Zbrirka zanimljivih zadataka

Za mlade fizičarke i fizičare
Autor Nenad V. Vukmirović, Vladimir Veljić
ISBN 978-86-7466-972-3
Format: B5/ćirilica Povez: Meki Masa: 470 g
Ključne reči zbirka, fizika
Cena
1.320 rsd

Preuzmite:

Prateci materijal zbirke (-)

O knjizi

Pred vama je Zbirka Zanimljivih Zadataka (333) za mlade fizičarke i fizičare koja predstavlja verziju na srpskom jeziku zbirke Fascinating Problems for Young Physicists koju smo objavili u izdanju Cambridge University Press-a 2022. godine.
Rešavanje zadataka je oduvek bilo neizostavan deo u podučavanju fizičara. Učenici znatno produbljuju svoje razumevanje zakona fizike kada se pred njih postavi izazov da ih primene na konkretne fizičke sisteme. Postoji značajan broj sistema koji služe kao modeli na kojima je relativno jednostavno primeniti zakone fizike (kao što su, na primer, čestica u konstantnom polju, telo na strmoj ravni, telo vezano za oprugu, matematičko klatno, idealni gasovi, sistem tačkastih naelektrisanja u mirovanju). Zadaci u vezi tih i sličnih sistema su deo svakog kursa opšte fizike i mogu se naći u ucbenicima opšte fizike i pratećim zbirkama zadataka. Međutim, pomenuti sistemi su u određenoj meri apstraktni i kroz njihovo razmatranje do učenika ne dospeva nužno poruka da fizika opisuje praktično sve pojave iz svakodnevnog života.
Cilj ove zbirke je da se takvo stanje promeni. Izabrali smo zadatke gde se znanje opšte fizike može primeniti na pojave u svetu oko nas. Rešavajući zadatke iz ove knjige čitaoci će otkriti, na primer, zašto su toliki svetski rekordi u skokovima uvis, udalj i sa motkom, kakva je veza između mase životinje i trajanja njenog života, kolika je maksimalna efikasnost vetroturbina, kako vidimo, zašto vidimo lepe boje leptirova itd. Zbirka se sastoji od 42 zadatka sa detaljnim rešenjima, pri čemu svaki od zadataka opisuje neku interesantnu fizičku pojavu iz svakodnevnog života. Svaki zadatak je podeljen na nekoliko (obično
5-15) pitanja koja usmeravaju čitaoce kroz zadatak i pomažu im da razumeju fiziku koja opisuje pojavu. Ukupan broj pitanja je oko 333, pa otuda zbirka i nosi naslov Zbirka Zanimljivih Zadataka. Većinu zadataka u zbirci su sastavili autori, a za nekoliko zadataka koji su prilagođeni iz drugih izvora date su odgovarajuće reference.
Inspiracija za zadatke je došla iz sveta oko nas, a ne na osnovu oblasti fizike. Iz tog razloga, zadaci su podeljeni prema sistemima iz prirode koje razmatraju. Prva grupa zadataka odnosi se na fiziku ljudskog tela. Rad svih mašina koje koristimo ili vidimo u svakodnevnom životu je zasnovan na zakonima fizike, pa se neke od tih mašina razmatraju u sledećoj grupi zadataka. Predstojeći zadaci razmatraju fiziku u raznim popularnim sportskim disciplinama. Zatim se razmatraju fizički efekti u živom svetu i u prirodnim pojavama kao što su kiša, duga, munje, zemljotresi i okeanski talasi. Potom razmatramo efekte vezane za pretvaranje energije iz jednog oblika u drugi i završavamo zbirku grupom od nekoliko raznih, međusobno nepovezanih, zadataka.
Namera u zadacima svakako nam nije bila da damo sveobuhvatan opis pojave, niti da razmatramo sve pojave iz prirode. Pitanja usmeravaju čitaoca da prepozna i da razume osnove glavnih fizičkih efekata vezanih za pojavu i nadamo se da će to podstaći čitaoca da dalje istraži pojavu. Tako čitaocu mogu biti od koristi Jupiter notebook datoteke koje su prateći materijal uz ovu knjigu i koje sadrže sve proračune koje je potrebno uraditi da bi se dobio konačan numerički rezultat. Čitalac ih može iskoristiti, na primer, da menja parametre sistema i da istraži koji će biti efekat tih promena.
Očekujemo da će ovu zbirku koristiti talentovani učenici srednjih škola koji su voljni da prodube svoje znanje fizike, kao i studenti prve i druge godine koji slušaju predmete iz opšte fizike. Zbirka će svakako biti od koristi i nastavnicima u srednjim školama koji rade sa talentovanim učenicima, a oni će neke lakše delove zadataka moći da iskoriste i kao primere u nastavi. Na univerzitetskom nivou, zadaci iz zbirke se mogu koristiti na predavanjima kao lepi primeri primene zakona fizike u životu, kao i za domaće zadatke za studente.

Detaljan opis

Iz iste oblasti

Riemann-ova zeta-funkcija: i njena primena na izračunavanje određenih suma i integrala
Milorad Stevanović, Predrag Petrović
korice/k000436d2b.jpg
Cena: 1.617 rsd
Modeli statističkog učenja
Milica Maričić, Marina Ignjatović, Veljko Jeremić
korice/k000505d2b.jpg
Cena: 10.780 rsd
Algoritmi i strukture podataka
Dragan Urošević
korice/k000232d2b.jpg
Cena: 1.090 rsd
Primena Furijeove analize u telekomunikacijama
Mirjana Simić-Pejović
korice/k000443d2b.jpg
Cena: 1.050 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd