Pristup projektovanju Ex uređaja

Autor Mr Radovan M. Jovanov
Strana: 136 Format: B5 Povez: Mek Masa: 255 g
Ključne reči Požar, eksplozije
Cena
1.100 rsd
O knjizi

Eksplozije i požari predstavljaju posebne događaje, koji često za posledicu imaju nanošenje gubitaka ljudskih života i neprocenjivih materijalnih šteta. U cilju smanjenja ovako izazvanih posledica na najmanje moguću meru, na nivou Evropske unije je usvojena grupa tkzv. ATEX Direktiva, čijom se primenom ostvaruju uslovi za bezbedan rad u eksplozivno ugroženim prostorima, uz efikasnu primenu metodologije upravljanja rizikom od mogućeg udesnog događaja.
Direktivom 94/9/EC – ATEX 95 definisani su osnovni zahtevi koji moraju da zadovolje uređaji u protiveksplozivnoj zaštiti, a ATEX 137 /1999/92// EC Direktivom minimalni zahtevi koji moraju da budu ispunjeni za bezbednost zaposlenih na mestima kod kojih postoji rizik od pojave eksplozivnih atmosfera. Oni moraju da budu definisani posebnim elaboratom o zonama opasnosti - Explosion Protection Document.
Ovaj projekat je obavezni deo tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju objekta, jer propisuje uslove za ugradnju odgovarajuće opreme i instalacija u eksplozivno ugroženim sredinama, pri tom podrazumevajući prethodno projektovane sve potrebne mere u tehnološko – mašinskom, građevinskom i ostalim projektima. Time se obezbeđuju uslovi koji u propisanim procedurama tehničkog održavanja garantuju bezbednu eksploataciju objekta sa stanovišta primenjene protiveksplozivne zaštite. Procedura klasifikacije zona opasnosti i drugih tehničko-tehnoloških funkcionalnih zavisnosti za odvijanje proizvodnog procesa, ima veliki uticaj na projektovanje koncepcije zaštite određenog objekta.
Pri svemu tome je posebno značajno istaći važnost edukacije inženjerskog kadra u ovoj oblasti.
Ova knjiga predstavlja moj skromni doprinos za realizaciju pretpostavljenog cilja.

Detaljan opis

1. Uvod
1.1 Identifikacija opasnosti od paljenja eksplozivne atmosfere prema direktivi ATEX 137

2. Neelektrični uređaji protiveksplozivne zaštite i procena rizika od eksplozije
2.1 Principi ocene rizika
2.2 Tumačenje oznaka uređaja protiveksplozivne zaštite u skladu sa označavanjem u Evropskoj uniji

3. Utvrđivanje rizika od požara i eksplozije proizvodnih objekata
Da li u proizvodnom prostoru postoje zapaljive materije?
Da li je stepen disperzije u vazduhu dovoljan da se stvori eksplozivna smeša?
Gde se eksplozivna atmosfera rasprostire?
Da li je prostorno rasprostiranje eksplozivne atmosfere toliko da ugrožava bezbednost ljudi i imovine i da zahteva primenu posebnih mera protiveksplozivne zaštite?
Da li je formiranje eksplozivne atmosfere i njeno iniciranje sprečeno na pouzdan način?

4. Ublažavanje efekata eksplozije
4.1 Tehničke mere protiveksplozivne zaštite prema čl. 3, ANEKS II A2 Direktive 137

5. Tehnička dokumentacija
5.1 Proračun požarnog opterećenja požarnog sektora

6. Eksplozivi i eksplozivne materije

7. Supresija eksplozije inertizacijom
7.1 Proračun potrebne količine inertnog gasa za održavanje stalne zapremine
7.2 Primer proračuna 1
7.3 Primer proračuna 2
7.4 Karakteristični parametri ventilacije

8. Zone opasnosti prašina prema direktivi ATEX 94/9 EC
8.1 Izbor električnih uređaja za primenu u zonama opasnosti prašina
8.2 Praktičan primer rešavanja zaštite silosnog postrojenja
8.3 Karakteristike prirodnog gasa - proračun rasprostiranja zona opasnosti
8.4 Klasifikacija zona opasnosti prašina u ilustrativnim primerima kao osnovama za njihovo definisanje
8.5 CONDUIT sistem električnih instalacija u zonama ugroženim eksplozivnom prašinom
8.6 CONDUIT sistem instalacija u prostorima ugroženim zapaljivim gasnim smešama

9. Sistemi za rano otkrivanje požara u eksplozivnim atmosferama
9.1 Konvencionalni javljači požara u zonama opasnosti
9.2 Adresibilni javljači požara u eksplozivno ugroženom prostoru

10. Korisnički zahtevi sistema tehničke zaštite
10.1 Proračun napunjenosti AKU – baterije PPC

11. Primena primarne protiveksplozivne zaštite
11.1 Tehnički opis instalacija sistema za ventilaciju – praktični primer
11.2 Proračun pada pritiska
11.2 Zone opasnosti otvora ventilacionih kanala na odsisnim granama sistema
a) ako je unutrašnjost ventilacionog kanala zona opasnosti 1:
b) ako je unutrašnjost ventilacionog kanala zona opasnosti 2

12. IC - grejanje i klasifikacija opasnog prostora 84
12.1 Praktičan primer realizovanog projekta
12.2 Unutrašnji razvod gasa do IC-grejača .
12.2 Stabilna instalacija gasne detekcije
12.3 Rezervoari sa TNG-om i isparivačkom stanicom: Praktičan primer sadržaja tehničke dokumentacije
a) Lokacija i osnovne konstruktivne karakteristike .
b) Požarna ugroženost objekta
c) Opšti termini i definicije
d) Karakteristike TNG-a
12.4 Posebne mere zaštite od požara
Prekid dovoda gasa
Zaštita IC-grejača
Provetravanje
Ograničenja postavljanja
Neovlašćen pristup
Protiveksplozivna zaštita

13. Gasni infracrveni grejači u eksplozivnoj atmosferi – analiza praktične primene
13.1 Klasifikovanje prostora eksplozivne atmosfere pogona za lepljenje delova
Karakteristike upotrebljenih zapaljivih tečnosti
Granice ugroženog prostora
Procena hipotetičke zapremine
13.2 Temperaturna polja i toplotni fluks

14. Analiza stepena primenjene protiveksplozivne zaštite povećani pritisak - primer iz prakse
Primarne bezbednosne mere
Dodatak A – standardi
Dodatak B: Faksimili sertifikata nekih Evropskih
laboratorija u sistemu Ex - zaštite uređaja
Dodatak C: Izjava o saobraznosti za filtere u
Ex - zonama kao neelektrične komponente

Iz iste oblasti

Teslin transformator: Teorija i praksa
Radojle Radetić
korice/k000292d2b.jpg
Cena: 1.450 rsd
Statističke metode u elektroenergetici: 3. izdanje
Predrag Osmokrović, Miroslav Pešić, Ćemal Dolićanin, Koviljka Stanković
korice/k000595d2b.jpg
Cena: 1.940 rsd
Električne mašine 2
Petar Matić
korice/k000497d2b.jpg
Cena: 3.881 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd