Tehnologija spajanja materijala lemljenjem

Autor Branko Lukić, Ivan Milutinović
Strana: 248 Masa: 440 g
Ključne reči Lemljenje, spajanje materijala,
Cena
1.540 rsd

Preuzmite:

Detaljan sadržaj (√)

O knjizi

U nedostatku sveobuhvatne i objedinjene literarture iz ove oblasti, a za potrebe stručnjaka iz prakse (tehnologa i konstruktora) i obrazovanja kadrova nudi im se knjiga sa puno iskustvenih podataka. Dugogodišnje stručno, naučno, praktično i akademsko iskustvo autora sažeto je u ovoj knjizi, koja će verujemo zaintersovanim čitaocima dati osnovne informacije o neophodnim karakteristikama procesa i postupaka lemljenjem,ali i informacije o praktičnoj primeni i izvođenju spajanja materijala tehnologijom lemljenja.

Detaljan opis

Ova knjiga je skroman prilog i doprinos izučavanju i primeni tehnologije spajanja materijala u nerazdvojivu vezu lemljenjem. Lemljenje ima prvenstveno primenu tamo gde je zavarivanje skupo, a radi se o spajanju elemenata u velikim i masovnim serijama proizvodnje. Za mašinstvo lemljenje ima svrhu u spajanju delova oprema,uređaja i alata. U elektronici lemljenje ima široku primenu za spajanje elektronskih komponenata. Takođe u elektrotehnici lemljenje je prisutno za spajanje delova električnih uređaja široke primene. Lemljenje se primenjuje i za spajanje raznorodnih retkih materijala za potrebe vasionskih tehnologija, itd.

Autori su u određenim poglavljima knjige prikazali povezivanje tehnologije lemljenja sa znanjima iz drugih oblasti tehnike (fizička hemija materijala, otpornost materijala,...) čije pozavanje je nephodno i za praksu. Definisati i primeniti lemljenje zahteva pre svega, poznavanje svojstava materijala koji želimo lemiti, ali i svojstava (i izbor) lema i topitelja. Nadamo se i verujemo da će ova knjiga dati odgovore na ta pitanja. Inače, knjiga je integrisana kroz XV poglavlja. Iz Uvoda u kome su dati osnovni pojmovi i definicije i poslednjeg poglavlja (D) u kome su, između ostalog, dati praktični primeri tehnologije lemljenja. U II poglavlju date su fizičke osnove lemljenja kroz prikaz mehanizma nastajanja zalemljeniig spoja i osnovne zahteve za lem u cilju postizanja kvalitetnog spoja. Poglavlja III i IV daju prikaz karakteristika lemova i topitelja i preporuke za njihov izbor. Poglavlje V je namenjeno tehnolozima i konstruktorima za izbor i definisanje oblika zalemljenih spojeva uzimajući u obzir eksploatacione zahteve koji se postavljaju. Poznavanje otpornosti materijala je preduslov za uspešno projektovanje zalemljenih spojeva. Poglavlje VI je prikaz postupaka tehnologija mekog i tvrdog lemljenja. Poglavlje VII odnosi se na lemljenje raznih materijala.

Poglavlja VIII i IX odnose se na ispitivanje lemljivosti i kontrolu zalemljenih spojeva. Ispitivanje i kontrola lemljivosti je defisana standardima i podrazumeva primenu određenih metoda i postupaka. Zalemljeni materijali se ispituju i kontrolišu kako u pogledu grešaka tako i utvrđivanja kvaliteta zalemljenih spojeva (poglavlje IX).

Poglavlje X je kratak prikaz kako se vrši zaštita zalemljenih spojeva od korozije. U poglavlju XI su iznete važne činjenice za opasnost i mere zaštite i bezbednost pri lemljenju. U ovom poglavlju su preporuke svetske organizacije za zdravlje pri lemljenju lemovima koji sadrže kadmijum i o čemu treba voditi računa kada se koriste otrovni lemovi. U poglavlju XII su smernice i pristup mehanizaciji i automatizaciji procesa lemljenja u velikoserijskoj i masovnoj proizvodnji, kao i osvrt na primenu robota (poglavljeXIII).

Tehničko sporazumevanje zahteva poznavanje obeležavanja zalemljenih spojeva i postupaka lemljenja u tehničkoj dokumentaciji (poglavlje XIV).

Na kraju, u poglavlju koje smo nazvali DODATAK (D) data su praktična upustva: za propisivanje tehologije lemljenja; kako se vrši provera procedure tvrdog lemljenja (prema ANSI) i nekoliko praktičnih primera propisivanja tehnologije lemljenja. Na samom kraju dodatka dat je prikaz: važećih standarda iz oblasti lemljenja; pregled lemova prema DIN EN 1044, DIN EN ISO 3677 i DIN 8513; topitelja i postupka lemljenja prema DIN standardima.

Iz iste oblasti

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom i kompjutrskom grafikom kroz Auto Cad
Prof. Ivanović Slaviša dipl. maš. inž.
korice/k000634d2b.jpg
Cena: 3.168 rsd
Distribucija električne energije
Milan Tanasković, Tomislav Bojković, Dragoslav Perić
korice/k000569d2b.jpg
Cena: 3.528 rsd
Čovjek i energija: juče, danas i sutra
Milan Šulić
korice/k000537d2b.jpg
Cena: 1.833 rsd
Tehnologija zavarivanja konstrukcija od aluminijuma
Branko Lukić
korice/k000354d2b.jpg
Cena: 1.290 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd