PHP i MySQL

Razvoj aplikacija za Web
Autor Luke Welling, Laura Thomson
Strana: 900 Masa: 1150 g
Cena
2.500 rsd
2.250 rsd
O knjizi

PHP i MySQL su popularne tehnologije otvorenog koda, savršene za brz i efikasan razvoj Web aplikacija koje rade s bazama podataka. PHP je moćan jezik za pisanje skriptova, koji omogućava programerima da brzo prave složene Web aplikacije; MySQL je brz i pouzdan sistem za upravljanje bazama podataka, koji se dobro integriše u PHP i pogodan je za dinamičke aplikacije koje rade na Internetu.

Knjiga PHP i MySQL: razvoj aplikacija za Web opisuje kako se kombinacija te dve alatke može upotrebiti za izradu efikasnih interaktivnih Web aplikacija. Prvo su detaljno objašnjene osnove jezika PHP i način na koji se pravi i koristi MySQL baza podataka, a zatim se prelazi na upotrebu PHP-a za rad sa bazom podataka i serverom.

Ova praktična knjiga, napisana jednostavnim jezikom, krcata je primerima koji ilustruju programiranje čestih poslova, kao što su provera identiteta korisnika, izrada korpe za kupovinu, dinamičko generisanje PDF dokumenata i slika, slanje i prijem poruka e-poštom, podrška za diskusione grupe, rad s Web servisima upotrebom XML-a i izrada Web 2.0 aplikacija uz primenu interaktivnosti koju omogućava Ajax.

Četvrto izdanje knjige PHP i MySQL: razvoj aplikacija za Web temeljno je ažurirano, prepravljeno i dopunjeno tako da obrađuje novine u verziji 5.3 jezika PHP, koje se, između ostalog, odnose na imenske prostore, te nove mogućnosti uvedene u MySQL 5.1. 

Detaljan opis
 • Uvod
 • Poglavlje 1: Kratak kurs PHP-a
 • Poglavlje 2: Snimanje i učitavanje podataka
 • Poglavlje 3: Upotreba nizova
 • Poglavlje 4: Rad sa znakovnim nizovima i regularnim izrazima
 • Poglavlje 5: Višekratna upotreba koda i pisanje funkcija
 • Poglavlje 6: Objektno orijentisani PHP
 • Poglavlje 7: Obrada grešaka i izuzetaka
 • Poglavlje 8: Projektovanje baze podataka za Web
 • Poglavlje 9: Izrada baze podataka za Web
 • Poglavlje 10: Rad sa MySQL-ovom bazom podataka
 • Poglavlje 11: Pristup MySQL bazi podataka s Weba pomoću PHP-a
 • Poglavlje 12: Administriranje MySQL servera
 • Poglavlje 13: Naprednije programiranje u MySQL-u
 • Poglavlje 14: Upravljanje Web lokacijom za elektronsku trgovinu
 • Poglavlje 15: Zaštita podataka u elektronskoj trgovini
 • Poglavlje 16: Zaštita Web aplikacija
 • Poglavlje 17: Provera identiteta korisnika pomoću PHP-a i MySQL-a
 • Poglavlje 18: Realizovanje bezbednih transakcija
 • Poglavlje 19: Rad sa sistemom datoteka i serverom
 • Poglavlje 20: Upotreba mrežnih funkcija i protokola
 • Poglavlje 21: Rad s datumima i vremenima
 • Poglavlje 22: Generisanje slika
 • Poglavlje 23: Upravljanje sesijama u PHP-u
 • Poglavlje 24: Ostale korisne mogućnosti
 • Poglavlje 25: Upotreba PHP-a i MySQL-a u većim projektima
 • Poglavlje 26: Otklanjanje grešaka
 • Poglavlje 27: Identifikovanje korisnika i personalizovanje prezentacije
 • Poglavlje 28: Izrada korpe za kupovinu
 • Poglavlje 29: Izrada aplikacije za usluge e-pošte
 • Poglavlje 30: Izrada aplikacije za upravljanje listama slanja
 • Poglavlje 31: Izrada Web foruma
 • Poglavlje 32: Generisanje personalizovanih dokumenata u formatu PDF
 • Poglavlje 33: Povezivanje sa Web servisima pomoću XML-a i SOAP-a
 • Poglavlje 34: Izrada Web 2.0 aplikacija pomoću Ajaxa
 • Dodatak A: Instaliranje PHP-a i MySQL-a
 • Dodatak B: Izvori informacija na Webu
 • Spisak termina korišćenih u knjizi
 • Indeks

Iz iste oblasti

PHP7, MySQL i JavaScript: u jednoj knjizi
Julie C. Meloni
korice/k000220d2b.jpg
Cena: 2.673 rsd
Smashing WordPress: više od bloga, prevod 3. izdanja
Thord Daniel Hedengren
korice/k000055d2b.jpg
Cena: 1.440 rsd
Laravel: Radni okvir za izradu modernih PHP aplikacija
Matt Stauffer
korice/k000287d2b.jpg
Cena: 2.178 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd