Zbirka električnih šema tranzistroskih DC-DC pretvarača

Autor Radojle Radetić
Strana: 210 Masa: 490 g
Cena
1.500 rsd

Preuzmite:

Detaljan sadržaj (√)

O knjizi

Knjiga predstavlja nastavak spisateljskog rada autora u oblasti energetske elektronike. Ona prati put koji je trasiran knjigama Tranzistorski pretvarači i Prekidačka napajanja.
Na raspolaganju je bila obimna materija sakupljena, prvenstveno iz kataloških podataka proizvođača komponenata, sa interneta a ima i originalnih šema samog autora.
Knjiga počinje podsećanjem na elementarne stvari o pretvaračima. Posle toga materija se sužava na DC/DC pretvarače. Materija je podeljena u 10 tematskih celina, na sličan način kao što je to urađeno u dve prethodne knjige. Tako je dobijena knjiga sa preko 200 stranica i približno toliko električnih šema. Šeme su date bez tekstualnih objašnjenja. Za svaku šemu dat je izvor odakle je preuzeta tako da čitalac može da ga potraži i pronađe više detalja

Detaljan opis

UVOD
1. OPŠTE O DC/DC PRETVARAČIMA
2. PRETVARAČI TIPA BUCK
3. PRETVARAČI TIPA BOOST
4. PRETVARAČI TIPA BUCK – BOOST
5. PRETVARAČI TIPA SEPIC I ĆUK
6. PRETVARAČI TIPA FLYBACK
7. PRETVARAČI TIPA FORWARD
8. PRETVARAČI TIPA PUSH – PULL
9. POLUMOSTNI PRETVARAČI
10. MOSTNI PRETVARAČI
11. RAZNI PRETVARAČI
12. DODATAK
LITERATURA

O autoru

Radojle Radetić je diplomirao elektrotehniku 1981. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Magistrirao na ETF u Beogradu, iz oblasti energetske elektronike. Doktorsku disertaciju odbranio na FTN u Novom Sadu iz oblasti električnih merenja. Naučno zvanje - Naučni saradnik. Od 1981. do 1987. radio kao asistent na katedri za energetske pretvarače i primenu, na elektro-odseku FTN-a u Novom Sadu, grupa predmeta iz oblasti električnih mašina i regulacije. Od 1987. do 1999. god. radio u Inovacionom centru Instituta za bakar u Boru, na razvoju uređaja iz oblasti; energetske elektronike, elektrotermije, elektrohemije i električnih merenja. Od 1999. zaposlen u Elektromreži Srbije, pogon u Boru. Za svoj rad dobio značajna društvena priznanja kao što su; Zlatna medalja Društva pronalazača grada Bora, Oktobarska nagrada grada Bora, itd. Autor velikog broja uređaja iz pomenutih oblasti. Objavio preko 50 naučnih i stručnih radova iz oblasti energetske elektronike i električnih merenja, kao i velikog broja članaka za popularizaciju nauke i tehnike.

Iz iste oblasti

Priručnik za SN I NN postrojenja: licenca 350
Milenko Đurić, Jelisaveta Krstivojević, Veselin Ilić
korice/k000148d2b.jpg
Cena: 1.725 rsd
Elementi elektroenergetskih sistema
Milenko Đurić
korice/k000201d2b.jpg
Cena: 1.540 rsd
Tehnika visokog napona 2
Mladen Banjanin
korice/k000456d2b.jpg
Cena: 3.234 rsd
Digitalno upravljanje u proizvodnji
 
korice/k000418d2b.jpg
Cena: 1.617 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd