Vue.js 3

kuvar
Autor Heitor Ribeiro
ISBN 9788673105604
Strana: 562 Format: B5 Povez: Mek Masa: 900 g
Ključne reči Vue.js, Web dizajn
Cena
2.530 rsd
2.277 rsd
O knjizi

Otkrijte efikasna rešenja za izradu modernih veb aplikacija pomoću najnovijih Vue funkcija i TypeScripta.

Važne funkcije

 • Migrirajte svoje aplikacije sa Vue.js 2 na Vue.js 3 pomoću praktičnih recepata.

 • Istražite najnovije funkcije Vue.js 3, kao što su API za reaktivnost, API za sastavljanje i podrška za TypeScript.

 • Proširite mogućnosti i performanse Vue.js aplikacija pomoću radnih okvira Quasar, Vuetify i Nuxt.js.

Opis knjige

Vue.js je progresivni veb radni okvir za izradu profesionalnih korisničkih interfejsa za veb aplikacije. Zahvaljujući radnom okviru Vue.js 3, frontend radni okvir je ojačan arhitektonskim poboljšanjima, novim osnovnim programskim jezicima, novim procesima renderovanja i zasebnim osnovnim komponentama.

Na početku knjige videćete recepte za implementaciju Vue.js 3 novih funkcija u projektima veb razvoja i za migraciju postojećih Vue.js aplikacija na najnoviju verziju. Postavićete i pokrenućete TypeScript pomoću radnog okvira Vue.js i pronaći ćete sažeta rešenja za uobičajene izazove i „zamke“ sa kojima se suočavate prilikom implementacije komponenata, derivata i animacija, izrade plaginova, dodavanja upravljanja stanjem, usmeravanja i razvoja kompletnih jednostraničnih aplikacija (SPA -Single-Page Applications).

Dok budete napredovali, otkrivaćete recepte koji će vam pomoći da integrišete aplikacije Vue.js sa radnim okvirom Nuxt.js da biste dodali mogućnosti renderovanja na strani servera u svoje SPA aplikacije. Zatim ćete učiti o Vue.js ekosistemu, tako što ćete istražiti savremene radne okvire, kao što su Quasar, Nuxt.js, Vuex i Vuetify, u svojim veb projektima. Na kraju, knjiga vam obezbeđuje rešenja za pakovanje i implementaciju vaših Vue.js aplikacija.

Kada u celosti pročitate ovu knjigu o radnom okviru Vue.js, moći ćete da identifikujete i da rešite izazove sa kojima ćete se suočiti prilikom izrade Vue.js aplikacija i da usvojite Vue.js radni okvir za frontend veb projekte bilo koje veličine.

Detaljan opis

Naučićete da:

 • dizajnirajte i razvijate velike veb aplikacije pomoću najnovije Vue.js 3 funkcije

 • kreirate impresivan izgled korisničkog interfejsa i stranice pomoću alatki Vuetify, Buefy i Ant Design

 • proširujete svoje Vue.js aplikacije pomoću dinamičkog obrasca i validacije prilagođenih pravila

 • dodajete upravljanje stanjem, rutiranje i navigaciju u svoje veb aplikacije

 • proširujete Vue.js aplikacije na strani servera pomoću radnog okvira Nuxt.js

 • otkrivate efikasne tehnike za implementaciju veb aplikacija pomoću radnog okvira Netlify

Sadržaj

 1. Razumevanje Vue 3 i kreiranje komponenata

 2. Uvod u TypeScript i Vue Ecosystem

 3. Vezivanje podataka, validacija obrazaca, događaji i izračunata svojstva

 4. Komponente, miksini i funkcionalne komponente

 5. Preuzimanje podataka sa Veba pomoću HTTP zahteva

 6. Upravljanje rutama pomoću vue-routera

 7. Upravljanje stanjem aplikacije pomoću Vuexa

 8. Animiranje aplikacije pomoću tranzicija i CSS-a

 9. Kreiranje lepih aplikacija pomoću UI radnih okvira

 10. Implementacija aplikacije na Cloud platformama

 11. Direktive, plaginovi, SSR i još mnogo štošta

O autoru

Heitor Ramon Ribeiro razvija veb aplikacije više od 15 godina i neprestano prelazi sa frontend razvoja na backend razvoj. Prateći svoju strast prema UX/UI i programiranju, odlučio je da se bavi frontend razvojem.
Izradio je poslovne aplikacije za preduzeća koja koriste Vue.js i principe čiste arhitekture, tako što je preusmerio svoj „put“ sa zastarelih aplikacija na novi „svet“ aplikacija pomoću jednostraničnih aplikacija (Single-Page Applications – SPA) i progresivnih veb aplikacija (Progressive Web Applications – PWA). Smatra da je u današnje vreme pomoću pregledača skoro sve moguće, a da je JavaScript „budućnost“ programiranja.

Iz iste oblasti

Naučite Angular 2
Pablo Deeleman
korice/k000144d2b.jpg
Cena: 1.485 rsd
Amazon veb servisi: u akciji
Michael Wittig i Andreas Wittig
korice/k000268d2b.jpg
Cena: 2.178 rsd
Node.js: veb razvoj - prevod petog izdanja
David Herron
korice/k000375d2b.jpg
Cena: 2.475 rsd
Joomla! 3: prevod drugog izdanja
Eric Tiggeler
korice/k000073d2b.jpg
Cena: 1.584 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd