Rešeni zadaci iz programskog jezika C#

II izdanje
Autor Laslo Kraus
ISBN 978-86-7466-651-7
Strana: 278 Format: B5 Povez: Meki Masa: 450 g
Ključne reči zadaci, c#
Cena
1.650 rsd
1.617 rsd

Preuzmite:

Sadrzaj (√)

Izvorni tekstovi-rzcs2.zip (-)

O knjizi

Ova zbirka zadataka je pomoćni udžbenik za učenje programiranja na jeziku C#. Zadaci prate gradivo autorove knjige Programski jezik C# sa rešenim zadacima. Zbirka je namenjena za upotrebu u fakultetskoj nastavi ali može da se koristi i za samostalno produbljivanje znanja iz programiranja. Rešenja svih zadataka su potpuna u smislu da priloženi programi mogu da se izvršavaju na računaru.

Pored samih tekstova programa priloženo je samo malo objašnjenja, prvenstveno u obliku slika i formula. Očekuje se da će izvođač nastave dati dodatna usmena objašnjenja slušaocima. Uz malo više napora zadaci mogu da se shvate i samostalno. Uz svaki program dat je i primer izvršavanja da bi se olakšalo razumevanje rada programa. Kroz zadatke, pored elemenata samog jezika, prikazani su osnovni principi objektno orijentisanog programiranja (sakrivanje podataka, ponovno korišćenje koda, nasleđivanje i polimorfizam) i konkurentnog programiranja (rad s nitima).

Prikazani su i najčešće korišćeni postupci u programiranju: pretraživanje i uređivanje nizova, obrada znakovnih podataka, rad s bitovima, rad s dinamičkim strukturama podataka (kao što su liste i stabla) i obrada datoteka. Posebna pažnja posvećena je i inženjerskim aspektima programiranja: preglednosti, razumljivosti i efikasnosti.

Detaljan opis

Predgovor, 3
Preporučena literatura,

1 Opcratori, 9
Zadatak 1.1 Ispisivanjc tcksta na glavnom izlazu, 10
Zadatak 1.2 Izračunavanje zbira dva ccla broja, 11
Zadatak 1.3 Izračunavanjc obima i površine kruga, 12
Zadatak 1.4 Izračunavanje površine trougla, 13
Zadatak 1.5 Pakovanje i raspakivanje vremena, 14

2 Naredbe, 15
Zadatak 2.1 Nalaženje najmanjeg od tri broja, 16
Zadatak 2.2 Uredivanjc tri broja, 17
Zadatak 2.3 Rešavanje sistema od dve lineame jednačine, 19
Zadatak 2.4 Rešavanje kvadratne jcdnačine, 19
Zadatak 2.5 Tabeliranje vrednosti izraza, 20
Zadatak 2.6 Izračunavanje vrednosti složenijih izraza, 21
Zadatak 2.7 Tabeliranje vrednosti složenijih izraza, 23
Zadatak 2.8 Izračunavanje aritmetičke srednje vrednosti i standardne devijacije niza brojeva, 24
Zadatak 2.9 Značaj redosleda sabiranja niza realnih brojeva, 25
Zadatak 2.10 Odredivanje datuma za narcdni dan, 26
Zadatak 2.11 Ispisivanje celih brojcva u binamom brojevnom sistemu, 27

3 Nizovi, 29
Zadatak 3.1 Tabeliranje vrednosti polinoma, 30
Zadatak 3.2 Izračunavanje srcdnjc vrednosti elemenata niza, 31
Zadatak 3.3 Nalaženje vrcdnosti najmanjeg elementa u nizu, 32
Zadatak 3.4 Obrtanjc redosleda elemenata niza, 33
Zadatak 3.5 Izračunavanje binomnih koeflcijenata, 34
Zadatak 3.6 Nalažcnjc fuzije dva uredcna niza, 35
Zadatak 3.7 Uređivanje niza, 36
Zadatak 3.8 Umetanjc niza u dmgi niz, 38
Zadatak 3.9 Mcđusobna zamena najmanjeg i najvećeg elcmcnta matrice, 39
Zadatak 3.10 Transponovanje pravougaone matrice,
Zadatak 3.11 Izdvajanjc donjeg trougla matrice,

4 Klase, 43
Zadatak 4.1 Tačke u ravni, 44
Zadatak 4.2 Numerisani trouglovi, 45
Zadatak 4J Uglovi, 47
Zadatak 4.4 Stekovi ograničenog kapaciteta, 49
Zadatak 4.5 Uređeni skupovi brojeva, 52
Zadatak 4.6 Racionalni brojevi, 54
Zadatak 4.7 Liste brojeva, 56
Zadatak 4.8 Redovi brojeva neograničenog kapaciteta, 62
Zadatak4.9 Uređena stabla brojeva A, 64
Zadatak 4.10 Komplcksn i brojevi, 70
ZLadatak 4.11 Nizovi kompleksnih brojeva, 74

5 Prostori imena, 75
Zadatak 5.1 Tačke i krugovi koji ne smeju da se preklapaju u ravni, 76
Zadatak5.2 Rečnik, 79

6 Nasleđivanje, 83
Zadatak 6.1 Valjci i kante, 84
Zadatak6.2 Osobe, đaci i zaposleni, 86
Zadatak 6 J Vozila, teretna vozila i putnička vozila, 89
Zadatak 6.4 Predmeti, sferc i kvadri, 92
Zadatak 6.5 Geometrijske figure, krugovi, kvadrati i trouglovi u ravni, 95
Zadatak 6.6 Tačke, linije, duži, izlomljene linije i poligoni u ravni, 99
Zadatak 6.7 Radnici, prodavci, šefovi i flrme, 103
Zadatak 6.8 Električni potrošači, uređaji, grupe i izvori, 106
Zadatak 6.9 Prosti i složeni otpomici; redne i paralelne veze otpomika, 110
Zadatak 6.10 Vektori, brzine, pokretni objekti i tačke u prostoru, 114
Zadatak 6.11 Uporedivi objekti, razne vrste uređivača objekata i celi brojevi, 117
Zadatak 6.12 Predmeti koji mogu da se kopiraju, tela, sfere, kvadri i sklopovi, 125
Zadatak 6.13 Graflčki prikaz funkcija, 129
Zadatak 6.14 Generatori slučajnih brojeva, statistički pokazatelji i statistički analizator.132
Zadatak 6.15 Izrazi, konstante, promenljive, dodele vrednosti i aritmetičke operacije A, 137
Zadatak 6.16 Naredbe, proste naredbe, sekvence i ciklusi A, 142

7 Vrednosni tipovi, 147
Zadatak 7.1 Tačke u ravni, 148
Zadatak 7.2 Dani. meseci i kalendari, 150

8 Izuzeci, 153
Zadatak 8.1 Vektor realnih brojeva sa zadatim opsezima indeksa, 154
Zadatak 8.2 Verižni razlomci, 157
Zadatak 83 Matrice realnih brojeva, 160
Zadatak 8.4 Police za prcdmete, 166
Zadatak 8.5 Liste objekata i greške, 172
Zadatak 8.6 Funkcije sa izračunavanjem određenog integrala, 176
Zadatak 8.7 Funkcije za koje mogu da se stvaraju izvodi, monomi, eksponencijalne funkcije i
zbirovi funkcija, 180
Zadatak 8.8 Mašine, mašine za sfere, mašine za kvadre i radnici, 184
Zadatak 8.9 Uporedive stvari, proizvodi, kvadri, sfere, skladišta, osobe, radnici, kupci, 188
Zadatak 8.10 Vrednosne i merljive stvari, robe, artikli, paketi, kamioni, 193
Zadatak 8.11 Časovnici, pokretni radnici, kupci, prodavci i radnje A, 197
Zadatak 8.12 Zbirke, iteratori, neuređeni i uređeni nizovi i lisle A, 204

9 Generički tipovi i mctodc, 21S
Zadatak 9.1 Generički stekovi, 216
Zadatak 9.2 Generičke liste s iteratorom, 218
Zadatak 9.3 Generička metoda za uređivanje uporedivih stvari, 22C
Zadatak 9.4 Gcncrička uređena iista na osnovu zadatog uređivača, 222
Zadatak 9.5 Pomerljive stvari, tačke. generički nizovi i mnogouglovi, 224
Zadatak 9.6 Gencričke liste; datumi, osobe, ispiti, đaci i škole A, 228
Zadatak 9.7 Tereti, sanduci, burad, generički nizovi, vozila, lokomotive, vagoni i vozovi A.233

10 Niti, 239
Zadatak 10.1 Vektori s konkurentnim izračunavanjem zbira i skalamog proizvoda, 240
Zadatak 10.2 Numerički podaci, celi brojevi i matrice numeričkih podataka, 243
Zadatak 10.3 Skladišta, aktivni proizvođači, potrošači i izveštači, 24"
Zadatak 10.4 Uporcdivi znakovi, aktivni časovnici, uređivači i nizovi znakova, 253
Zadatak 10.5 Lutrija (klase: Generator, Tocak, Masina, Izvlacenje), 251
Zadatak 10.6 Fizičke veličine, aktivne promenljive veličine i aktivni merači, 261

11 Datoteke △, 265
Zadatak 11.1 Klasa za čitanje podataka iz tekstualnog ulaznog toka, obrada sekvencijalne tekstualne datoteke A
Zadatak ll.2 Obrada rečenica u tekstualnoj datoteci A
Zadatak 11.3 Obrada sekvencijalne biname datoteke A
Zadatak 11.4 Obrada rečnika u tekstualnoj datoteci A

Iz iste oblasti

C++ programiranje igrica: Osnove
John Horton
korice/k000205d2b.jpg
Cena: 1.516 rsd
Pragmatični programer: vaš put do stručnosti
David Thomas, Andrew Hunt
korice/k000323d2b.jpg
Cena: 2.125 rsd
C#9 i .NET 5: arhitektura softvera, prevod drugog izdanja
Gabriel Baptista , Francesco Abbruzzese
korice/k000407d2b.jpg
Cena: 3.036 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd