Osnovi elektrotehnike

Autor Antonije Đorđević
ISBN 978-86-7466-627-2
Strana: 750 Format: B5 Povez: Tvrd Masa: 1400 g
Ključne reči Elektrotehnika
Cena
3.630 rsd
3.557 rsd

Preuzmite:

Detaljan sadržaj (√)

O knjizi

Ovaj udžbenik je proizašao iz materijala za predavanja iz predmeta Osnovi elektrotehnike koja je autor držao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od školske 1987/88. godine do 2002/03. godine, kao i iz predmeta Osnovi elektrotehnike 1 i 2 i Praktikum iz Osnova elektrotehnike 1 i 2, proizašlih iz Osnova elektrotehnike, koje drži od školske 2003/04. godine. Te, nove, predmete je autor oformio saglasno aktuelnim potrebama nastave iz ove oblasti na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Predmeti su koncipirani tako da na savremen način obrađuju materiju koja je neophodan osnov za predmete elektrotehničkog sadržaja na starijim godinama na svim odsecima Fakulteta.

Predmet Osnovi elektrotehnike ima na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu tradiciju dugu pola veka. Prvobitni kurs predmeta je kreirao profesor Miodrag Ranojević. Revidiran i modernizovan kurs je na Elektrotehnički fakultet u Beogradu uveo akademik profesor dr Jovan Surutka, paralelno sa sličnim kursom koji je na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu uveo akademik profesor dr Branko Popović.

Gradivo predmeta Osnova elektrotehnike 1 i 2, kao i odgovarajućih praktikuma, podeljeno je u četiri oblasti: elektrostatička polja, polja i kola stalnih struja, elektromagnetska polja (stalna magnetska polja i promenljiva elektromagnetska polja) i kola promenljivih struja. Shodno tome je i udžbenik „Osnovi elektrotehnike“ podeljen u četiri odgovarajuća poglavlja. U dosadašnjim izdanjima svako poglavlje objavljeno je u po jednom tomu, a u ovom izdanju sva poglavlja su u istoj knjizi.

Osim gradiva koje se predaje u okviru predmeta Osnovi elektrotehnike 1 i 2, ovaj udžbenik sadrži dodatni materijal koji je označen isprekidanim linijama na levoj i desnoj margini, a koji se može izostaviti pri čitanju bez gubitka kontinuiteta. Deo toga materijala se obrađuje u predmetima Praktikum iz Osnova elektrotehnike 1 i 2. Označeni materijal omogućava zainteresovanom čitaocu proširivanje znanja iz odgovarajućih oblasti.

Detaljan opis

1. Elektrostatika, 1
1.1. Uvod, 1
1.2. Naelektrisanje, 2
1.3. Elektrostatičko polje, 4
1.4. Kulonov zakon, 5
1.5. Vektor jačine električnog polja, 17
1.6. Potencijal, 43
1.7. Gausov zakon, 62
1.8. Provodnici u elektrostatičkom polju, 90
1.9. Elektrostatičko polje u prisustvu dielektrika, 118
1.10. Rad električnih sila i energija elektrostatičkog polja, 152

2. Stalne struje, 167
2.1. Uvod, 167
2.2. Polja stalnih struja, 168
2.3. Kola stalnih struja, 221
2.4. Složena kola stalnih struja, 265
2.5. Teoreme kola stalnih struja, 316
2.6. Kontrolisani generatori, 353
2.7. Mreže sa dva pristupa, 360
2.8. Kola sa nelinearnim elementima, 371
2.9. Kola sa kondenzatorima, 387

3. Elektromagnetizam, 407
3.1. Uvod, 407
3.2. Stalno magnetsko polje u vakuumu, 409
3.3. Magnetsko polje u prisustvu materijala, 456
3.4. Jednačine stalnih elektromagnetskih polja, 491
3.5. Promenljivo električno i magnetsko polje, 494
3.6. Energija magnetskog polja i rad magnetskih sila, 545
3.7. Maksvelove jednačine, 562
3.8. Kretanje naelektrisane čestice u električnom i magnetskom polju, 565

4. Kola promenljivih struja, 577
4.1. Uvod, 577
4.2. Prostoperiodične veličine, 579
4.3. Poređenje prostoperiodičnih veličina, 583
4.4. Srednja i efektivna vrednost. 585
4.5. Elementi kola u periodičnom režimu, 587
4.6. Analiza kola u prostoperiodičnom režimu, 597
4.7. Fazori, 600
4.8. Kompleksni račun, 615
4.9. Transfiguracije mreža pasivnih elemenata, 625
4.10. Snage u prostoperiodičnom režimu, 638
4.11. Rešavanje složenih kola u kompleksnom domenu, 644
4.12. Teoreme kola u prostoperiodičnom režimu, 658
4.13. Kola sa spregnutim kalemovima, 688
4.14. Trofazna kola, 698
4.15. Obrtno magnetsko polje, 716
4.16. Frekvencijske karakteristike, 720
4.17. Prelazni režimi, 735

Iz iste oblasti

Distributivne i industrijske mreže
Dragan Tasić, Nikola Rajaković
korice/k000179d2b.jpg
Cena: 4.200 rsd
Kontrola motora: projekti za Arduino i Raspberry PI
Prof Dr Dogan Ibrahim
korice/k000216d2b.jpg
Cena: 1.665 rsd
Razvodna postrojenja: II izdanje
Jovan Nahman, Vladica Mijailović
korice/k000176d2b.jpg
Cena: 4.510 rsd
Digitalna elektronika
Branko Dokić
korice/k000191d2b.jpg
Cena: 3.234 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd