Programiranje interfejsa u C#

Autor Vojo Milanović
Strana: 350 Masa: 670 g
Knjiga se nalazi i u kompletima: Pogledajte sve komplete.
Cena
1.750 rsd
1.400 rsd
O knjizi

Ova knjiga će vam pomoći da upoznate različite vrste komunikacija koje se koriste, a koje možete ostavariti i na vašem PC računaru. Svi primeri u knjizi napisani su programskom jeziku C#-a uz podršku MS Visual Studia 2008. Knjiga je nastavak prethodne autorove knjige „PC Interfejsi“. Dati su novi primeri, a dodate su i dve nove vrste komunikacije One Wire i Radio komunikacija uz primenu popularnih Xbee Pro modula. Svi primeri u knjizi su napisani i provereni od strane autora.

Detaljan opis

USB KOMUNIKACIJA
Osnove USB komunikacije
Primeri USB komunikacije sa mikrokontrolerima
Programska podrška USB komunikaciji
Primena EasyHid za pisanje programe sa USB komunikacijom
Mikročipova programska podrška USB komunikaciji
Migracija na druge tipove mikrokontrolera
FTDI USB kola

SERIJSKA KOMUNIKACIJA
Serijski prenos podataka
Programiranje serijskog porta
Interfejsi na serijskom portu
RS485 komunikacija

ONE WIRE KOMUNIKACIJA
Osnove one wire komunikacije
Adapteri za One Wire kola
Programiranje one wire kola primenom proizvodjačkog SDK

BEŽIČNA KOMUNIKACIJA
XBEE moduli za bežičnu komunikaciju
Radio eksperimentalno kolo
Programska podrška Xbee pro modulima

SPI KOMUNIKACIJA
Osnove SPI komunikacije
Interfejsi sa SPI komunikacijom
Osmokanalni U/I SPI interefejs
12-bitni D/A konvertor
12-bitni A/D konvertor

I2C KOMUNIKACIJA
Osnove I2C komunikacije Interfejsi na I2C magistrali
Pregled I2C integrisanih kola

KOMUNIKACIJA NA PARALELNOM PORTU
Paralelni port
Programiranje paralelnog porta
Interfejsi na paralelnom portu

 

Iz iste oblasti

C programiranje za Arduino: AVR mikrokontroleri i Atmel Studio
Warwick A. Smith
korice/k000153d2b.jpg
Cena: 1.560 rsd
Pad računara: kad avionski sistemi otkažu
Tom Dieusaert
korice/k000385d2b.jpg
Cena: 1.300 rsd
Programiranje na jeziku C
Augie Hansen
korice/k000193d2b.jpg
Cena: 1.350 rsd
Microsoft Visual C#: korak po korak – 9. izdanje
John Sharp
korice/k000309d2b.jpg
Cena: 2.346 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd