Obnovljivi izvori energije

i njihova ekonomska ocena
Strana: 128 Povez: meki Masa: 240 g
Ključne reči Obnovljivi izvori energije, OIE, Solarna tehnika, Solarne ćelije
Cena
990 rsd
O knjizi

Ubrzano korišćenje raznih vidova obnovljivih izvora energije u našoj zemlji poslednjih godina otvorilo je prostor za nastanak jedne ovakve knjige. Drugim rečima, nastala je potreba za pisanjem ovakve knjige zbog povećanog korišćenja OIE u našoj zemlji, a da nigde nema neke stručnije ekonomske analize korišćenja određenih tehnologija. Najzad se i kod nas sve više pažnje posvećuje energetskoj efikasnosti i štednji energije. Energenti usled brzih promena cena na tržištu sve više poskupljuju i same okolnosti u okruženju nas prisiljavaju da sve veću pažnju posvećujemo energeskoj efikasnosti i štednji.
Svetska ekonomska kriza se zahuktala i talasi recesije sve više i više pogađaju i našu državu. Usled toga došlo je i do poskupljenja (velikog) cene energenata (a sve pokazuje da se rast cena neće zaustaviti). Tako da je štednja na svim poljima neminovna.
Jasno je, takođe, da u ovom trenutku i sa ovim ekonomskim ulaganjima, kao i trenutnim nivoom tehnološkog razvoja, da OIE ne mogu zameniti konvencionalne izvore energije. Ali mogu znatno smanjiti njihovu potrošnju i korišćenje, naročito u privatnom sektoru.
Naravno da bi sve to bilo ekonomski isplativo i ekonomično, država mora doneti čitav set zakona u oblasti energetike, ekonomije, kreditiranja i preuzeti ulogu predvodnika. Na svaki način se mora omogućiti pojedincu da uloži sredstva i koristi svaki mogući vid OIE a samim tim i da doprinese ukupnoj štednji.
Kada bi kojim slučajem u Srbiji došlo do drastičnog korišćenja obnovljivih izvora energije u državnom, a naročito privatnom sektoru (domaćinstva) mogle bi se ostvariti uštede i do 45% novčane mase. Odnosno došlo bi se do ukupne uštede (npr. kućnog budžeta) od oko 45%, što svakako nije nimalo zanemarljivo.
Pre ulaska u bilo koju investiciju, potrebno je izvršiti ekonomsku analizu investicije, odnosno utvrditi njenu ekonomsku isplativost. Do sada se nije mnogo (u literaturi) osvrtalo na ovaj segment jer je bilo mnogo važnije sa tehničko-tehnološke strane objasniti korisnost korišćenja OIE širim društvenim slojevima i potencijalnim investitorima.
Sada je već svima jasno da se više ne postavlja pitanje: da li treba ulagati i koristiti obnovljive izvore energije, već je sada pitanje koliko je ekonomski isplativo ulagati i koji je vremenski rok povraćaja uloženih sredstava. Zbog toga je nastala potreba za pisanjem jedne ovakve knjige. Nadam se da će ona doprineti bržem razvoju i korišćenju OIE kod nas, kao i da će podstaknuti razvoj industrije elemenata za korišćenje OIE i doprineti otvaranju novih radnih mesta.
Moramo da shvatimo, što pre, da smo mi mala i siromašna zemlja, ali sa izvarednim potencijalom za korišćenje obnovljivih izvora energije. Trebalo bi da iz korena promenimo navike i ponašanje, da počnemo da štedimo energiju i domaćinski se odnosimo prema njoj.

Detaljan opis

Uvod
1 Tehno-ekonomski parametri

2 Aktivna solarna tehnologija
2.1 Toplotni prijemnici Sunčevog zračenja
2.1.1 Ravni – pločasti prijemnici sunčeve energije (PSE)
2.2 Solarne elektrane
2.2.1 Solarna akumulaciona termoelektrana - STEA
2.2.2 Fotonaponska – PV solarna proizvodnja električne energije
2.3 Opis tehnologije
2.4 Kritični faktori
2.5 Pokazatelj resursa

 

3 Pasivna solarna tehnologija
3.1 Opis tehnologije
3.2 Kritični faktori
3.2.1 Troškovni parametri i pokazatelji efikasnosti
3.2.2 Pokazatelj resursa

 

4 Tehnologija za konverziju energije biomase
4.1 Opis tehnologije
4.2 Kritični faktori
4.2.1. Parametri učinka sistema
4.2.2. Parametri troškova sistema

 

5 Tehnologija za primenu geotermalne energije
5.1 Proizvodnja električne energije pomoću geotermalne energije
5.2 Opis tehnologije
5.3 Kritični faktori
5.4 Parametri učinka sistema
5.5 Parametri troškova sistema

6. Tehnologija za primenu energije vetra
6.1 Opis tehnologije
6.2 Kritični faktori
6.3 Parametri učinka sistema
6.4 Parametri troškova sistema

 

7. Tehnologija malih hidrocentrala
7.1.Hidromehanički energetski potencijal rečnih tokova
7.2 Hidro turbine
7.3 Male hidroelektrane
7.4 Male seoske hidroelektrane
7.5 Opis tehnologije
7.6 Kritični faktori
7.7 Troškovi i parametri performansi
7.8 Parametri performansi sistema

 

8. Metodološki okvir ekonomske analize
8.1 Amortizacija prirodnih izvora
8.2 Računovodstveni obuhvat iscrpljenja prirodnih resursa
8.3 Model vrednovanja neobnovljivih resursa
8.3.1 Računovodstveni obuhvat degradacije prirodnih resursa

 

9. Model međunarodne agencije za energiju
9.1 Ekonomski indikatori
9.2 Tehnološki format
9.3 Definicije i pretpostavke
9.4 Analize državnog naspram analiza privatnog sektora
9.5 Primena metodologije
9.6 Model neto sadašnje vrednosti
Literatura

Iz iste oblasti

Čovjek i energija: juče, danas i sutra
Milan Šulić
korice/k000537d2b.jpg
Cena: 1.833 rsd
Sušenje solarnom energijom i sušare
Dr Radivoje M. Topić
korice/k000377d2b.jpg
Cena: 1.833 rsd
Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom
Mr Sci NIKOLA POČUČA, dipl. ing.
korice/k000404d2b.jpg
Cena: 1.430 rsd
Vjetroelektrane
Željko Đurišić
korice/k000282d2b.jpg
Cena: 3.557 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd