Procesna merenja pomoću C# aplikacija

Autor Michael Dickinson
Strana: 146 Masa: 280 g
Ključne reči Merenje, Elektor, C#
Cena
1.200 rsd
1.080 rsd

Preuzmite:

Listinszi programa (-)

O knjizi

Ova knjiga namenjena je inžinjerima, studentima i hobi entuzijastima. Predstavlja veoma praktičan vodič i esencijalni izvor referentnog materijala.
Merenje je od vitalnog značaja za uspešnu kontrolu svakog procesa.
Ova knjiga vas uvodi u merne sisteme zasnovane na PC računaru, kao i u neophodne softverske alate, radi razumevanja osnovnih principa ili primene različitih tehnika.
U knjizi se koristi programski jezik C# za vođenje čitaoca kroz direktnu praktičnu implementaciju. C# ima veliku podršku i popularan je izbor za inžinjerska rešenja.
Svi korisni programski izvorni kodovi, dostupni su za besplatno preuzimanje.
Prikazane su osnove sistema za merenje i prikupljanje podataka, kao i primeri dalje softverske obrade. Priloženi su i primeri aplikacija iz različitih procesnih industrija, sa referencom na daljinski monitoring, distribuirane sisteme i aktuelne industrijske prakse.

Detaljan opis

Uvod
Šta je merenje?
Komponente mernog sistema
Standardi
Sledljivost
Merenja u smislu veze između čoveka i mašine (HMI)
Merenja sa povratnom spregom
Podaci u realnom vremenu i zabeleženi podaci
Instrumenti
Kratak pregled

2 Izmereni podaci
Specifikacija mernog sistema
Tačnost
Ponovljivost
Osetljivost
Rezolucija
Linearnost
Greške
Opseg
Tolerancija
Komponente koje zavise od učestanosti
Harmonici
Furije
Šum
Neizvesnost
Kratak pregled

3. Uzorkovanje i prikupljanje podataka
Uzorkovanje
Teorema uzorkovanja
Zadržavanje nultog reda
Analogno digitalno pretvaranje
Rezolucija
Brzina pretvaranja
Način rada
Filtracija visokih učestanosti (anti-alias)
Sistemi prikupljanja podataka
Kratak pregled

4. Post procesiranje
Najveće i najmanje vrednosti
Opseg prihvatljivosti
Filtracija
Predikcija
Kompresija
Distribucija
Algoritam u odnosu na pronalaženje vrednosti
Merenja u realnom vremenu u odnosu na kasniju analizu merenja
Kratak pregled

5. Upravljanje podacima
Tipovi skladištenja podataka
Formati podataka
Jedinstveni uzorak
Spiskovi (liste) i povezane liste
Stogovi
Nizovi
Strukture
Objekti
Baze podataka
Formati datoteka (fajlova)
Čuvanje podataka, skladištenje i oporavak izgubljenih podataka
Kratak pregled

6. Statističko upravljanje procesima (SPC)
SPC aplikacije
Kontrolne karte
Gornje i donje kontrolne granice
Predviđanje procesa koji ispada iz opsega
Distribucija procesa
Metoda uz pomoć 6 sigma
Delotvornost procesa (capability)
SPC u realnom vremenu
Ključni indikatori procesa
Kratak pregled

7. Procesi i industrijski merni sistemi
Primeri primene
Primer 1 - Proizvodni pogon
Primer 2 - Rudarstvo
Primer 3 - Pogon za distribuciju vode
Merne tehnologije
Telemetrijske jedinice (RTU)
Distribuirani sistemi upravljanja (DCS)
SCADA
Sinoptik
Kratak pregled

8. Modeliranje procesa
Linearni, kontinualni i serijski sistemi
Modeliranje linearnog sistema
Modeliranje sistema sa serijskom proizvodnjom
Kratak pregled

9. Uvod u "Z" transformacije
Osnove transformacija
"Z" transformacija
"Z" transformacija koja predstavlja sistem
Numerička rešenja
Unapređene aplikacije
Kratak pregled

10 Primeri programa u C#
Programski primer 1, filter "zbir grešaka"
Programski primer 2, filter "pomerajući prosek"
Primer tabele, "dovođenje podataka u red"
Programski primer 3, linearizacija uz pomoć algoritma po zakonu kvadrata
Programski primer 4, određivanje energije iz merenja brzine
Programski primer 5, srednja vrednost procesa i distribucija

Programski primer 6, nizovi i strukture
Kratak pregled

11. Dopunska znanja
Srodni udžbenici
Korisni izvori na vebu
Priznati sajtovi
Ključne reči za pretragu po vebu
Uvod
Merni podaci
Uzorkovanje i prikupljanje podataka
Post procesiranje
Upravljanje podacima
Statistička kontrola procesa
Industrijski i procesni merni sistemi
Modeliranje procesa
"Z" transformacije
Dodatak

Dodatak
1 Povezivanje instrumenata
Definisanje hardvera
Serijski port
USB port
Fire-wire - IEEE1394
Paralelni port
Eternet
CAN sabirnica
Bežična veza (wireless)
2. Napomene o C#
Programski jezik "C"
Programski jezik "C++"
Programski jezik C#
3. Spisak pojmova po alfabetu

Iz iste oblasti

Programiranje: klase i objekti
Duša Vuković
korice/k000251d2b.jpg
Cena: 990 rsd
Hidraulika: Klasična i uljna
Cvetko Crnojević
korice/k000485d2b.jpg
Cena: 1.400 rsd
Stohastički sistemi
Branko D. Kovačević, Zoran Dj. Banjac
korice/k000439d2b.jpg
Cena: 5.940 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd