OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE

Autor Jovan Đorđević, Zaharije Radivojević, Marija Punt, Žarko Stanisavljević
ISBN 978-86-7466-669-2
Strana: 465 Format: B5 Masa: 750 g
Cena
1.650 rsd
1.568 rsd
O knjizi

Knjiga predstavlja udžbenik za predmete Osnovi računarske tehnike i Osnovi računarske tehnike I i II na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Detaljan opis

U glavi 1 se definiše Bulova algebra, daju osnovne teoreme Bulove algebre i uvodi Bulova algebra na skupu od dva elementa. U glavi 2 se daju osnovni pojmovi vezani za prekidačke funkcije i razmatra predstavljanje prekidačkih funkcija Bulovim izrazima. U glavi 3 se uvode osnovni pojmovi vezani za minimizaciju prekidačkih funkcija i predstavlja grafička metoda određivanja minimalnih disjunktivnih i konjuktivnih normalnih formi pomoću Karnoovih karti. U glavi 4 se daje definicija prekidačkih mreža i uvodi podela prekidačkih mreža na kombinacione i sekvencijalne, razmatraju logički i memorijski elementi koji se koriste za realizaciju prekidačkih mreža i definiše struktura kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža. U glavi 5 se daju postupak analize kombinacionih prekidačkih mreža, kojim se na osnovu zadate strukturne šeme određuje zakon funkcionisanja, i postupak sinteze kombinacionih prekidačkih mreža kojim se na osnovu zadatog zakona funkcionisanja određuje strukturna šema. U glavi 6 se daju postupak analize sekvencijalnih prekidačkih mreža, kojim se na osnovu zadate strukturne šeme određuje zakon funkcionisanja, i postupak sinteze sekvencijalnih prekidačkih mreža kojim se na osnovu zadatog zakona funkcionisanja određuje strukturna šema. U glavi 7 se razmatraju standardni kombinacioni moduli i to dekoder, koder, multiplekser, demultiplekser, pomerač, inkrementer i dekrementer, sabirač i oduzimač, aritmetička jedinica, logička jedinica, aritmetičko-logička jedinica i komparator. U glavi 8 se razmatraju standardni sekvencijalni moduli i to registar, brojač, registar sa više funkcija i memorija sa ravnopravnim pristupom. U glavi 9 se razmatra usvojeni postupak projektovanja uređaja i daje realizacija jedinica sa jednom i više operacija. Tekst, primeri, slike i izrazi su pažljivo proveravani. Međutim, autori su svesni da je moguće da su se ipak potkrale određene greške, pa će biti zahvalni svima onima koji im budu ukazali na njih.

Iz iste oblasti

Java JDK9: Vrhunski vodič za programiranje na jeziku Java
Herbert Schildt
korice/k000246d2b.jpg
Cena: 2.700 rsd
Administriranje Linux sistema
Vicki Stanfield
korice/k000083d2b.jpg
Cena: 1.683 rsd
Zbirka zadataka iz programskog jezika C#
Miroljub Zahorjanski
korice/k000234d2b.jpg
Cena: 819 rsd
Naučite programiranje
Steven Foote
korice/k000112d2b.jpg
Cena: 1.107 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd