Programski jezik C#

sa rešenim zadacima
Autor Laslo Kraus
ISBN 978-86-7466-626-5
Strana: 412 Format: B5 Povez: Mek Masa: 650 g
Ključne reči C#, C Sharp
Cena
1.900 rsd
1.862 rsd

Preuzmite:

Detaljan sadržaj (√)

O knjizi

Ova knjiga predstavlja udžbenik za programski jezik C# za široki krug čitalaca. Knjigu mogu da koriste i početnici u programiranju, ali poznavanje osnovnih pojmova iz objektno-orijentisanog programiranja i programskih jezika C/C++ ili Java znatno olakšava da se savlada materija iz ove knjige. Programski jezik C# izložen je u obimu koji može da zadovoljava i naprednije nepro-fesionalne programere. Od ogromne standardne biblioteke klasa, koja prati jezik C#, objašnjeni su samo delovi koji su potrebni za efikasno programiranje pri rešavanju većine problema relativno visoke složenosti.

Rukovodeći se već istaknutim načelom o učenju jezika, ova knjiga, pored manjih primera u toku izlaganja, na kraju svakog poglavlja sadrži nekoliko rešenih zadataka sa detaljnim objašnjenjima. Više zadataka može da se nađe u autorovoj zbirci Rešeni zadaci iz programskog jezika C# (videti [8]). Kroz zadatke u ovoj knjizi i u zbirci skreće se pažnja na neke specifičnosti jezika C# i daju se ideje za elegantno i efikasno rešavanje nekih problema. Ova knjiga je više nego udžbenik za programski jezik C#. Kroz rešene zadatke prikazane su i primene osnovnih elemenata objektno-orijentisanog programiranja, a na primerima koji se uopšteno sreću u računarskoj tehnici: obradi redova, stekova, listi, tekstova itd. Posebna pažnja posvećena je i inženjerskim aspektima programiranja. Nije dovoljno da program rešava zadati problem, već treba da bude i „lep”, razumljiv, da se lako održava, da troši što manje memorije i da bude što efikasniji.

Detaljan opis

Iz iste oblasti

Programiranje: klase i objekti
Duša Vuković
korice/k000251d2b.jpg
Cena: 990 rsd
Microsoft Visual C#: korak po korak – 9. izdanje
John Sharp
korice/k000309d2b.jpg
Cena: 2.477 rsd
Pragmatični programer: vaš put do stručnosti
David Thomas, Andrew Hunt
korice/k000323d2b.jpg
Cena: 1.782 rsd
Rešeni zadaci iz programskog jezika C#: II izdanje
Laslo Kraus
korice/k000196d2b.jpg
Cena: 1.300 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd