Programabilni logički kontroleri

uvod u programiranje i primenu
Autor Dragan M. Marinković
Strana: 192 Masa: 350 g
Ključne reči PLC, Pneumatika, Hidraulika
Cena
1.750 rsd
O knjizi

U knjizi je primenjen koncept koji obuhvata sva znanja neophodna prilikom upotrebe PLC-ova. Bez obzira na široku lepezu tema koje obrađuje, knjiga nije pretrpana, već nudi sasvim dovoljno znanja za svaku obrađenu oblast. Izložen koncept se uglavnom zasniva na novom Siemensovom PLC-u Simatic S7-1200 i novim softverskim alatima Step 7 Basic i Professional, što predstavlja veliku prednost jer je kompanija Siemens uvođenjem TIA portala omogućila jedinstveni programerski alat za sve svoje aktuelne PLC-ove klase Simatic S7 (S71200, S7300, S7400, S71500).
Pored toga što je baza za izradu knjige bila Siemensova PLC oprema, knjiga nosi univerzalnost u smislu toga da na jasan način uvodi korisnike u svet PLC-ova pa se znanje stečeno pomoću nje može lako primeniti na bilo koju drugu vrstu PLC-ova. Ovo izdanje je podržao i SIEMENS d.o.o. Beograd.
Autoru je ovo druga knjiga sa istom tematikom. Prva knjiga pod nazivom “Programabilni logički kontroleri” objavljena je 2008. (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd) i predstavlja zvanično odobreni udžbenik za srednje elektrotehničke škole. Nova knjiga je autorsko izdanje, a namenjena je nekoj sasvim drugoj populaciji, nešto starijoj, PLC programerima, inženjerima održavanja, elektrotehničarima održavanja, početnicima u radu sa PLC-ovima, studentima na smerovima koji izučavaju procesno upravljanje i automatiku. Ukratko, dobrodošla je svima koji imaju bilo kakvu dodirnu tačku s PLC uređajima, kako onima koji tek ulaze u svet PLC-ova i industrijske automatike, tako i onima sa iskustvom.

Detaljan opis

1.1. Svet digitalne elektronike, 13
Digitalni i analogni signali, 13
Brojni sistemi i kodovi, 14
Logička kola i logičke operacije, 18

1.2. Osnovni pojmovi procesnog upravljanja, 21
Proces, 21
Upravljački sistem, 22
Senzori, 23
Aktuatori i izvršni uređaji, 24

1.3. Softver. Osnovni pojmovi, 25
Inženjerski i aplikativni softver, 25
Firmver, 26
Verzija softvera, Update, Upgrade, Sp’ HSP, 26
Download & Upload, 27

1.4. Šta je PLC?, 29
Programabilni relej, industrijski računar ili nešto sasvim drugo, 29
1.5. Način rada PLC-a. Sken ciklus, 31
Procesori personalnih računara i procesori PLC-ova, 31
Sken ciklus, 31

1.6. Mesto i uloga PLC-a u savremenim upravljačkim sistemima, 35
Upravljanje na lokalnom nivou, 35
SCADA sistemi, 36


HARDVERSKA STRUKTURA PLC-a, 41
2.1. Hardverska struktura PLC-a, 43
2.2. Procesorski modu1, 45
Karakteristike CPU-a, 45
Kompaktnost i modularnost, 48

2.3. Memorija, 51
Vrste memorija koje koristi PLC, 51
Organizacija memorije, 52
Tipovi podataka i adresiranje, 54

2.4. Ulazno/izlazni moduli, 57
2.5. Funkcijski i specijalni moduli, 59
2.6. Komunikacioni interfejs, 61
2.7. Distribuirane periferije, 65
2.8. Redundantni sistemi, 67
2.9. Konfigurisanje hardvera - konfiguratori, 69

INSTALACIJA I OŽIČENJE PLC-a, 73
3.1. Instalacija PLC-a, 75
3.2. Ožičenje PLC-a, 81

PROGRAMIRANJE PLC-a, 89
4.1. Programiranje PLC-a, 91
4.2. PLC programski jezici, 95
4.3. Lestvičasti (Ladder) dijagrami, 101
4.4. Repertoar instrukcija, 107
Bit instrukcije, 107
Logičke instrukcije, 118
Tajmer, 120
Brojač, 122
Instrukcije poređenja, 125
Matematičke instrukcije, 126
Instrukcije premeštanja i pomeranja podataka, 128
Instrukcije za konverziju tipa podataka, 130
Instrukcije za realizaciju komunikacionih zadataka, 131
Instrukcije za realizaciju tehnoloških funkcija, 132

4.5. Prekidi, 133
4.6. Potprogrami, 137

PRIMERI, 139
5.1. Programi sa jednobitnim naredbama, 141
Uključivanje i isključivanje izlaznih uređaja, 141
Samodržanje, 142
Realizacija logičkih funkcija, 146

5.2. Upotreba tajmera i brojača, 149
Odmeravanje vremena tajmerom, 149
Brojanje proizvoda na pokretnoj traci, 150

5.3. Upravljanje motorom pomoću PLC-a, 153
ON/OFF upravljanje, 153
Upravljanje pomoću frekventnog regulatora, 154
Upravljanje step i servo motorom, 156

5.4. Regulacija temperature, 163
Diskretna (ON/OFF) regulacija, 163
PID regulacija, 166
Širinsko impulsna regulacija, 170


DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE, 173
6.1. Dijagnostika i održavanje, 175
6.2. Teleservice, 179

IZRADA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, 181
7.1. Uvod, 183
7.2. Izrada projektne dokumentacije, 185
7.3. Izrada ostale dokumentacije, 187

Iz iste oblasti

Digitalno regulisani elektromotorni pogoni
Darko Marčetić, Petar Matić
korice/k000386d2b.jpg
Cena: 3.234 rsd
Digitalno upravljanje u proizvodnji
 
korice/k000418d2b.jpg
Cena: 1.617 rsd
Hidraulika: Klasična i uljna
Cvetko Crnojević
korice/k000485d2b.jpg
Cena: 1.400 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd