Senzori u fizičko-tehničkim merenjima

Autor Tomislav Šekara, Marko Barjaktarović
ISBN 978-86-7466-681-4
Strana: 187 Format: B5, ćirilica Povez: Mek Masa: 350 g
Ključne reči senzori
Cena
1.190 rsd

Preuzmite:

Senzori_u_FTM_isecak.pdf (√)

O knjizi

Merenje predstavlja jednu od važnih aktivnosti u svim oblastima nauke i tehnologije, neizostavno u industrijskim procesima, kao i u svakodnevnim  životu. Danas, ne postoje ni najjednostavniji kućni uređaji bez senzora, počev od električnog bokala, espreso aparata, kuhinjske vage, zatim dečih igračaka, a trend povezivanja pametnih telefona sa desetinama senzora koji omogućavaju jednovremeno praćenje više parametara iz okruženja, kao i vitalnih funkcija korisnika, susreće se na svakom koraku. Razvoj sistema automatskog upravljanja, pametnih kuća, autonomnih vozila, sistema za povećanje energetske efikasnosti i uštede resursa moguće je ostvarivo sa primenom senzora.

Detaljan opis

Senzori predstavljaju interfejs između svakodnevnog, uglavnom analognog okruženja i digitalnog sveta informacija koji nameće trend snimanja podataka o svim aktivnostima i obrade te ogromne količine podataka u cilju stvaranja novih znanja. Savremene discipline kao što su data mining, deep learning, internet of things, industrial internet of things i druge, zahtevaju upravo informacije koje obezbeđuju senzori.   Danas, kao i za mnoge druge naučne discipline, tako i za metrologiju, postoji veliki broj udžbenika, i postavlja se pitanje opravdanosti pisanja još jedne knjige, posebno kada postoji mogućnost da se za merenje bilo koje fizičke veličine pronađe izvor informacija na internetu. Ipak, u toku izvođenja nastave iz predmeta “Senzori i aktuatori” i “Fizičko-tehnička merenja” na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu autori su sakupili materijal iz više izvora i ovaj udžbenik je nastao upravo iz razloga da se to gradivo objedini, kako bi postojala jedinstvena literatura o senzorima što bi pre svega studentima, omogućilo efikasniju pripremu ispita, a kasnije i osnovni priručnik u njihovom inženjerskom radu.  Cilj ovog udžbenika je da sistematično prikaže osnovne principe merenja neelektičnih veličina, pre svega u laboratorijskim i industrijskim uslovima. Iako se senzori kontinuirano usavršavaju, smanjuju im se dimenzije i cena, a povećava osetljivost i pouzdanost, osnovni principa njihovog rada se ne menjaju i autori su smatrali da je najvažnije da se upravo ti principi obrazlože što jednostavnije i jasnije, sa minimalno matematičkog aparata, kako bi ostali usađeni u osnovna znanja studenata koji su odslušali pomenute kurseve.

U prvom poglavlju prikazana je kratka analiza obrade rezultata merenja i načini grafičkog predstavljanja. Drugo poglavlje obuhvata osnovne podele senzora, matematičko modelovanje senzora i odgovarajuće metode linearizcije sa kratkim osvrtom na pouzdanost i ekonomskotehničke parametre. U poglavljima od trećeg do devetog analizirani su senzori sile i momenta, pomeranja, brzine i ubrzanja, pritiska, nivoa, protoka i temperature respektivno, odnosno onih neelektričnih veličina koje se najčešće sreću u procesnoj industriji. Pored osnovnih principa merenja pojedinih fizički veličina, prikazani su kako standardni senzori, tako i pojedine savremene realizacije. U prilogu je dat primer algoritma za linearnu interpolaciju rezultata merenja korišćenjem kriterijuma totalnog minimuma kvadrata greške (total least squares).

Iz iste oblasti

Bezbednost informacija: osnove i smernice
Radoslav Raković
korice/k000218d2b.jpg
Cena: 1.725 rsd
Robotika: Zbirka rešenih zadataka
Kosta Jovanović, Nikola Knežević
korice/k000441d2b.jpg
Cena: 1.150 rsd
Metode i instrumentacija za električna merenja
Nadica Miljković
korice/k000333d2b.jpg
Cena: 1.250 rsd
Daljinska merenja u meteorologiji
Nemanja Kovačević
korice/k000326d2b.jpg
Cena: 2.450 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd