SINHRONE MAŠINE

Određivanje parametara i radnih karakteristika generatora u samostalnom i paralelnom radu
Autor Miloje M. Kostić
ISBN 9788674668320
Strana: 227 Format: B5 Povez: Mek Masa: 450 g
Ključne reči Sinhrone mašine, generator, elektrane
Cena
1.760 rsd
1.725 rsd

Preuzmite:

Sinhrone masine-Isecak.pdf (√)

O knjizi

Knjiga SINHRONE MAŠINE - Određivanje parametara i radnih karakteristika generatora u samostalnom i paralelnom radu je namenjena svima koji žele da prošire znanja iz ove oblasti u odnosu na osnovnu literaturu obima jednosemestralnih kurseva. Pogodna je za inženjere koji rade u elektranama ili se bave upravljanjem i eksploatacijom električnih mreža na koje su priključene manje ili veće elektrane. Knjiga je korisna i za kadrove u institutima i fakultetima koji se bave naučno-istraživačkim i studijskim radom za elektroprivredu. Pogodna je i kao udžbenik za studente koji na poslediplomskim studijama izučavaju sinhrone mašine ili se bave analizom rada elektroenergetskih sistema.

 

Detaljan opis

Namera je Autora da u ovoj knjizi da prikaz savremene teorije i metoda proračuna parametara i karakteristika sinhronih generatora. U tom smislu najvažnije su metode za određivanje zasićenih sinhronih reaktansi jer se time stvara osnova za tačniji proračun radnih karakteristika generatora u eksploataciji ili pri projektovanju, uključujući proračun i konstrukciju pogonskih dijagrama (PD) konkretnih generatora u realnim (nelinearnim) režimima. Iako je određivanje promene parametara sinhronih generatora (SG) složeno (radi se o nelinearnostima višeg reda) u inženjerskim proračunima se koriste jednostavniji modeli (ekvivalentne šeme) koji su uobičajeni u teoriji linearnih mašina. Dodatak je u tome da se vrednosti parametara modela određuju (podešavanju) tako da aproksimiraju efekat nelinearnosti na karakteristike SG. Suština je u tome da se vrednosti zasićenih sinhronih reaktansi utvrđuju za karakteristične režime (prazan hod, režime natpobude i režime potpobude za rad na liniji stabilnosti i slično) koji su definisani odgovarajućim linijama na PD SG.

Osnovni razlog za pisanje knjige je da se da prikaz većeg broja savremenih inženjerskih metoda koje se koriste za proračun radnih karakteristika generatora u realnim režimima uz uvažavanje nelinearnosti parametara (sinhronih reaktansi).

Iz iste oblasti

Metode i instrumentacija za električna merenja
Nadica Miljković
korice/k000333d2b.jpg
Cena: 1.274 rsd
Tehnika visokonaponske izolacije
 
korice/k000303d2b.jpg
Cena: 2.156 rsd
Elektronika: Naučite osnove elektronike
Radojle Radetić
korice/k000215d2b.jpg
Cena: 1.408 rsd
Procesni računari
Slobodan Lubura, Milomir Šoja
korice/k000343d2b.jpg
Cena: 1.666 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd