Održivi biznis planovi u agrobiznisu

Autor Paul Thompson, Branko Ž. Ljutić, Milan Lj. Stamatović
ISBN 978-86-80666-15-0
Strana: 438 Format: A5 Povez: Meki Masa: 476 g
Ključne reči biznis plan
Cena
2.500 rsd
2.250 rsd
O knjizi

MODELI, KONCEPTI, MEHANIZMI!

Knjiga Održivi biznis planovi u agrobiznisu napisana je i osmišljena tako da poznaje percepciju preduzetnika prema značaju plana u maloj i srednjoj agrobiznis firmi ili same startap ideje. Analizira izazove dok vas vodi kroz agrobiznis plan. Razmatra efekat suštinskih karakteristika održivog agrobiznis plana na uspeh.

Knjiga Održivi biznis planovi u agrobiznisu ističe ključni scenario agrobiznis plana i njegov značaj u sadašnjem takmičarskom dobu opstanka firme i uspešne realizacije poslovne ideje koja ne samo da treba biti održiva sa aspekta proizvodno-tehnoloških operacija već i sa poslovno-finansijskih.

Knjiga Održivi biznis planovi u agrobiznisu vam ukazuje kako da koristite primarne i sekundarne podatke i informacije, počev od različitih kupaca, supermarketa, marketinških i PR agencija. Kao takva zamišljena je da je koriste studenti završnih godina i master studija agrobiznis menadžmenta, svakako agrobiznis menadžeri i oni koji pokreću startapove u oblasti agrobiznisa.

Knjiga Održivi biznis planovi u agrobiznisu vam pruža kompletne informacije o faktorima koji utiču na uspeh agrobiznis plana i pokazuje značaj biznis plana za male i srednje firme, pri čemu pruža i efikasnu platformu za dalja naučna i profesionalna istraživanja u ovoj oblasti. Saznaćete koja su vitalna, centralna i nezaobilazna pitanja i tačke koje treba analizirati uzimajući u obzir značaj različitih aktivnosti koje igraju značajnu ulogu u vođenju agrobiznis firme.

Detaljan opis

Predgovor
Značaj biznis plana u sadašnjem dobu

Uvod u biznis plan

 

Poglavlje 1: Poslovno planiranje
Poglavlje 2: Situaciona analiza: snaga, slabosti, prilike i pretnje (SSPP)
Poglavlje 3: Finansijsko izveštavanje na farmi
Poglavlje 4: Finansijsko planiranje
Poglavlje 5: Analiza tržišta i poslovno planiranje
Poglavlje 6: Planiranje finansijskih tokova
Poglavlje 7: Finansijsko predviđanje i budžetiranje
Poglavlje 8: Kontrolna lista za agroindustrijske projekte
Poglavlje 9: Model biznis plana
Poglavlje 10: Pisanje biznis plana
Dodatak A - Primer poslovnog plana: Gal-Tech i Melanin
Dodatak B - MBA – Inc. izvršni rezime (MBA, Inc. Executive Summary)
Dodatak C - Elementi poslovnog plana: mala i srednja preduzeća
Dodatak D - EBRD-DIF program direktnih investicija u proizvodne kapacitete – inicijativa regionalnog razvoja u saradnji sa Euro Consultants S.A.
Dodatak E - Sistem koordinisanih analitičkih tabelarnih pregleda agrobiznis menadžmenta farme

Indeks pojmova
Beleška o autorima

 

O autoru

PAUL THOMPSON, ovlašćeni revizor, direktor Evropske federacije računovođa i revizora EFAA i konsultant posvećen razmišljanju o vođenju i razvoju globalne računovodstvene profesije. Konsultant Svetske banke za razvoj računovodstvene profesije. Član je konsultativne savetodavne grupe, Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe IESBA. Od 2004. do 2016. godine, radio je za IFAC, jedno vreme kao direktor, aktivnost podrške globalne računovodstvene profesije, kao i njegove uloge koja se proširila na nadgledanje IFAC Global Knowledge Gateway-a, istraživanja i inovacija i aktivnosti u podršci malih i srednjih praksi (SMP) i profesionalnih računovođa u biznisu (PAIB).

BRANKO Ž. LJUTIĆ, Ovlašćeni revizor (Crna Gora, Srbija), sertifikovani računovođa (ISRCG; SRRS), doktor nauka, magistar nauka (monetarna ekonomija i bankarstvo), diplomirani ekonomista (smer: finansije i računovodstvo). Redovni profesor finansija – Univerzitet u Beogradu (od 2003), redovni profesor marketinga i menadžmenta – Univerzitet Džon Nezbit, Beograd (od 2008), redovni profesor – Univerzitet privredna akademija, Novi Sad (od 2011), gostujući profesor sudskog računovodstva, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, Hrvatska, MBA Studij (od 2007). Učestvovao u kreiranju većeg broja zakona u oblasti finansija, bankarstva, berzi i računovodstva i revizije u Srbiji. Pisac većeg broja knjiga i radova, kao i organizator programa obuka.

MILAN LJ. STAMATOVIĆ, redovni profesor na Pravnom i poslovnom fakultetu, MB Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija, za oblast menadžmenta i organizacije preduzeća. Završio je osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistarske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktorske studije na Univerzitetu Syracuse u SAD, post doktorske studije na Columbia Univerzitetu, SAD. Član akademije – New York Academy of Sciences. Objavio je više od 250 naučnih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima.

Iz iste oblasti

Rješavanje sukoba
Daniel Dana
korice/k000532d2b.jpg
Cena: 1.995 rsd
Menadžment projekata: sistemski pristup planiranju, rasporedu i kontrolingu!
Branko Ž. Ljutić, Nikola M. Stajić
korice/k000336d2b.jpg
Cena: 1.350 rsd
ODLUKA
Bojan Mihajlović
korice/k000618d2b.jpg
Cena: 1.300 rsd
Savremeni marketing vođen veštačkom inteligencijom
Malay Upadhyay, Pooja Chitnis
korice/k000474d2b.jpg
Cena: 2.226 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd