija;
    Filtracija;
    Dezinfekcija i sterilizacija;
    Adsorpcija aktivnim ugljem;
    Aeracija i degazacija;
    Uklanjanje gvožđa i mangana;
    Izmena jona;
    Uklanjanje trihalometana;
    Kontrola ukusa i mirisa;
    Membranska separacija;
    Fluorizacija i defluorizacija;
    Tretman mulja
    Uticaj vode na materijale
    Računarski primeri iz teorije i prakse
    Literatura

Značajna pažnja posvećena je i tretmanu otpadnih materija koje se javljaju kao nus-produkti u procesu prečišćavanja, što je veoma značajno s obzirom na sve aktuelnije zahteve na planu očuvanja životne sredine.
Knjiga ima edukativan karakter za studente i ostale koji se upoznaju sa problematikom tretmana vode za piće, a ujedno  predstavlja i univerzalni priručnik za inženjere i tehničare koji se neposredno bave projektovanjem sistema za prečišćavanje voda.
Obiluje brojnim tabelama, grafikonima, dijagramima i skicama.
U odnosu na prethodno izdanje, knjiga je proširena jednim kompletno novim poglavljem „Uticaj vode na materijale“, koje  je usledilo na predlog pojedinih čitalalaca koji se ovom problematikom bave praktično bilo kao projektanti ili inženjeri zaduženi za eksploataciju i održavanje postrojenja za prečišćavanje vode za piće. A izvršene su i izmene i dopune i na ostalim poglavljima kao što su: Prirodne vode i njene karakteristike, Koagulacija i flokulacija, Taloženje , Flotacija  Filtracija, Izmena jona, Membranska separacija i Tretman mulja
Na kraju knjige je dat i prilog Računarski primeri iz teorije i prakse sa konkretnim problemima i rešenjima vezanim za materiju obuhvaćenu ovom knjigom.

Cena: 3.300 3.201 rsd
Hemijski tragovi, HAARP i potpuna dominacija na planeti Zemlji
Hemijski tragovi, HAARP i potpuna dominacija na planeti Zemlji
Elana Frilend

Ова књига, условно речено, представља наставак издања „Ову харфу анђели несвирају“која се бави савременом применом проналазака Николе Тесле у области електрицитета, на основу који су се развиле многе модерне технологије.

„Машински факултет наставља мисију да из новог угла проучaва дело нашег највећег научника и истовремено прати савремене примене његових идеја. На првом месту оних, које су супротно његовим хуманистичким визијама науке, довеле до развоја технологија нове генерације оружја“, истакао је проф. др Радивоје Митровић, декан Машинског факултета. Напомињући да академска заједница има обавезу да проучава и ову област, за коју нема стопроцентно утврђених чињеница, он је изразио очекивање да ће наука моћи да понуди бар део одговора на изазове са којима се свет данас суочава.

Књига је инспирисана развојем софистицираних технологија које су, према тврдњама ауторке, довеле до стварања оружја за успостављање доминације над планетом Земљом. Наслов, садржи 1500 референци, углавном званичних докумената и патената којима ауторка поткрепљује наводе  о злоупотребама технологија и вештачки убрзаном глобалном загревању планете и видљивим климатским промена.

 

Cena: 1.690 rsd
Energetski pretvarači 2
Energetski pretvarači 2
Srđan Srdić, Miloš Nedeljković

Prvenstvena namena ovog udžbenika je da posluži studentima treće godine osnovnih studija Energetskog odseka Elektrotehničkog fakulteta kao osnovna literatura za izučavanje oblasti „Energetski pretvarači“. Stoga je sadržaj ovog udžbenika ograničen na teme koje se obrađuju u okviru kursa „Energetski pretvarači 2“, po nastavnom programu koji se primenjuje od školske 2015/16. godine. Udžbenik predstavlja i pokušaj da se, iz široke oblasti „Energetski pretvarači“, izdvoje i analiziraju topologije pretvarača koje su od interesa za studente osnovnih i master studija. Osim toga, ova knjiga može korisno poslužiti inženjerima i istraživačima u privredi pri rešavanju praktičnih problema. Uvek može da se postavi pitanje pravilnog odmeravanja i usklađivanja obima i odnosa pojedinih, po prirodi često i heterogenih pitanja iz ove oblasti. Autor, međutim, nalazi da su ovde obrađene teme neophodne u procesu formiranja inženjera u oblasti energetike, koji treba da ima sposobnost šireg sagledavanja oblasti koju izučava.

Cena: 1.200 rsd
Energetski pretvarači 1
Energetski pretvarači 1
Srđan Srdić, Miloš Nedeljković

Prvenstvena namena ovog udžbenika je da posluži studentima treće godine osnovnih studija Energetskog odseka Elektrotehničkog fakulteta kao osnovna literatura za izučavanje oblasti „Energetski pretvarači“. Stoga je sadržaj ovog udžbenika ograničen na teme koje se obrađuju u okviru kursa „Energetski pretvarači 1“ (13E013EP1), po nastavnom programu koji se primenjuje od školske 2015/16. godine. Udžbenik predstavlja i pokušaj da se, iz široke oblasti „Energetski pretvarači“, izdvoje i analiziraju osnovne topologije pretvarača. Osim toga, ova knjiga može korisno poslužiti inženjerima i istraživačima u privredi pri rešavanju praktičnih problema. Uvek može da se postavi pitanje pravilnog odmeravanja i usklađivanja obima i odnosa pojedinih, po prirodi često i heterogenih pitanja iz ove oblasti. Autori, međutim, nalaze da su ovde obrađene teme neophodne u procesu formiranja inženjera u oblasti energetike, koji treba da ima sposobnost šireg sagledavanja oblasti koju izučava.

Cena: 1.200 rsd
Termički procesi u elektroenergetici
Termički procesi u elektroenergetici
Dardan Klimenta
Cena: 3.600 3.420 rsd
Statističke metode u elektroenergetici: 3. izdanje
Statističke metode u elektroenergetici
Predrag Osmokrović, Miroslav Pešić, Ćemal Dolićanin, Koviljka Stanković

Većine pojava u prirodi, društvu i nauci su podložne slučajnim promenama. Sadržaj ove knjige upravo govori o tim promenamau elektroenergetici i to kroz nekoliko celina: uvodni deo, pregled osnovnih pojmova verovatnoće, planiranje, izvođenje i analiza rezultata, statističko ocenjivanje standardizovanih ispitnih metoda, statistički prikaz izolacione sposobnosti, zakon uvećanja, kao i gomilom pod-oblasti.

Cena: 1.980 1.940 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd