Operacioni pojačavači sa zbirkom šema

Drugo dopunjeno izdanje
Autor Radojle Radetić
ISBN 978-86-80134-21-5
Strana: 318 Format: B5 Povez: Meki Masa: 600 g
Ključne reči Operacioni pojačavači, pojačavači, merenje, merna tehnika, OP
Knjiga se nalazi i u kompletima: Pogledajte sve komplete.
Cena
1.700 rsd
1.530 rsd

Preuzmite:

Detaljan sadrazaj (√)

O knjizi

Veliki uspeh prvog izdanja i interesovanje koje je ono pobudilo kod čitalaca ohrabrilo je autora da uloži dodatni trud i pripremi ovo drugo izdanje. Svako novo izdanje knjige bi trebalo da bude bolje od prethodnog. U ovom izdanju dopunjena su pojedina poglavlja, i neke teme bolje ili detaljnije obrađene. To se najviše odnosi na poglavlje 3 u kome se obrađuju povratne sprege. Posebna pažnja posvećena je dinamičkom ponašanju realnih OP u primenama kod pojačavača i integratora. Takođe nešto detaljnije su obrađeni i instrumentacioni pojačavači, itd. Drugi deo – zbirka šema je dopunjena sa novim šemama. Zbog svega toga, ovo drugo izdanje je po obimu veće od prvog izdanja.
Svakako iskorišćena je prilika da se isprave i sve do sada uočene greške.

Detaljan opis

OSNOVNA RAZMATRANJA   

OPERACIONI POJAČAVAČI – KARAKTERISTIKE

POVRATNA SPREGA   

OSNOVNA KOLA SA OPERACIONIM POJAČAVAČIMA

POJAČAVAČI   

INSTRUMENTACIONI POJAČAVAČI

NESTANDARDNI OPERACIONI POJAČAVAČI

IZVORI REFERENTNOG NAPONA – REFERENCE

ANALOGNI MNOŽAČI

MERENJE ELEKTRIČNIH VELIČINA   

MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA   

JEDNOSTRANO NAPAJANJE OP

DODATAK – ZBIRKA ŠEMA

LITERATURA

O autoru

Radojle Radetić je diplomirao elektrotehniku 1981. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Magistrirao na ETF u Beogradu, iz oblasti energetske elektronike. Doktorsku disertaciju odbranio na FTN u Novom Sadu iz oblasti električnih merenja. Naučno zvanje - Naučni saradnik. Od 1981. do 1987. radio kao asistent na katedri za energetske pretvarače i primenu, na elektro-odseku FTN-a u Novom Sadu, grupa predmeta iz oblasti električnih mašina i regulacije. Od 1987. do 1999. god. radio u Inovacionom centru Instituta za bakar u Boru, na razvoju uređaja iz oblasti; energetske elektronike, elektrotermije, elektrohemije i električnih merenja. Od 1999. zaposlen u Elektromreži Srbije, pogon u Boru. Za svoj rad dobio značajna društvena priznanja kao što su; Zlatna medalja Društva pronalazača grada Bora, Oktobarska nagrada grada Bora, itd. Autor velikog broja uređaja iz pomenutih oblasti. Objavio preko 50 naučnih i stručnih radova iz oblasti energetske elektronike i električnih merenja, kao i velikog broja članaka za popularizaciju nauke i tehnike.

Iz iste oblasti

Digitalno upravljanje u proizvodnji
 
korice/k000418d2b.jpg
Cena: 1.617 rsd
Energetska elektronika: zbirka rešenih zadataka
Predrag Petrović, Branko Dokić, Branko Blanuša
korice/k000509d2b.jpg
Cena: 1.940 rsd
Elektrohemijski izvori energije: savremeni akumulatori
Miloš Simičić
korice/k000358d2b.jpg
Cena: 2.695 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd