Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije

Autor Predrag Stefanov, Kristina Džodić, Đorđe Lazović
ISBN 978-86-7466-980-8
Strana: 289 Format: B5 Povez: Meki Masa: 480 g
Cena
3.300 rsd
3.234 rsd

Preuzmite:

ROIE•Sadrzaj.pdf (√)

O knjizi

Rukopis predstavlja osnovno nastavno sredstvo – udžbenik u štampanomobliku namenjen predmetu ,,Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije”, koji se izvodi namaster akademskim studijama studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo, na modulu Elektroenergetski sistemi i smeru Obnovljivi izvori energije.
Osnovni tekst je struktuiran u 9 poglavlja. Prvo poglavlje je ujedno i uvod u kome su predstavljene osnovne karakteristike regulacije elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije i njene specifičnosti u odnosu na regulaciju u sistemima sa konvencionalnim energetskim resursima. Data su uvodna razmatranja u pogledu integracije obnovljivih izvora električne energije u elektroenergetski sistem sa aspekta upotrebe energetskih pretvarača.Utomsmislu, dat je sažet presek stanja u oblasti sistema za skladištenje električne energije i predstavljeni su novi načini integracije obnovljivih izvora putem prenosnih mreža visokog napona sa DC prenosom i sa više krajnjih konvertorskih postrojenja za povezivanje sa standardnom AC mrežom.
Svi opisani tehnički izazovi u prvom poglavlju imaju zajednički imenitelj, a to su uređaji energetske elektronike, čije je modelovanje predmet drugog poglavlja.
U okviru drugog poglavlja, obrađene su osnovne strukture naponski kontrolisanih konvertora (VSC): dvonivoski, tronivoski i višenivoski VSC, kao i multimodularni konvertori. Prikazani su osnovni koncepti modelovanja kao što su model usrednjavanja u prostoru stanja, model generalizovanog usrednjavanja, modelovanje u harmonijskomprostoru stanja imetoda crne kutije. Izabran je polumosni VSC, koji čini osnovnu komponentu za formiranje trofaznih konvertora, radi jednostavnijeg prikazivanja nabrojanih načina modelovanja.
Koncepti modelovanja elektroenergetskih sistema i njihovih komponenti predstavljeni su u trećem poglavlju. Izvršeno je poređenje različitih modela sa aspekta upotrebe u analizi stabilnosti radne tačke, analizi malih poremećaja linearizacijom,
analizi signala sa višim harmonicima i analizi nesimetričnih radnih režima. Iako se pokazalo da izbor modela za analizu dinamike određenog sistema nije jednoznačan, niti jednostavan, dq0 sistem je izabran kao jedini koji je detaljno razmatran....

Detaljan opis

Iz iste oblasti

Elektrohemijski senzori
Branka Petković
korice/k000541d2b.jpg
Cena: 1.323 rsd
Metode optimizacije: primena u elektroenergetici
Aleksandar Savić, Darko Šošić, Goran Dobrić, Mileta Žarković
korice/k000258d2b.jpg
Cena: 3.234 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd