Primena ARM mikrokontrolera

Autor Nikola Mitrović, Miloš Marjanović, Danijel Danković
ISBN 978-86-7466-951-8
Strana: 157 Format: B5 Povez: Meki Masa: 350 g
Ključne reči ARM, STM32F103RB, Nucleo-F103RB, STM32CubeMX
Knjiga se nalazi i u kompletu: Pogledajte sve komplete.
Cena
1.730 rsd
1.695 rsd

Preuzmite:

Primena_ARM_mikrokontrolera-Isecak.pdf (√)

O knjizi

Primeri primene ARM mikrokontrolera u poglavljima pokazani su korišćenjem razvojnog okruženja Nucleo-F103RB koje je zasnovano na STM32F103RB mikrokontroleru.
Ovaj mikrokontroler je odabran pre svega zbog svoje široke dostupnosti, ali i pristupačnosti velikom broju periferijskih jedinica. Realizacija primera prikazanih u poglavljima ove knjige, pored razvojnog okruženja, zahteva i korišćenje odredenih besplatno dostupnih softverskih alata, a za pojedine primere i povezivanje dodatnih komponenata. Softverski alati STM32CubeMX i Keil Microvision su odabrani zbog svoje široke rasprostranjenosti u industriji, besplatne dostupnosti i zbog širokih korisničkih mogućnosti koje nude. Pored toga, bitan kriterijum prilikom odabira softverskih alata je to što razvoj, onako kako je prikazan u poglavljima, nije ograničen na konkretan mikrokontroler, već se pristup može koristiti i za druge serije, sa drugim mogućnostima. Prilikom realizacije nekih vežbi poželjno je, ali ne i neophodno, i korišćenje laboratorijske opreme kao što je osciloskop ili logički analizator.

Detaljan opis
 • Očitavanje ulaznog signala, rad sa tasterima
 • UART komunikacija
 • Generisanje vremenskog prekida pomoću tajmera
 • Analogno-digitalna konverzija
 • Impulsno širinska modulacija (PWM)
 • I2C komunikacija
 • SPI komunikacija
 • Korišćcenje gotovih biblioteka
 • A Direktan pristup memoriji (DMA)
 • B USB na TTL kolo
 • C ST-link
 • D Terminal
 • Literatura

 

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd