Programski jezik C++

sa rešenim zadacima - 11. izdanje
Autor Laslo Kraus
ISBN 978-86-7466-779-8
Strana: 448 Format: B5 Povez: Mek Masa: 790 g
Ključne reči C++, C#, C
Cena
2.320 rsd
2.274 rsd
O knjizi

Ova knjiga predstavlja udžbenik za programski jezik C++ namenjen širokom krugu čitalaca. Knjigu mogu da koriste i ljudi sa relativno malo programerskog iskustva, ali je vrlo korisna i za profesionalne programere kojima jezik C++ nije osnovni programski jezik u profesionalnoj delatnosti.
Jezik C++ je izrastao iz jezika C. Ova knjiga je nastavak autorove knjige Programski jezik C sa rešenim zadacima. Podrazumeva se da čitalac zna osnovne elemente jezika C i da ima izvesno iskustvo u programiranju na jeziku C.
Programski jezik C++ izložen je u obimu koji može da zadovoljava i naprednije neprofesionalne programere. Od sadržaja prateće standardne biblioteke klasa i funkcija prikazani su samo važniji delovi.

Izvorni tekstovi svih programa iz ove zbirke mogu da se preuzmu preko Interneta sa adrese home.etf.rs/~kraus/knjige/

Detaljan opis

Predgovor,
Sadržaj

Uvod
O programskom jeziku C
Uvod u objektno-orijentisano programiranje
Obrada programa na jeziku C++
Programski jezik C

Proširenja jezika C
Ključne reči
Tipovi podataka
Operatori
Naredbe
Funkcije
Prostori imena
Zadaci

Klase
Definisanje i deklarisanje klasa
Objekti klasnih tipova
Metode klasa
Konstruktori
Destruktori
Konstante klasnih tipova
Statički članovi klasa
Prijateljske funkcije klasa
Pokazivači na članove klasa
Ugnežđene klase
Lokalne klase
Strukture i unije
Dijagrami klasa
Zadaci

Preopterećivanje operatora
Operatorske funkcije
Preopterećivanje operatora ++ i -
Operatori za ulaz i izlaz podataka (>> i <<)
Preopterećivanje operatora
Preopterećivanje operatora =
Preopterećivanje operatora []
Preopterećivanje operatora ()
Preopterećivanje operatora ->
Preopterećivanje operatora new i delete
Nabrajanja i preopterećivanje operatora
Zbirke podataka
Zadaci

Izvedene klase
Definisanje izvedenih klasa
Dijagrami klasa za izvedene klase
Upotreba članova izvedenih klasa
Virtuelne osnovne klase
Stvaranje i uništavanje primeraka izvedenih klasa
Konverzija tipa između osnovnih i izvedenih klasa
Virtuelne metode
Apstraktne klase
Polimorfno kopiranje objekata
Dinamička konverzija tipa podataka
Dinamičko određivanje tipa podataka
Zadaci

Izuzeci
Rukovanje izuzecima
Bacanje izuzetaka
Hvatanje izuzetaka
Funkcijska naredba try
Neuhvaćeni i neočekivani izuzeci
Standardni izuzeci
Zadaci

Generičke funkcije i klase
Definisanje šablona
Generisanje generičkih funkcija i klasa
Podrazumevani argumenti šablona
Funkcijske klase kao parametri šablona
Inicijalizatorske liste
Specijalizacija
Generičke metode i ugnežđene generičke klase
Paketi parametara
Zadaci

Lambda izrazi
Definisanje lambda izraza
Tip vrednosti lambda izraza
Pristup okruženju lambda izraza
Metode omotačke klase lambda izraza
Lambda izrazi i generičke metode i klase
Zadaci

Standardna biblioteka
Usluge
Zbirke podataka
Algoritmi
Zadaci

Ulaz i izlaz
Tokovi za datoteke
Tokovi u memoriji
Rad sa tekstualnim tokovima
Rad sa binarnim tokovima
Pozicioniranje unutar toka (direktan pristup)
Signalizacija grešaka
Klase za ulaz i izlaz
Zadaci

Iz iste oblasti

Rešeni zadaci iz programskog jezika C#: II izdanje
Laslo Kraus
korice/k000196d2b.jpg
Cena: 1.300 rsd
C#9 i .NET 5: arhitektura softvera, prevod drugog izdanja
Gabriel Baptista , Francesco Abbruzzese
korice/k000407d2b.jpg
Cena: 2.673 rsd
C# 7.0 za programere: Sveobuhvatan referentni priručnik
Joseph Albahari, Ben Albahari I
korice/k000240d2b.jpg
Cena: 3.060 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd