Kako napisati i objaviti naučno delo

Autor Akademik dr Zoran V. Popović
ISBN 978-86-7466-500-8
Strana: 232 Format: B5/Kolor Povez: Meki Masa: 600 g
Ključne reči Kako napisati i objaviti naučno delo
Cena
1.980 rsd
1.940 rsd
O knjizi

Privremeno nedostupno. Očekuje se novo izdanje početkom 2024.

 

Iz prikaza knjige „Kako napisati i publikovati naučno delo“

Osnovna tema knjige izložena je u poglavljima 4. Pisanje naučnog članka, 5. Pojedini delovi članka, 6. Slanje članka na publikovanje, 7. Revizija članka, 8. Štampanje naučnog članka, a srodna su i poglavlja 10. Kako napisati druga naučna dela i 11. Kako pripremiti usmeno izlaganje. Tu autor izlaže (i donekle uopštava) svoje bogato lično iskustvo. Brojni detalji, saveti i „cake“ poslužiće kao dragoceni putokaz mlađim naučnim radnicima. Uz ovo idu i dodaci B. Skraćenice naziva časopisa iz fizike i srodnih oblasti, C. Greške u korišćenju engleskog jezika... Ove delove knjige trebalo bi da pročitaju (i to ne samo jednom) svi oni koji se nameravaju baviti naučnim radomuoblasti prirodnihnauka. Kako bi lepo bilo kada bi Ministarstvo nauke podelilo po primerak Popovićeve knjige svimsvojim stipendistima.

...pisac ovog prikaza smatra da je knjiga Kako napisati i publikovati naučno delo“ dragoceni doprinos našoj naučnoj kulturi. ... toplo je preporučujemo kako naučnom podmlatku tako i već afirmisanim naučnim radnicima.

Akademik
Ivan Gutman

Detaljan opis

Predgovor

1.         Uvod/1

1.1.      Šta je nauka/3

1.2.      Naučni časopisi/8

1.2.1.   Poslovanje izdavača naučnih časopisa/11

1.2.2.   Naučni časopisi s otvorenim pristupom/12

1.3.      Nauka u svetu/14

1.4.      Nauka u Srbiji/19

2.         Karakteristike naučnog rada/25

3.         Naučno delo/33

3.1.      Politika objavljivanja naučnog dela/37

3.1.1.   Autori/38

3.1.2.   Urednici/39

3.3.3.   Recenzenti/40

4.         Kako prikupiti naučnu građu/45

4.1.      Prikupljanje naučne građe u dvadesetom veku/47

4.2.      Citatne baze/52

4.2.1    WEB of Science /52

4.2.2.   Scopus/53

4.2.3    Google Scholar/54

4.2.4.   PubMed/55

4.2.5.   Srpski citatni indeks/57

4.3.      Poređenje pretraživanja citiranosti radova korišćenjem "Web of Science, Scopus i Google Scholar citatnih baza/58

5.         Pisanje naučnog članka/63

5.1.      Izbor časopisa/66

5.2.      Stil časopisa/70

5.3.      Plan rada/70

5.4.      Korišćenje plana/72

5.5.      Izrada prve verzije rukopisa/73

5.6.      Revizija prve verzije rukopisa/73

5.7       Druga i naredne verzije rukopisa/74

5.8.      Konačna verzija/74

6.         Pojedini delovi naučnog članka/77

6.1.      Naslov/79

6.2       Autori i adrese/79

6.3       Rezime (sažetak) članka/81

6.4.      Ključne reči/82

6.5.      Uvod/85

6.6.      Materijal i/ili metod/85

6.6.1.   Materijali/86

6.6.2.   Metode/86

6.7.      Rezultati/86

6.8.      Diskusija/86

6.9.      Zahvalnost/87

6.10.    Literatura (Reference)/87

6.11.    Izrada tabela/89

6.12.    Kako napraviti efektne ilustracije/94

6.13.    Multimedijalne prezentacije/96

6.14.    Kako pripremiti tekst članka/96

7.         Slanje rukopisa na objavljivanje/103

7.1.      Slanje rukopisa običnom poštom/106

7.2.      Slanje rukopisa elektronskim putem/107

8.         Revizija rukopisa/111

9.         Štampanje naučnog članka/121

9.1.      Kako naručiti i koristiti reprinte/127

10.       Kako napisati druga naučna dela/129

10.1.    Kako napisati pregledni članak/131

10.2.    Kako pripremiti konferencijsko saopštenje/132

10.3.    Kako pripremiti poster/133

10.4.    Kako se piše doktorska disertacija/136

11.       Kako pripremiti usmeno izlaganje/139

11.1.    Kako pripremiti usmeno izlaganje članka/141

11.2.    Kako pripremiti seminar/142

12.       Etika naučnog rada/149

12.1.    Kodeks ponašanja u istraživanju/151

12.2.    Greške u nauci/153

12.3.    Prevare u nauci/153

12.3.1.Dvostruko objavljivanje/154

12.3.2.Lažno autorstvo/155

12.3.3.Nepoštenja recenzenata/156

12.3.4.Izmišljanje, podešavanje i krađa rezultata/157

12.4.    Lažni naučni članci, lažne naučne konferencije i lažni naučni časopisi/162

12.5.    Autorska prava/168

13.       Časopisi naučnog humora/171 Prilozi/181

A.        Evropska istraživačka klasifikaciona šema/183

B.         Klasifikacija rezultata naučnoistraživačkog rada/195

V.         Najčešće greške u korišćenju engleskog jezika/207

G.        Poređenje istraživača prema naukometrijskim pokazateljima/213

Literatura/219

Registar/227

O autoru

Akademik dr Zoran V. Popović
Rođen je 23. februara 1952. godine u Aranđelovcu, gde je završio osmogodišnju školu i gimnaziju. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1975, magistarske studije 1977, a doktorsku disertaciju 1984. godine. Od 1975. zaposlen je u Institutu za fiziku u Beogradu. U zvanje naučni savetnik izabran je 1993, a za redovnog profesora 1997. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za dopisnog člana SANU izabran je 2006, a za redovnog člana 2012. godine.

Na naučnim usavršavanjima u inostranstvu boravio je više puta i to kao stipendista Alexander von Humboldt fondacije i Marie Curie programa EK (Štutgart 1987-1989 i 1992-1993), i kao gostujući profesor na univerzitetima u Parizu, Moskvi, Atini, Berlinu, Luvenu i Valenciji.

Za ostvarene rezultate 1989. dobio je Teslinu nagradu za naučno ostvarenje: „Sinteza i karakterizacija visokotemperaturskih super-provodnih materijala", 1992. nagradu Instituta za fiziku za izuzetan naučni rad, 2011. veliko priznanje za naučno delo i veliko priznanje za doprinos razvoju instituta, od strane Instituta za fiziku povodom 50. godišnjice Instituta za fiziku.

Formirao je i afirmisao Centar za fiziku čvrstog stanja i nove materijale Instituta za fiziku. Centar je proglašen za evropski centar "izuzetnih vrednosti u oblasti primene optičke spektroskopije u fizici, nauci o materijalima i zaštiti životne sredine, i nacionalni centar izuzetnih vrednosti za oblast nanonauke i nanotehnologije.

Bibliografija dr Zorana V. Popovića sadrži više od 360 jedinica, od kojih je preko 200 članaka objavljeno u međunarodnim časopisima najviše reputacije, (WoS baza) citiranih više od 2200 puta. h-indeks je 25.

U poslednjih dvadesetpet godina angažovan je u izvođenju doktorskih studija na Elektro- tehničkom i na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Do sada je bio mentor 11 doktorskih i 9 magistarskih teza.

Dr Zoran V. Popović je član Američkog fizičkog društva, Srpskog fizičkog društva, Srpskog društva za materijale i Srpskog keramičkog društva.

Iz iste oblasti

Ovu harfu ne sviraju anđeli: Napredak u Teslinoj tehnologiji
Džin Mening, Nikolas Begič
korice/k000431d2b.jpg
Cena: 1.535 rsd
Uvod u poslovnu komunikaciju
Svetislav Milovanović, Zoran Jovanović
korice/k000263d2b.jpg
Cena: 1.200 rsd
Analematski sunčani časovnici
Milutin Tadić
korice/k000419d2b.jpg
Cena: 1.150 rsd
PR za početnike: II izdanje
Dejan Voštić
korice/k000559d2b.jpg
Cena: 970 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd