PC Interfejsi

Treće izdanje
Autor Vojo Milanović
ISBN 978-86-907497-0-5
Strana: 380 Format: B5 Povez: Mek Masa: 710 g
Knjiga se nalazi i u kompletima: Pogledajte sve komplete.
Cena
1.800 rsd
1.584 rsd
O knjizi

Ova knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjeg rada autora na proučavanju PC portova. Portovi PC računara predstavljaju njegovu vezu sa spoljnim svetom i na njih se uključuju standardni uređaji kao što su: štampači, miševi, džojstici i sl. Međutim, na njih je moguće priključiti i druge interfejse pod uslovom da dobro poznajemo značenje pojedinih signala koji sa njih dolaze. Upravo je to i bio cilj ove knjige da čitaoca upozna sa takvim mogućnostima. U knjizi su obrađeni najvažniji portovi: paralelni, serijski i USB port kao i sve prisutnija I2C magistrala. Uz objašnjenja signala svakog porta dati su načini programiranja u različitim jezicima, mada je Visual Basic najviše zastupljen. Takođe su uz svaki port obrađeni praktični interfejsi sa načinom njihove izrade i programiranja.

Prvo izdanje ove knjige naišlo je na velik odjek, i vrlo brzo došlo je do pojave drugog a zatim i trećeg izdanja ove knjige.


Treće izdanje knjige je značajno prerađeno u odnosu na prethodna. Dati su novi interfejsi, podržano je više programskih jezika, a USB komunikacija je proširena sa novim kolima. Uz knjigu dolazi i e-CD (materijal se preuzima sa neta)

Detaljan opis

 1. Osnove paralelnog porta
    Paralelni port
    Načini rada paralelnog porta
    SPP način rada
    ECP način rada
    EPP način rada
    Konektori

2. Programiranje paralelnog porta
    Kolo za testiranje paralelnog porta
    Opis biblioteke IO.DLL
    Programska kontrola paralelnog porta
    Programska kontrola u Visual Basicu
    Programska kontrola u Delphi
    Programska kontrola u VB.NETu
    Programska kontrola u VCu
    Programska kontrola u FreeBASICu

3. Interfejsi na paralelnom portu
    Načini priključivanja interfejsa
    Trokanalni interfejs
    16kanalni interfejs
    PWM upravljanje jednosmernim motorom sa kolom L293B
    Upravljanje step motorom
    12bitni D/A konvertor
    12bitni A/D konvertor
    Matrični led displej 7x5

4. Osnove serijskog porta
    Serijski prenos podataka
    Registri serijskog porta

5. Programiranje serijskog porta
    Kolo za testiranje serijskog porta
    Opis biblioteke PORT.DLL
    Programska kontrola serijskog porta
    Programska kontrola u Visual Basicu
    Programska kontrola u VB.NETu
    Programska kontrola u Delphiu
    Programska kontrola u VCu
    Primena MSComm kontrole

6. Interfejsi na serijskom portu
    Načini priključenja interfejsa
    na serijskom portu
    Jednostavan jednokanalni interfejs
    bez spoljneg napajanja
    Trokanalni interfejs
    Osmokanalni interfejs
    Digitalni termometar sa kolom DS1820
    DCF77 prijemnik
    Eksperimentalno kolo za merenje
    kapaciteta i otpora
    Četverokanalni interfejs sa mikrokontrolerom kontrolisan preko serijskog porta
    pomoću VB-a i Delphi-a
    Primena serijskog porta u auto dijagnostici – ELM327 kolo

7. I2C komunikacija
    I2C prenos podataka
    Interfejsi na I2C magistrali
    8kanalni interfejs sa PCF8574 kolom
    4kanalni A/D konvertor
    Digitalni termometar sa LM75 kolom
    Programator serijskog EEPROMa
    Pregled I2C integrisanih kola

 

8. USB port
    USB komunikacija
    Osnove USB komunikacije
    USB protokoli
    USB tipovi paketa
    USB funkcije
    Endpoints
    Pipes
    HID protokol
    HID komunikacioni protokol
    Deskriptori
    Report deskriptori
    Primeri USB komunikacije
    sa mikrokontrolerima
    Microchip mikrokontroleri sa USB podrškom
    USB eksperimentalno kolo
    sa PIC18F4550 mikrokont.
    Primena EasyHID wizarda za
    programe sa USB komunikacijom
    Podrška u PicBasicu
    Podrška u Visual Basicu
    Podrška u Delphiu
    Podrška u VCu
    Digitalni termometar na USB portu
    LCD displej na USB portu
    Migracija na PIC18F2550
    FTDI USB kola
    Programska podrška FTDI USB kolima
    Virtual port drajver (VCP)
    D2XX direkt drajver (D2XX)
    Dvokanalni relejni interfejs
    KL autodijagnostički interfejs
    sa FT232BL kolom

PRILOG A:
OSNOVNI PRINCIPI DIGITALNE ELEKTRONIKE
    Binarni brojni sistem
    Bajt
    Reč
    Dvostruka reč
    Operacije nad bajtovima
    Pomeranje (Shift)
    Rotacija (Rotate)
    Primena operacije pomeranja
    Heksadecimalni brojni sistem
    Logička kola
    Flip flopovi
    Registri
    Koderi i dekoderi
    Multiplekseri i demultiplekseri

PRILOG B:
RAZVOJNO OKRUŽENJE
B.1 Programsko okruženje za rad sa portovima
B.2 ABELL SYS200 razvojni sistem

Iz iste oblasti

Raspberry Pi: Hardverski projekti
Prof Dr Dogan Ibrahim
korice/k000109d2b.jpg
Cena: 1.320 rsd
Internet stvari
Prof Dr Dogan Ibrahim
korice/k000117d2b.jpg
Cena: 1.390 rsd
Projekti za kamere: 39 projekata za Arduino i Raspberry Pi
Prof Dr Dogan Ibrahim
korice/k000298d2b.jpg
Cena: 1.232 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd