Početak rada sa jezikom Java za Eclipse

Učenje jezika i razvojne platforme
Autor Bernhard Steppan
ISBN 978-86-80134-52-9
Strana: 515 Format: B5/Kolor Povez: Meki Masa: 850 g
Ključne reči Java, Eclipse
Dostava * BESPLATNA *
Cena
2.500 rsd
2.350 rsd

Preuzmite:

Software_Getting Started With Java Using Eclipse.zip (-)

Java-isečak.pdf.pdf (√)

O knjizi

Mnogi ljudi bi želeli da nauče Javu, ali početak rada nije lak pošto programiranje pomoću Jave zahteva najmanje dve stvari: učenje programskog jezika i razvojnog okruženja. Pomoću mnogih primera u ovoj knjizi je pokazano kako je jezik strukturiran. Osim toga, korišćeno je razvojno okruženje Eclipse kao primer moćne alatke za podučavanje razvoja Java programa.

U prvom delu knjige „Osnove“, stičete Java i Eclipse osnovno znanje. U tom delu je postavljen temelj programiranja, obezbeđen je kratak pregled Java tehnologije i pokazano šta je posebno u objektno-orijentisanom programiranja.

U drugom delu koji se zove „Java jezik“, sve se svodi na suptilnosti Java jezika i tu nastaju prve male Java aplikacije pomoću finog spoja znanja i praktičnih vežbi.

„Java tehnologija“ je i naziv i fokus trećeg dela koji vas takođe upoznaje sa pravilima kojih bi trebalo da se pridržavate tokom programiranja i šta su biblioteke klasa i koje su njihove prednosti. Osim toga, naučićete kako da testirate programe i šta su algoritmi i kako da ih programirate.

Četvrti deo, „Java projekti“, omogućava vam da primenite sve prethodne elemente u aplikaciji pomoću grafičkog korisničkog interfejsa. Projekat pokazuje kako da se razvije veća aplikacija deo po deo pomoću razvojnog okruženja Eclipse. „Dodatak“ se završava delom o čestim greškama koje se mogu javiti kada koristite Eclipse i Glossary.

Detaljan opis

Predgovor
Poglavlje 1 Osnove programiranja
1.1 Uvod
1.2 Jezik mašinskog sveta
1.3Programski jezici visokog nivoa
1.4Razvojno okruženje
1.5  Okruženje za izvršenje
1.6  Rezime
1.7  Literatura
1.8 Vežbe

Poglavlje 2 Pregled tehnologije
2.1  Uvod
2.2 Pregled
2.3  Zašto Java?
2.4 Šta pripada Javi?
2.5  Java verzije
2.6 Java izdanja
2.7 Rezime
2.8 Literatura
2.9 Vežbe

Poglavlje 3 Objektno-orijentisano programiranje
3.1 Uvod
3.2 Pregled
3.3 Objekat
3.4 Klasa
3.5 Apstrakcija
3.6 Nasleđivanje
3.7 Zaštita pristupa
3.8Veze
3.9 Nedostaci dizajna
3.10 Refaktorisanje
3.11 Modelovanje
3.12 Postojanost
3.13 Polimorfizam
3.14 Pravila dizajna
3.15 Rezime
3.16 Literatura
3.17 Vežbe

Poglavlje 4 Razvojno okruženje
4.1 Uvod
4.2 Instalacija
4.3 Uvod u Eclipse
4.4  Rezime
4.5 Literatura
4.6 Vežbe

Poglavlje 5 Struktura programa
5.1 Uvod
5.2 Pregled
5.3 Jezički elementi
5.4 Struktura programa
5.5Tok programa
5.6 Rezervisane ključne reči
5.7 Rezime
5.8 Uputstvo
5.9 Vežbe

Poglavlje 6 Promenljive
6.1 Uvod
6.2 Pregled
6.3 Lokalne promenljive
6.4 Parametri
6.5 Promenljive instance
6.6 Promenljive klase
6.7 Konstante
6.8 Rezime
6.9 Literatura
6.10 Uputstvo
6.11 Vežbe

Poglavlje 7 Iskazi
7.1 Uvod
7.2 Pregled
7.3 Deklaracija
7.4 Dodela
7.5 Blok
7.6 Poziv promenljive
7.7 Poziv metoda
7.8 Rezime
7.9 Literatura
7.10 Uputstvo
7.11 Vežbe

Poglavlje 8 Osnovni tipovi podataka
8.1 Uvod
8.2 Pregled
8.3 Celobrojni tipovi podataka
8.4 Tipovi podataka sa pokretnom tačkom
8.5 Tip podataka karaktera
8.6 Bulov tip podataka
8.7 Rezime
8.8 Literatura
8.9 Uputstvo
8.10 Vežbe

Poglavlje 9 Klase i objekti
9.1 Uvod
9.2 Pregled
9.3 Anonimne klase
9.4 Apstraktne klase
9.5 Interfejsi
9.6 Generički tipovi
9.7 Rezime
9.8 Literatura
9.9 Uputstvo
9.10 Vežbe

Poglavlje 10 Nabrajanja
10.1 Uvod
10.2 Pregled
10.2.3 Upotreba enuma
10.3 Enum klase
10.4 Rezime
10.5 Literatura
10.6 Uputstvo
10.7 Vežbe

Poglavlje 11 Nizovi
11.1 Uvod
11.2 Pregled
11.3 Rezime
11.4 Uputstvo
11.5 Vežbe

Poglavlje 12 Metodi
12.1 Uvod
12.2 Pregled
12.3 Konstruktori
12.4 Destruktori
12.5 Operacije
12.6 Metodi getter
12.7 Metodi getter
12.8 Rezime
12.9 Literatura
12.10 Uputstvo
12.11 Vežbe

Poglavlje 13 Operatori
13.1 Uvod
13.2 Pregled
13.3 Aritmetički operatori
13.4 Relacioni operatori
13.5 Logički operatori
13.6 Operatori nad bitovima
13.7 Operatori dodele
13.8 Operator new
13.9 Operater konverzija tipa
13.10 Operatori pristupa
13.11 Rezime
13.12 Literatura
13.13 Uputstvo

13.14 Vežbe

Poglavlje 14 Uslovni iskazi
14.1 Uvod
14.2Pregled
14.3 Iskazi„If then else”
14.4 Ternarni operator
14.5 Iskaz switch
14.6 Rezime
14.7 Literatura
14.8 Uputstvo
14.9 Vežbe

Poglavlje 15 Petlje
15.1 Uvod
15.2 Pregled
15.3 Petlja while
15.4 Petlja do
15.5 Jednostavna petlja for
15.6 Proširena petlja for
15.7 Rezime
15.8 Literatura
13.13 Uputstvo
13.14 Vežbe

Poglavlje 16 Paketi i moduli
16.1 Uvod
16.2 Pregled
16.3 Paketi
16.3.1 Uvoz klasa
16.4 Moduli
16.5 Rezime
16.6 Uputstvo
16.7 Vežbe

Poglavlje 17
17.1 Uvod
17.2 Pregled
17.2.1 Motivacija
17.3 Osnovna klasa„Throwable“
17.4 Klasa„Error”
17.5 Klasa„Expection“
17.6 Rezime
17.7 Literatura
17.8 Uputstvo
17.9 Vežbe

Poglavlje 18 Dokumentacija
18.1 Uvod
18.2 Pregled
18.3 Komentari linije
18.4 Blok komentari
18.5 Komentari o dokumentaciji
18.6 Rezime
18.7 Literatura
18.8 Uputstvo
18.9 Vežbe

Poglavlje 19 Anotacije
19.1 Uvod
19.2 Pregled
19.3 Anotacije za kontrolu kompajlera
19.4 Rezime
19.5 Literatura
19.6 Uputstvo
19.7 Vežbe

Poglavlje 20 Razvojni procesi
20.1 Uvod
20.2 Pregled
20.2.2 Aktivnosti
20.2.3 Alatke
20.3 Faza planiranja
20.4 Faza konstrukcije
20.5 Faza rada
20.6 Rezime
20.7 Literatura
20.8 Vežbe

Poglavlje 21 Okruženje za izvršenje  
21.1 Uvod
21.2 Pregled
21.3 Bajt-kod
21.4 Java virtuelna mašina
21.6 Prenosivost  
21.7 Pokretanje programa
21.8 Konfiguracija JVM-a
21.9 Rezime
21.10Literatura
21.11 Vežbe

 

Poglavlje 22 Biblioteka klasa
22.1 Uvod
22.2 Pregled
22.3 Java Standard Edition
22.4 Java Enterprise Edition
22.6 Biblioteke eksternih klasa
22.7 Rezime
22.8 Literatura
22.9 Vežbe

Poglavlje 23 Pravila
23.1 Uvod
23.2 Pregled
23.3 Konvencije pisanja
23.4  Zaštita pristupa
23.5 Redosled razvoja
23.6 Konverzija tipa
23.7 Polimorfizam
23.8 Rezime
23.9 Literatura
23.10 Vežbe

Poglavlje 24 Algoritmi
24.1 Uvod
24.2 Pregled
24.3 Razvijanje algoritama
24.4 Upotreba algoritma
24.5 Rezime
24.6 Literatura
24.7 Vežbe

Poglavlje 25 Swing programi
25.1  Uvod
25.2 Zahtevi
25.4 Implementacija
25.5 Test
25.6 Raspoređivanje
25.7 Rezime

Poglavlje 26 Česte greške
26.1 Uvod
26.2 Java greške
26.3 Eclipse greške
26.4 Rezime
26.5 Literatura
27 Rečnik

O autoru

Bernhard Steppan je Java programer od samog početka. Napisao je nekoliko C++ i Java knjiga, kao i brojne članke o programskim jezicima, IT arhitekturi, razvojnim alatkama i drugim IT temama. On živi u Visbadenu (Nemačka) i radi kao glavni IT arhitekta za DB Systel, sistemsku kuću Deutsche Bahn-a.

Iz iste oblasti

Naučite TypeScript: prevod drugog izdanja
Nathan Rozentals
korice/k000164d2b.jpg
Cena: 2.178 rsd
Eko-električni kućni energetski sistem
D. Fichte
korice/k000043d2b.jpg
Cena: 1.150 rsd
Node.js: Projektni obrasci
Mario Casciaro, Luciano Mammino
korice/k000288d2b.jpg
Cena: 2.160 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd