Savremeno liderstvo

Autor Tatjana Janovac
ISBN 978-86-84531-39-3
Strana: 234 Format: B5 Povez: Mek Masa: 440 g
Ključne reči Savremeno liderstvo, menadžment
Cena
2.200 rsd
1.980 rsd

Preuzmite:

SavremenoLiderstvo-uvodne_strane.pdf (√)

O knjizi

U odnosu na postojeću domaću i inostranu literaturu iz ove oblasti, ova knjiga prvi put pruža sveobuhvatan prikaz efektivnog vođstva baziranog na savremenim pristupima. Dosadašnja literatura uglavnom se odnosila na menadžment, a manje se doticala proučavanja koncepta liderstva.

U knjizi je prikazana konceptualizacija odnosa između lidera i sledbenika, koji uključuje liderske potencijale, karakteristike i kompetencije, emocionalne sposobnosti, a obrađeni su i različiti modeli liderstva u kontekstu efektivnosti celokupnog procesa. Knjiga je obogaćena i  valjanim primerima iz prakse, studijama slučaja, liderskim tehnikama, vežbama za lični i profesionalni razvoj, upitnicima, zadacima, primerima, u cilju razvoja liderskih i menadžerskih veština, kritičkog načina razmišljanja i racionalnog odlučivanja. Prikazi stilova vođstva mnogih istorijskih ličnosti, političara i uspešnih poslovnih ljudi, od posebnog su značaja za izgradnju ličnog stila.

Knjiga „Savremeno liderstvo“ namenjena je menadžerima, političarima, liderima i svima onima koji pretenduju da to postanu, ali i ostalima, kako bi bolje razumeli suštinu koncepta i efektivnost procesa liderstva.

Detaljan opis

Predgovor

 

1. Teorijski pristup liderstvu
2. Liderske karakteristike
3. Stilovi liderstva
4. Liderstvo i organizacioni procesi

Rezime
Pitanja za proveru znanja
Literatura

O autoru

TATJANA JANOVAC je profesor na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finasije i rukovodilac Centra za karijerno vođenje. U okviru aktivnosti Centra svakodnevno radi sa studentima u cilju karijernog savetovanja i razvoja menadžerskih i liderskih veština. Angažovana je na predmetima Liderstvo, Upravljanje ljudskim resursima, Organizaciono ponašanje i korporativna bezbednost. Učesnik je brojnih naučnih i stručnih skupova, seminara i konferencija. Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova u časopisima domaćeg i međunarodnog značaja. Njena interesovanja i istraživanja usmerena su na savremene koncepte upravljanja ljudskim resursima, efektivne liderske modele, kao i na sistemski pristup liderstvu kao procesu.

Iz iste oblasti

Poduzetništvo: 7. izdanje
Robert H. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd
korice/k000525d2b.jpg
Cena: 6.204 rsd
PR za početnike: II izdanje
Dejan Voštić
korice/k000559d2b.jpg
Cena: 970 rsd
Moje vreme: Vreme umetnosti i društva, tom 2
Radoslav Ćebić
korice/k000476d2b.jpg
Cena: 1.755 rsd
Uvod u digitalni marketing
Cecilia Figueroa
korice/k000327d2b.jpg
Cena: 1.980 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd