Menadžment projekata

sistemski pristup planiranju, rasporedu i kontrolingu!
Autor Branko Ž. Ljutić, Nikola M. Stajić
ISBN 978-86-80666-01-3
Strana: 140 Format: A5-Kolor Povez: Mek Masa: 200 g
Cena
1.500 rsd
1.350 rsd
O knjizi

Knjiga Menadžment projekata se odlikuje praktičnim informacijama, koje su napisane u neformalnom i prijateljskom tonu. Delovi su usmereni na praktične aspekte efikasne realizacije projekta što je ilustrovano primerim iz vodeće svetske prakse. Knjiga je bogato ilustrovana “kućicama” sa pratećim informacijama, listom za samostalnu proveru naučenog. Pogodna je kao materijal za obuku u firmama, samoučenje, sa novim pedagoškim pristupom mogućnosti samostalnog napredovanja.

Završili ste uspešno studije ili studirate, duboko svesni da je svaki ispit u suštini projekat za sebe. Planirate potrebno vreme, resurse, kreirate strategiju polaganja predispitnih obaveza i ispita. Često radimo po kući pokušavajući da budemo najbolji majstori što uglavnom nije lako, trudimo se da damo doprinos u organizaciji društvenih i javnih događaja, učestvujemo besplatno u pripremi korisnih javnih manifestacija i aktivnosti, privatno organizujemo mnogo događaja, počev od rođendana pa sve do različitih proslava. Sa protokom vremena dolazi i trenutak eventualne potrebne i neizbežne adaptacije stana, koja je u suštini često prevelik teret za svakog od nas i porodicu. U svim navedenim situacijama korisno je koristiti iskustva efikasnog menadžmenta projekata kao da smo najveštiji inženjeri, preduzimači, poslovođe, nadzornici, kontrolori kvaliteta, revizori projekata, menadžment konsultanti.

Menadžment projekata je posebno pripremljen za vas, da vam pomogne da uspešno sprovedete svoje projekte različitog obima i složenosti, što će vam omogućiti mentalni pristup određivanja šta je obuhvat svakog projekta i metod adekvatnog efikasnog menadžmenta projekta. U vašim rukama je džepni priručnik posebno pripremljen da na uvodnom nivou koji ne zahteva prethodno poznavanje veština u oblasti menadžmenta, čime dobijate jedan od veoma bitnih gradivnih činilaca, odnosno temelja savremenog menadžmenta čiji je sastavni deo menadžment projekata.

Knjiga je podeljena na osam delova koji će vas logično voditi kroz životni ciklus jednog projekta.

Džepni priručnik je bogato opremljen ilustracijama, upitnicima, podsetnicima, testovima, samostalnim vežbanjima, grafikonima toka, a sve u funkciji jednostavno i efikasno vizualno izloženog materijala. Koristite priručnik polako, postupno, napredujući korak po korak bez žurbe. Tako ćete pre stići do cilja uz minimalni napor.

Slučajeve iz prakse, modele i samostalne vežbe i provere znanja proučavajte polako i postepeno, što će vam pomoći da jasno prihvatite osnovne poruke menadžmenta projekata. Nakon toga ćete sa lakoćom i efikasno usvojene principe i pristupe primenjivati u svakodnevno uspešnoj poslovnoj praksi menadžmenta projekata.

Detaljan opis

Sistemski pristup planiranju, rasporedu i kontrolingu

UVOD - DOBRODOŠLI U MENADŽMENT PROJEKATA
Šta je, a šta nije menadžment projekta?
Životni ciklus projekta
Parametri projekta
Pregovaranje o specifikacijama projekta sa klijentom

DEO 2 - DEFINISANJE PROJEKTA
Šta je projekat i kako nastaje?
Predlaganje i pokretanje projekta
Iznošenje ideja u slobodnoj diskusiji
Testiranje vaše preliminarne strategije

DEO 3 - PLANIRANJE PROJEKTA
Planiranje tri osnovna projektna parametra
Testiranje vaše preliminarne strategije
Planiranje vremenske dimenzije
Planiranje dimenzije troškova
Dodela odgovornosti

DEO 4 - SPROVOĐENJE PLANA U DELO
Šta se događa u fazi sprovođenja u delo?
Kontrolisanje posla koji je u toku
Obezbeđivanje protoka i povratnih informacija
Pregovaranje oko materijala, nabavki i usluga
Razrešavanje nesuglasica

DEO 5 - OKONČANJE PROJEKTA
Dovođenje projekta do uspešnog kraja

DEO 6 - VODIČ ZA BIZNIS PLAN PROJEKTA
Šta je biznis plan projekta?
Zbog čega treba da razvijemo biznis plan projekta?
Kada treba da razvijete biznis plan projekta?
Šta nam je potrebno pre početka?
Merenje ciljnih ishoda projekta

DEO 7 - KONTROLNA LISTA ZA INDUSTRIJSKE PROJEKTE
Faktor marketinga
Faktor nabavke
Faktor obrade

DEO 8 - USPEŠNI PROJEKTI
Model za uspešno rukovođenje projektom
Lista za proveru završetka projekta
Podsetnik za menadžere projekta

Glosarijum termina englesko - srpski
Indeks pojmova

O autoru

BRANKO Ž. LJUTIĆ. Vodeći instruktor Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, ovlašćeni revizor, Instruktor Svetske banke za Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (IFRS) i Reviziju-IFAC. Profesor: finansije i bankarstvo; menadžment i marketing. Ekspert OECD-a za agrarne finansije, bankarstvo i kredit, ekspert FAO-a za agrobiznis menadžment. Pisac većeg broja radova, naučnih i stručnih članaka, monografija i udžbenika iz oblasti bankarskog i finansijskog menadžmenta, učestvovao na brojnim savetovanjima i programima obuke menadžera, bio je član upravnih i nadzornih odbora, sa bogatom konsultantskom praksom za strane i domaće institucije i korporacije. Naučni i stručni prevodilac, član redakcija naučnih i stručnih časopisa.

NIKOLA M. STAJIĆ. Osnivač i direktor izdavačkog preduzeća iLearn d.o.o. Master ekonomista iz oblasti poslovne ekonomije i finansija, diplomirani inženjer poljoprivrede za agroekonomiju. Ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama. Stručni konsultant i član tima za reviziju međunarodne revizorske kuće Confida-Finodit i Absolut Audit, Beograd. Bio je član tima za više desetina revizija projekata koje su finansirali USAid, AUSAid, EAR, EU Commission, Norwegian Agency for Development Cooperation - NORAD i Ministarstvo omladine i sporta. Autor je većeg broja stručnih i naučnih članaka. Gostujući je predavač na više fakulteta u Srbiji.

Iz iste oblasti

Rečnik biznisa i ekonomije
Branko Ž. Ljutić
korice/k000620d2b.jpg
Cena: 2.691 rsd
Savremeno liderstvo
Tatjana Janovac
korice/k000347d2b.jpg
Cena: 1.980 rsd
Stvaraj (na) svoj način
Miloš Belčavić
korice/k000625d2b.jpg
Cena: 1.000 rsd
FOKUS
Bojan Mihajlović
korice/k000619d2b.jpg
Cena: 900 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd