Osnove sistema baza podataka

Autor Srđan Nogo
ISBN 978-86-7466-959-4
Strana: 170 Format: B5 Povez: Meki Masa: 310 g
Cena
1.650 rsd

Preuzmite:

Osnovi_racunarskh_mreza-Isecak.pdf (√)

O knjizi

Paketi softverskih alata za rad sa bazama podataka koji su predstavljeni u ovom udžbeniku uključuju podršku specijalizovanih softverskih alata za administraciju i optimalno korištenje resursa baze podataka kada su u pitanju podjela korisnika u kategorije, prava i privilegije korisnika nad resursima baze podataka kao i administraciju baze podataka, kako bi ona imala minimalne vremenske intervale odziva prema upitama korisnika.

Ovaj udžbenik u potpunosti pokriva nastavnu materiju koja se izučava na predmetu Baze podataka, ali i obuhvata dodatne oblasti koje su od velikog značaja u ovoj oblasti kao što su softverski alati baza podataka. Redosljed izlaganja materije koji je predstavljen odgovara u potpunosti redosljedu izlaganja na predavanjima za ovaj predmet. Pored značaja za kvalitetno usvajanje gradiva od strane studenata, udžbenik može biti od koristi inženjerima koji su svoj profesionalni angažman pronašli u oblastima koje se u udžbeniku obrađuju.

Detaljan opis

Knjiga se sastoji iz 6 poglavlja. Svako poglavlje sadrži teorijski dio, koji se nadopunjuje konkretnim zadacima koje čitalac treba da savlada.

U poglavlju 1. definišemo pojam baze podataka kao tehnološko riješenje. Poglavlje 2. sadrži opis konkretnih softverskih alata za upravljanje bazama podataka kao i osnovne principe faza dizajniranja baze podataka. Teorijski dio koji je dat u poglavlju 3. koje je potrebno savladati je osnovni preduslov za upotrebu softverskih alata za kreiranje, implementaciju i administraciju baza podataka. Na konkretnom sistemu za upravljanje kompletnom šemom baze podataka koje je predstavljeno u poglavlju 4. čitalac je osposobljen da implementira konkretnu bazu podataka. Poglavlje 5. opisuje praktičnu upotrebu SQL (eng. Structured Query Language) jezika. Kada čitalac izuči svih pet poglavlja on je tehološki pripremljen da može pristupiti praktičnom radu na implementaciji složenih projekta, koji su definisani u dijelu sa zadacima za samostalan rad, koji su predstavljeni u poglavlju 6. Cilj udžbenika je da čitalac bude osposobljen da implementira bazu podataka za svaki pojedinačni projekat bez obzira na složenost funkcionalnih zahtijeva postavljenih od strane korisnika. Ovakvim pristupom čitalac iako se prvi put susreće sa bazama podataka biće osposobljen da samostalno projektuje, razvije, implementira i administrira bazu podataka uz upotrebu Grafičkih interfejsa-GUI, (eng. Graphical User Interface) u kombinaciji sa SQL jezikom za interaktivno definisanje funkcionalnosti baza podataka, pretraživanje, manipulisanje kao i upravljanje podacima.

Iz iste oblasti

SQL za analizu podataka
Upom Malik, Matt Goldwasser, Benjamin Johnston
korice/k000301d2b.jpg
Cena: 2.226 rsd
Modeli statističkog učenja
Milica Maričić, Marina Ignjatović, Veljko Jeremić
korice/k000505d2b.jpg
Cena: 10.780 rsd
Algoritmi i strukture podataka
Dragan Urošević
korice/k000232d2b.jpg
Cena: 1.090 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd