Projektovanje mikrotalasnih filtara

Autor Milka Potrebić, Dejan Tošić
ISBN 978-86-7466-781-1
Strana: 429 Format: B5 Povez: Mek Masa: 600 g
Ključne reči mikrotalasni filtar, filter, filtar, mikrotalasi
Cena
1.980 rsd
1.940 rsd

Preuzmite:

Projektovanje_mikrotalasnih_filtara_isecak.pdf (√)

O knjizi

Projektovanje RF i mikrotalasnih filtara je jedna od stručnih oblasti koje su zastupljene kroz predmete na akademskim master i doktorskim studijama Modula za mikrotalasnu tehniku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.Udžbenik koji je pred vama, pod naslovom Projektovanje mikrotalasnih filtara, nastao je od predavanja na istoimenom predmetu koja autori dugi niz godina drže na akademskim master studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Detaljan opis

Udžbenik sadrži sve oblasti i obrazovne jedinice predviđene savremenim planom i programom predmeta Projektovanje mikrotalasnih filtara na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Osnovna zamisao udžbenika je da pruži studentu sva potrebna temeljna znanja teorije i prakse projektovanja RF i mikrotalasnih filtara. Sa druge strane, udžbenik je pisan da bude sažet i pedagoški uobličen tako da student ciljno gradivo može uspešno savladati u predviđenom vremenskom okviru. Uspešno savladavanje gradiva predmeta Projektovanje mikrotalasnih filtara podrazumeva da student poseduje znanja iz predmeta prethodnih semestara, a pre svega iz predmeta Mikrotalasna tehnika, Elektromagnetika i Teorija

električnih kola. Pored izlaganja temeljnih znanja projektovanja mikrotalasnih filtara, Udžbenik pruža uvod u sintezu električnih mreža i osnove projektovanja standardnih mikrotalasnih filtara, kao što su filtri sa odsečcima i ograncima vodova, samerljivi

filtri, filtri sa paralelnom spregom, interdigitalni filtri, češljasti filtri i filtri-ukosnice. Udžbenik uobličava stručne sadržaje sa naglaskom na (1) razumevanju osnovnih koncepata i koraka prilikom projektovanja filtra, (2) prepoznavanju

specifikacije filtra i tehnoloških ograničenja, (3) projektovanju standardnih mikrotalasnih filtara sintezom, podešavanjem i optimizacijom, kao i (4) verifikaciji projekta filtra simulacijom na nivou mikrotalasnog kola. Takođe, Udžbenik na koncizan način predstavlja napredna znanja i metode projektovanja RF/mikrotalasnih filtara, bilo da se radi o koncentrisanim filtrima, planarnim filtrima ili talasovodnim filtrima sa

pregradama i složenim rezonantnim umetcima. Ilustruje se projektovanje ovakvih složenih mikrotalasnih filtara, sintezom, podešavanjem i optimizacijom, kao i verifikacija projekta filtra potpunom 3D elektromagnetskom simulacijom.

Posebnost Udžbenika čini iscrpna literatura koja sadrži i brojne reference autora, a na osnovu kojih su uobličeni i pojedini praktični primeri projektovanja i fabrikacije mikrotalasnih filtara navedeni u Udžbeniku. Deo eksperimentalnih rezultata autora, merenjem na fabrikovanom prototipu filtra, takođe je izložen u Udžbeniku da bi se čitaocu što slikovitije približila realna slika performansi projektovanih filtara. Autori se zahvaljuju kolegama koji su ih ohrabrivali i podsticali na pisanje udžbenika.

Iz iste oblasti

Elektronika za sve: Priručnik praktične elektronike
Michael Shustov i Andrey Shustov
korice/k000223d2b.jpg
Cena: 2.070 rsd
Visokonaponska razvodna postrojenja
Milenko Đurić, Veselin Ilić
korice/k000200d2b.jpg
Cena: 1.588 rsd
Primena Furijeove analize u telekomunikacijama
Mirjana Simić-Pejović
korice/k000443d2b.jpg
Cena: 1.050 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd