Kotlin za Android aplikacije

prevod 2. izdanja
Autor Alex Forrester
ISBN 978-86-7310-591-8
Strana: 700 Format: B5 Povez: Meki Masa: 800 g
Ključne reči Kotlin, Android
Cena
3.190 rsd
2.871 rsd
O knjizi

Praktičan vodič za razvoj, testiranje i publikovanje prve Android aplikacije

Ključne karakteristike:

- Izgradite aplikacije pomoću jezika Kotlin, Google-ovog preferiranog programskog jezika za razvoj Android aplikacija

- Pronađite rešenja za razvojne izazove uz uputstva iskusnih Android profesionalaca

- Poboljšajte svoje aplikacije dodavanjem vrednih funkcija, koje koriste naprednu funkcionalnost

Opis knjige

Želite da počnete razvoj aplikacija korišćenjem Android 13, ali ne znate odakle da počnete? Izgradnja Android aplikacije pomoću jezika Kotlin je sveobuhvatan vodič, koji će vam pomoći da počnete praksu razvoja Android aplikacija.

Ovu knjigu počinjemo osnovama razvoja aplikacija, omogućavajući vam da koristite Android Studio i Kotlin da biste počeli izgradnju Android projekata. Uz vođene vežbe naučićete da kreirate aplikacije i da ih pokrenete na virtuelnim uređajima. Napredujući kroz poglavlja, saznaćete više o biblioteci Android RecyclerView, da biste na najbolji način iskoristili liste, slike i mape i da biste videli kako da preuzmete podatke sa veb servisa.

Takođe učićete o testiranju, da svoju arhitekturu održavate čistom, da razumete kako da sačuvate podatke i steknete osnovno znanje o obrascu injektiranja zavisnosti. Konačno, videćete kako da objavite svoje aplikacije u Google Play prodavnici.

Radićete na realističnim projektima, koji su podeljeni na male vežbe i aktivnosti, omogućavajući vam da izazovete sebe na prijatan i dostižan način. Izgradićete aplikacije za kreiranje kvizova, za čitanje novinskih članaka, proveru izveštaja o vremenskoj prognozi, skladištenje recepata, preuzimanje informacija o filmovima i za podsećanje gde ste parkirali automobil.

Do kraja ove knjige, imaćete veštine i samopouzdanje da izgradite sopstvene kreativne Android aplikacije korišćenjem jezika Kotlin.

Naučićete da

- Kreirate skalabilne aplikacije, koje su jednostavne za održavanje, pomoću jezika Kotlin

- Razumete životni ciklus razvoja Android aplikacije

- Pojednostavite razvoj aplikacija pomoću Google arhitekturnih komponenti

- Koristite standardne biblioteke za injektiranje zavisnosti i raščlanjivanje podataka

- Primenite obrazac skladišta da biste preuzeli podatke iz spoljnih izvora

- Izgradite korisničke interfejse pomoću biblioteke Jetpack Compose

- Istražite Android asinhrono programiranje pomoću biblioteke Coroutines i Flow API-ja

- Objavite svoju aplikaciju u Google Play prodavnici

 

Detaljan opis

Kome je namenjena ova knjiga 

Ako želite da gradite Android aplikacije pomoću jezika Kotlin, ali niste sigurni kako i gde da počnete, onda je ova knjiga za vas. Da biste lako shvatili koncepte u ovoj knjizi, neophodno je osnovno razumevanje Kotlin-a ili iskustvo u sličnom programskom jeziku.

Kratak sadržaj

Kreiranje prve aplikacije

Izgradnja tokova korisničkog ekrana

Kreiranje korisničkog interfejsa pomoću fragmenata

Izgradnja navigacije za aplikacije

Osnovne biblioteke: Retrofit, Moshi i Glide

Dodavanje i interakcija sa bibliotekom RecyclerView

Android dozvole i Google mape

Servisi, WorkManager i notifikacije

Izgradnja korisničkih interfejsa pomoću biblioteke Jetpack Compose

Jedinični testovi i integracioni testovi pomoću radnih okvira JUnit, Mockito i Espresso

Komponente Android arhitekture

Trajni podaci

Injektiranje zavisnosti pomoću modula Dagger, Hilt i Koin

Korutine i tok

Arhitekturni obrasci

Animacije i prelazi pomoću funkcija CoordinatorLayout i MotionLayout

Pokretanje aplikacije u Google Play prodavnici

 

Iz iste oblasti

Node.js: Projektni obrasci
Mario Casciaro, Luciano Mammino
korice/k000288d2b.jpg
Cena: 2.160 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd