Klasično ASP.NET programiranje

Autor Dragoljub Pilipović
ISBN 978-86-7991-446-0
Strana: 532 Format: B5 Povez: Meki Masa: 750 g
Ključne reči ASP.NET, veb dizajn, web
Cena
2.690 rsd
2.556 rsd

Preuzmite:

ASP.NET_isecak.pdf (√)

O knjizi

Dobro došli u svet klasičnog ASP.NET programiranja i hvala na ukazanom poverenju. Ovo je još jedan naslov o veb programiranju. Razlika ove knjige u odnosu na druge slične je u tome što ona obrađuje jedan specifičan programski jezik i klasičnu platformu koja je postojana i dugo će se koristiti. Pojam „klasična” se ovde upotrebljava kao sinonim za: „izvrsna u svom polju” i kao „dugotrajna čija važnost ne prolazi”.
Klasično je vredno, jer koncepti ostaju i preživljavaju sve prepreke. Neka klasični ASP.NET bude za veb programiranje isto što je jezik C u svetu programiranja!

Detaljan opis

Predgovor
0. Uvod
1. Klasično .NET okruženje
1.1 Zajedničko izvršno okruženje – CLR
1.2 Zajednička biblioteka klasa – CCL
1.3 Zajednički međujezik – CIL
1.4 Zajednički sistem tipova – CTS
1.5 Zajednička jezička specifikacija – CLS
1.6 Sklopovi
1.7 Izvršavanje .NET programa
1.8 Struktura upravlјanog modula
2. ASP.NET i veb aplikacije
2.1 Osobine ASP.NETa
2.2 ASP.NET i HTTP .
2.3 Kompajliranje u ASP.NETu
2.4 Instaliranje u ASP.NETu
2.5 Veb aplikacije

Arhitektura klasične ASP.NET stranice
3.1 Uloga veb servera
3.2 ASP stilovi programiranja
3.3 Veb konfiguracija
4. Osnovni objekat Page
4.1 Životni ciklus ASPX veb stranice
4.2 Događaji ASPX veb stranice
4.3 Serverske kontrole ASPX stranice
4.4 Fundamentalni objekti ASPX stranice
4.4.1 Page.Trace
4.4.2 Page.Application
4.4.3 Page.Session
4.4.4 Page.Context
4.4.5 Page.Server
4.4.6 Page.Request
4.4.7 Page.Response
5. Serverske kontrole
5.1 HTML serverske kontrole
5.2 ASPX serverske kontrole
5.2.1 Jednostavne ASPX kontrole
5.2.1.1 Unos i prikaz teksta
5.2.1.2 Izbor predefinisanih vrednosti
5.2.1.3 Iniciranje HTTP zahteva
5.2.1.4 Tabele
5.2.1.5 Prostori
5.2.1.6 Automatski PostBack
5.2.2 Složene ASPX kontrole
6. Validacija ulaza
6.1 RequiredFieldValidator kontrola
6.2 RangeValidator kontrola
6.3 CompareValidator kontrola
6.4 RegularExpression kontrola
6.5 CustomValidator kontrola
6.6 Validacione grupe
6.7 Sumarni prikaz i naglašavanje grešaka
7. Navigacioni sistem
7.1 Navigacione metode
7.1.1 Obična navigacija
7.1.2 Unakrsna navigacija
7.1.3 Redirekcija
7.1.4 Transfer
7.1.5 Remapiranje
7.2 Navigacione kontrole
7.2.1 Meni kontrola
7.2.2 Stablo kontrola
7.2.3 Putanja kontrola
7.2.4 Mapa sajta
8. Upravljanje stanjem
8.1 Klijentska strana upravljanja stanjem
8.1.1 Skrivena polja (HTML)
8.1.2 Upitni stringovi (HTTP)
8.1.3 Kolačići (HTTP)
8.1.4 Pregledno stanje (ASP.NET)
8.1.5 Kontrolno stanje (ASP.NET)
8.2 Serverska strana upravljanja stanjem
8.2.1 Sesijsko stanje
8.2.2 Aplikativno stanje
8.2.3 Keširanje podataka
9. Master stranice
10. Teme
11. Veb parčad
12. Korisničke serverske kontrole
13. Prilagođene serverske kontrole
13.1 Prilagođene kontrole dobijene modifikacijom jedne postojeće serverske
kontrole
13.2 Prilagođene kontrole dobijene kompozicijom više postojećih serverskih
kontrola
13.3 Prilagođene kontrole dobijene nasleđivanjem više svojstava
13.4 Prilagođene kontrole dobijene nasleđivanjem manje svojstava
13.5 Podrška prilagođenim kontrolama u Visual Studio programu
14. Veb servisi
14.1 XML SOAP veb servisi
14.2 WCF veb servisi
14.3 Web API servisi
15. Dinamička grafika
15.1 Isporuka dinamičke grafike
15.2 GDI+ grafičke primitive
15.3 ASP:Chart kontrola
16. Rad sa bazama podataka
16.1 ADO.NET klase
16.2 Izvori podataka
16.3 Jednostavne kontrole za podatke
16.4 Složene kontrole za podatke
16.5 Hijerarhijske kontrole za podatke
17. Rad sa XML podacima
18. Monitoring rada veb aplikacije
18.1 Praćenje rada veb stranica
18.2 Nadgledanje rada veb aplikacije
19. Greške i izuzeci
20. Korisnički profili i sigurnost
21. Kriptografija
22. Ostale teme
22.1 AJAX
22.2 Keširanje
22.3 Lokalizacija
22.4 MVC
22.5 LINQ
22.6 EFM
Literatura

Iz iste oblasti

Node.js: Projektni obrasci
Mario Casciaro, Luciano Mammino
korice/k000288d2b.jpg
Cena: 2.160 rsd
Naučite da programirate uz Scratch
Nevenka Spalević
korice/k000227d2b.jpg
Cena: 930 rsd
GO bez oklevanja
Jay McGavren
korice/k000451d2b.jpg
Cena: 1.663 rsd
Izrada aplikacije u praksi
Miroljub Zahorjanski
korice/k000211d2b.jpg
Cena: 910 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd