Programski jezik Java

sa rešenim zadacima JSE 8
Autor Laslo Kraus
Strana: 408 Format: B5 Povez: Mek Masa: 850 g
Ključne reči Java, Java Script, JSE8
Cena
1.700 rsd
1.666 rsd

Preuzmite:

Detaljan sadrzaj (√)

O knjizi

Ova knjiga predstavlja udžbenik za programski jezik Java za široki krug čitalaca. Knjigu mogu da koriste i početnici u programiranju, ali poznavanje osnovnih pojmova iz objektno orijentisanog programiranja i programskih jezika C/C++ ili C# znatno olakšava da se savlada materija iz ove knjige. Programski jezik Java izložen je u obimu koji može da zadovoljava i naprednije neprofesionalne programere. Od ogromne standardne biblioteke klasa, koja prati jezik Java, objašnjeni su samo delovi koji su potrebni za efikasno programiranje pri rešavanju većine problema relativno visoke složenosti. Jedini način da se nauči neki programski jezik jeste da se pišu programi na njemu. Ova knjiga je u potpunosti podređena tom osnovnom načelu

Detaljan opis

Predgovor, v
Sadržaj, vii

1 Uvod, 1
1.1 O programskom jeziku Java, 1
1.2 Uvod u objektno orijentisano programiranje, 2
1.3 Osobine jezika Java, 6
1.4 Obrada programa najeziku Java, 8

2 Podaci, 13
2.1 Elementi jezika Java, 13
2.2 Identifikatori, 14
2.3 Tipovi podataka, 15
2.4 Brojčani tipovi, 16
2.5 Znakovni podaci, 18
2.6 Logički podaci, 20
2.7 Niske, 20
2.8 Definisanje podataka, 20
2.9 Čitanje i pisanje podataka, 21
2.10 Primeri potpunih programa, 26

3 Operatori, 33
3.1 Aritmetički operatori, 34
3.2 Operatori za dodelu vrednosti, 36
3.3 Pisanje složenih izraza, 37
3.4 Matematičke funkcije, 38
3.5 Konverzija tipa, 39
3.6 Relacijski operatori, 41
3.7 Logički operatori, 41
3.8 Uslovni operator, 42
3.9 Operatori po bitovima, 43
3.10 Operatori za niske, 44
3.11 Pregled operatora, 45
3.12 Zadaci, 46

4 Naredbe, 51
4.1 Prosta naredba, 51
4.2 Sekvenca ili blok: {}, 52
4.3 Doseg identifikatora, 53
4.4 Selekcije, 55
4.5 Ciklusi, 59
4.6 Skokovi, 63
4.7 Zadaci, 67

5 Nizovi, 75
5.1 Definisanje nizova, 75
5.2 Inicijalizacija nizova, 77
5.3 Pristupanje elementima niza: [], 78
5.4 Dohvatanje dužine niza: length, 78
5.5 Dodela vrednosti nizovnih promenljivih: = , 79
5.6 Upoređivanje nizovnih promenljivih: == ! =, 80
5.7 Nepravilni višedimenzionalni nizovi, 81
5.8 Obilazak elemenata niza: for, 82
5.9 Sakupljač otpadaka, 83
5.10 Zadaci, 84

6 Klase, 99
6.1 Definisanje klasa, 100
6.2 Pristupanje članovima klasa, 100
6.3 Polja klasa, 101
6.4 Metode klasa, 102
6.5 Konstruktori, 111
6.6 Objekti, 113
6.7 Statički članovi klasa, 116
6.8 Inicijalizacioni blokovi, 118
6.9 Glavna metoda, 121
6.10 Dinamičke strukture podataka, 122
6.11 Dijagrami klasa, 124
6.12 Zadaci, 127

7 Paketi, 139
7.1 Definisanje paketa, 139
7.2 Korišćenje članova paketa, 141
7.3 Potpaketi, 143
7.4 Uskladištavanje hijerarhije paketa, 145
7.5 Uvoženje statičkih članova klasa, 146
7.6 Dijagrami klasa, 147
7.7 Paket java.lang, 148
7.8 Paket java.util, 156
7.9 Zadaci, 160

8 Nasleđivanje, 169
8.1 Potklase, 170
8.2 Kompatibilnost tipova, 180
8.3 Nizovi, 183
8.4 Polimorfizam, 184
8.5 Klasa Object, 186
8.6 Apstraktne klase, 187
8.7 Interfejsi, 188
8.8 Dijagrami klasa, 193
8.9 Zadaci, 195

9 Ugnežđeni tipovi, 209
9.1 Klase članovi, 210
9.2 Lokalne klase, 215
9.3 Bezimene klase, 217
9.4 Interfejsi, 218
9.5 Zadaci, 220

10 Izuzeci, 225
10.l Klase za izuzetke, 226
10.2 Prijavljivanje izuzetaka, 228
10.3 Rukovanje izuzecima, 229
10.4 Kloniranje objekata, 232
10.5 Zadaci, 235

11 Generički tipovi i metode, 257
11.1 Tipovne promenljive, 257
11.2 Generičke klase i interfejsi, 258
11.3 Generičke metode, 263
11.4 Ograničavanje tipovnih parametara, 268
11.5 Džoker tip, 269
11.6 Brisanje tipova, 273
11.7 Sirovi tipovi, 275
11.8 Zadaci, 277

12 Niti, 283
12.1 Niti u jezikuJava, 284
12.2 Stvaranje i izvršavanje niti, 285
12.3 Sinhronizacija niti, 291
12.4 Grupe niti, 298
12.5 Zadaci, 299

Iz iste oblasti

Naučite Bootstrap 4: drugo izdanje
Benjamin Jakobus, Jason Marah
korice/k000236d2b.jpg
Cena: 1.584 rsd
Profesionalni JavaScript
Hugo Di Francesco, Siyuan Gao, Vinicius Isola, Philip Kirkbride
korice/k000363d2b.jpg
Cena: 1.764 rsd
JavaScript funkcionalno programiranje: drugo izdanje
Federico Kereki
korice/k000351d2b.jpg
Cena: 2.079 rsd
Naučite TypeScript: prevod drugog izdanja
Nathan Rozentals
korice/k000164d2b.jpg
Cena: 2.178 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd