Nova generacija potrošača i lidera

ponašanje potrošača i lidera generacije Y i Z u VUCA svetu
Autor Tatjana Mamula Nikolić
ISBN 978-86-89755-20-6
Strana: 368 Format: A5 Povez: Mek Masa: 660 g
Ključne reči generacija Y, Z, VUCA svet, potrebe, motivacija, identitet, vrednosti, lojalnost
Cena
1.390 rsd
1.321 rsd
O knjizi

Da bi ostali u koraku sa savremenim trendovima i neprestanim prilivom informacija, nova generacija je naučila da konstantno prati novine, da uči šta da koristi i na koji način da odvoji važno od nevažnog. Ne čudi zato da za sebe kažu da su „šta tu ima za mene“ generacija. Moguće je da ovo odgovor na pitanje zašto su im fleksibilnost i personalizovano učenja bitni, a konstantan rad na sebi predstavlja celoživotnu obavezu.

Kao digitalna generacija mogu da agilnije prigrle promene, imaju proaktivan odnos prema društvenoj zajednici i životnoj sredini primenjujući kolaboraciju i zajedničko stvaranje dodatnih vrednosti. Njihova uloga je sve vidljivija u firmama jer njihov doprinos jeste u kreiranju disraptivnih i inkrementalnih inovacija kao novih rešenja u sve kompleksnijem poslovanju.
„Pred vama je knjiga koja se bavi jednom od najaktuelnijih tema na svetu sa mnogo interesantnih uvida o novoj dominantnoj generaciji potrošača, zaposlenih i lidera - Generaciji Y. Spoznajući njihove potrebe, motivaciju, identitet, vrednosti, lojalnost, kao i o njihov odnos prema znanju, kreativnosti, riziku, slobodnom vremenu, dolazimo do spoznaje budućeg biznisa i života na planeti u VUCA svetu. Tu je i svež uvid i u generaciju Z, čiji najstariji predstavnici, kao prva 100% digitalna generacija, u ovom trenutku završavaju studije i počinju aktivno da utiču i menjaju svet oko sebe. Ono što definitivno čini knjigu više nego aktuelnom je i osvrt na COVID 19 i njegovu trenutnu i buduću ulogu na poslovno i životno okruženje. Malo je knjiga danas koje su na tako studiozan način, brzo i pravovremeno uključile posledice, ali i mogućnosti koja svetska pandemija nosi sa sobom, u vremenu dok borba sa ovim opakim virusom još traje. Ipak, za mene najveća vrednost ove izuzetne knjige je što, pored svoje globalne aktuelnosti, u isto vreme ravnopravno postavlja pitanja i daje istraživanjem potkrepljene odgovore na najaktuelnije teme na srpskom tržištu i time omogućava izuzetno koristan i važan uvid kojim obično veoma retko raspolažemo u realnom vremenu.“
— Miša Lukić, New Startegy

 

„Jedna od retkih knjiga napisanih na srpskom jeziku koja sinergetski iznosi ključna zapažanja na temu ključnih potrošača sadašnjice i njihove liderske uloge u društvu sada i sutra. Knjiga koja mogućava korišćenje i primenu saznanja i u realnoj
privredi, za proizvodno-distributivno orijentisane kompanije i profesionalce, ali i za kreatore ekonomskih politika i lidere
u društvenoj zajednici.“
— Dr Ana B. Bovan

 

„Knjiga je posvećena studentima, naučnoj zajednici, menadžerima kompanija, zaposlenima i poslovnoj zajednici, a po svojoj temi, pedagoškoj dimenziji i filozofskom pristupu, namenjena je budućnosti.“
— Dr Radmila Janičić

 

„Veoma značajan i zanimljiv deo teksta predstavljaju primeri, poput izjava blogera, slučajeva iz prakse i brojnih ilustracija.“
— Dr Galjina Ognjanov

„Ima za cilj da nam otkrije ogroman razvojni potencijal statistički najbrojnijeg segmenta radno aktivnog stanovništva koje predstavlja veliki ekonomski i društveni resurs a to je (Y) generacija tzv. milenijalaca, kao i nadolazećeg izvora nove kreativnosti i stvaralaštva – Z generacije.“
— Dr Sanja Popović-Pantić

Detaljan opis

Umesto predgovora
Uvod

 

PRVI DEO – U SUSRET VUCA SVETU
Poglavlje 1: VUCA svet

 

DRUGI DEO – U SUSRET GENY
Poglavlje 2: Svet GenY 19
Poglavlje 3: Svet GenY u Srbiji
Poglavlje 4: Svet potrošača GenY
Poglavlje 5: Svet GenY na radnom mestu
Poglavlje 6: Svet lidera GenY
Poglavlje 7: Svet GenZ
Poglavlje 8: Priče iz iskustava

Umesto zaključka
O autoru
Lista slika
Lista tabela
Literatura

O autoru

TATJANA MAMULA NIKOLIĆ se više od 25 godina bavi istraživanjima marketinga i javnog mnjenja, više od 20 godina radila je kao izvršni direktor i direktor marketinga u nekoliko firmi. Od 2013. radi kao profesor na marketinškim i menadžment predmetima na Univerzitetu Metropolitan. U 2015. osnovala je firmu ACT2B za koučing, treninge i konsalting. Tatjana je profesionalni sertifikovani kouč u Internacionalnoj koučing federaciji (PCC ICF). U sklopu aktivnosti firme radi sa mladima, preduzetnicima, timovima kao i izvršnim direktorima. U radu sa studentima kao i sa klijentima primenuje princip iskustvenog učenja (koučing i rad na akcionim koracima). U 2020. postala je sertifikovani trener za programe International Labor Organization Grow Your Business, Start Your Business, Improve Your Business. Autor je mnogih stručnih radova na teme liderstvo, angažovanost i efikasnost zaposlenih, ponašanje nove generacija, inovacije i upravljanje brendom.

Iz iste oblasti

Univerzalna načela dizajna
William Lidwell, Kristina Holden, Jill Butler
korice/k000536d2b.jpg
Cena: 4.047 rsd
Stvaraj (na) svoj način
Miloš Belčavić
korice/k000625d2b.jpg
Cena: 950 rsd
Uvod u menadžment: principi, proces i koncepti
Milenko Dželetović, Branislav Mašić
korice/k000469d2b.jpg
Cena: 3.960 rsd
Rješavanje sukoba
Daniel Dana
korice/k000532d2b.jpg
Cena: 1.995 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd