Prekidačka napajanja

Autor Radojle Radetić
Oblast Pretvarači
Strana: 150 Povez: meki Masa: 450 g
Ključne reči Pretvarači, Tiristori
Knjiga se nalazi i u kompletima: Pogledajte sve komplete.
Cena
1.350 rsd
1.188 rsd
O knjizi

Sa ovom knjigom upotpunjuje se literatura iz oblasti Energetske elektronike na našem jeziku. Knjiga je obima oko 150 stranica sa oko 120 slika, dosta tabela i bezbroj matamatickih izraza. Namenjena je svima koji se bave problemima energetske elektronike i pretvaraca. Može biti od koristi inženjerima i tehnicarima koje interesuje ova problematika, kao i studentima koji tek izucavaju ovu oblast. Izložena materija podeljena je u pet poglavlja koja zasebno cine logicne celine i to su:

Detaljan opis

Jednoimpulsni direktni pretvaraci
U ovom poglavlju se analizira rad pretvaraca tipa: buck, boost, buck-boost, cuk i sepic. Zatim se daje uopštenje ovih vrsta na reverzne pretvarace za dvosmerni prenos energije. U posebnom delu ovog poglavlja prikazano je i pet vrsta copera za regulaciju brzine DC motora.

Jednoimpulsni indirektni pretvaraci
Ovde su prikazani pretvaraci tipa forward, flyback, i cuk sa transformatorom. Pored objašnjenja principa rada, sa kontinualnom i diskontinualnom strujom, detaljno su prikazani i proracuni njihovih transformatora. Tu je i više prakticnih šema ovih pretvaraca sa naznacenim tipovima i vrednostima elementima. Pored detaljno opisanog principa rada prikazane su i neke novije tehnike koje se ovde koriste, kao što su: ACR (Active–Clamp Reset), tehnika sinhronog ispravljanja, ZVS (Zero Voltage Switching), PFC (Power Factor Correction).

Dvoimpulsni pretvaraci
Detaljno su opisani pretvaraci tipa: push-pull, polumostni i mostni. Ovi pretvaraci omogucavaju postizanje najvecih snaga pa je i njihov rad opisan veoma detaljno. I za ove pretvarace detaljano je prikazan proracun transformatora.

Upravljanje pretvaracima
U prvom delu ovog poglavlja prikazani su nacini upravljanja bipolarnim i tranzistorima tipa MOSFET. Dati su opšti principi drajverskih kola i prikazano više primera ovih kola proizvodaca IRF. U nastavku su prikazani principi regulacije po naponu, struji i histerezisno upravljanje. Na kraju je prikazan veliki broj integrisanih kola za upravljanje pretvaracima.

Dodatak
U dodatku su dati opšti principi proracuna transformatora, karakteristike nekih cesto korišcenih bipolarnih i MOSFET tranzistora, kao i veliki broj šema razlicitih pretvaraca.

Iz iste oblasti

Tiristorski pretvarači
Radojle Radetić
korice/k000037d2b.jpg
Cena: 1.364 rsd
Energetska elektronika: Pretvarači i regulatori
Branko Dokić
korice/k000178d2b.jpg
Cena: 4.200 rsd
Indukciono grejanje metala: Teorija i praksa
Radojle Radetić
korice/k000384d2b.jpg
Cena: 1.452 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd