JavaScript

sveobuhvatan vodič, 7. izdanje
Autor David Flanagan
ISBN 978-86-7555-448-6
Strana: 642 Format: B5 Povez: Mek Masa: 1070 g
Ključne reči JavaScript
Dostava * BESPLATNA *
Cena
3.100 rsd

Preuzmite:

Sadrzaj_JSV7.pdf (√)

O knjizi

Ova knjiga pokriva JavaScript jezik i JavaScript API-je implementirane od strane veb čitača i Noda. Napisao sam je čitaocima sa određenim prethodnim iskustvom u programiranju koji žele da nauče JavaScript, ali i programerima koji već koriste JavaScript, ali žele da svoje razumevanje podignu na viši nivo i zaista savladaju jezik. Moj cilj sa ovom knjigom je da dokumentujem JavaScript jezik sveobuhvatno i kompletno i pružim dubinski uvod u najvažnije API-je na strani klijenta i na strani servera koji su danas dostupni. Kao rezultat, ovo je obimna i detaljna knjiga. Ali nadam se da će pažljivo proučavanje biti nagrađeno i da će vam vreme koje potrošite da pročitate knjigu, biti nadoknađeno u vidu vaše veće produktivnosti u programiranja.
Prethodna izdanja ove knjige sadržala su opsežan referentni deo. Više ne smatram da ima smisla da taj materijal bude u štampanom obliku kada se na mreži mogu lako i brzo naći ažurni referentni materijali. Ako treba da nađete bilo šta u vezi sa jezgrom ili klijentskom stranom JavaScripta, preporučujem vam da posetite MDN veb lokaciju (https://developer. mozilla.org). A za Node API-je na strani servera, preporučujem vam da odete direktno na izvor i obratite se referentnoj dokumentaciji (https://nodejs.org/api).

Detaljan opis

1 Uvod u JavaScript
1.1 Istraživanje JavaScripta
1.2 Hello World
1.3 Tura kroz JavaScript
1.4 Primer: Histogrami učestalosti znakova
1.5 Rezime

2 Leksička struktura
2.1 Tekst JavaScript programa
2.2 Komentari
2.3 Literali
2.4 Identifikatori i rezervisane reči
2.5 Unicode
2.6 Neobavezni znaci tačka sa zapetom
2.7 Rezime

3 Tipovi, vrednosti i promenljive
3.1 Pregled i definicije
3.2 Brojevi
3.3 Tekst
3.4 Bulove vrednosti
3.5 null i undefined
3.6 Symbol
3.7 Globalni objekat
3.8 Nepromenljive osnovne vrednosti i reference promenljivih objekata
3.9 Konverzije tipa
3.10 Deklaracija promenljive i dodeljivanje vrednosti
3.11 Rezime

4 Izrazi i operatori
4.1 Primarni izrazi
4.2 Inicijalizatori objekata i nizova
4.3 Izrazi definisanja funkcije
4.4 Izrazi pristupa svojstvu
4.5 Izrazi poziva
4.6 Izrazi stvaranja objekta
4.7 Pregled operatora
4.8 Aritmetički izrazi
4.9 Relacioni izrazi
4.10 Logički izrazi
4.11 Izrazi dodele
4.12 Izrazi evaluacije
4.13 Raznovrsni operatori
4.14 Rezime

5 Naredbe
5.1 Naredbe izjave
5.2 Složene i prazne naredbe
5.3 Uslovi
5.4 Petlje
5.5 Skokovi
5.6 Ostale naredbe
5.8 Rezime JavaScript naredbi

6 Objekti
6.1 Uvod u objekte
6.2 Izrada objekata
6.3 Pretraživanje i postavljanje svojstava
6.4 Brisanje svojstava
6.5 Ispitivanje svojstava
6.6 Svojstva nabrajanja
6.7 Proširivanje objekta
6.8 Serijalizacija objekata
6.9 Metode objekta
6.10 Proširena sintaksa literala objekta
6.11 Rezime

7 Nizovi
7.1 Stvaranje nizova
7.2 Čitanje i upisivanje elemenata niza
7.3 Proređeni nizovi
7.4 Dužina niza
7.5 Dodavanje i brisanje elemenata niza
7.6 Iteracija nizova
7.7 Višedimenzionalni nizovi
7.8 Metode niza
7.9 Objekti slični nizu
7.10 Znakovni nizovi kao nizovi
7.11 Rezime

8 Funkcije
8.1 Definisanje funkcija
8.2 Funkcije pozivanja
8.3 Argumenti i parametri funkcije
8.4 Funkcije kao vrednosti
8.5 Funkcije kao imenski prostor
8.6 Zatvaranja
8.7 Svojstva, metode i konstruktor funkcije
8.8 Funkcionalno programiranje
8.9 Rezime

9 Klase
9.1 Klase i prototipovi
9.2 Klase i konstruktori
9.3 Klase sa rezervisanom rečju class
9.4 Dodavanje metoda postojećim klasama
9.5 Potklase
9.6 Rezime

10 Moduli
10.1 Moduli sa klasama, objektima i zatvaranjima
10.2 Moduli u Nodu
10.3 Moduli u ES6
10.4 Rezime

11 Standardna biblioteka JavaScripta
11.1 Setovi i mape
11.2 Tipski nizovi i binarni podaci
11.3 Poklapanje obrazaca pomoću regularnih izraza
11.4 Date i Time
11.5 Klase Error
11.6 JSON Serijalizacija i rašlanjivanje
11.7 API internacionalizacija
11.8 API konzole
11.9 URL API-ja
11.10 Tajmeri
11.11 Rezime

12 Iteratori i generatori
12.1 Kako rade iteratori
12.2 Primena iterabilnih objekata
12.3 Generatori
12.4 Napredne osobine generatora
12.5 Rezime

13 Asinhroni JavaScript
13.1 Asinhrono programiranje sa povratnim pozivima
13.3 async i await
13.4 Asinhrone iteracije

14 Metaprogramiranje
14.1 Atributi svojstva
14.2 Proširivost objekta
14.3 Atributi prototipa
14.4 Dobro poznati simboli
14.5 Oznake obrazaca
14.6 Reflect API
14.7 Proxy objekti
14.8 Rezime

15 JavaScript u veb čitačima
15.1 Osnove veb programiranja
15.2 Događaji
15.4 CSS stvoren JavaScriptom
15.6 Veb komponente
15.7 SVG: Skalabilna vektorska grafika
15.8 Grafika u elementu
15.9 Audio API
15.10 Lokacija, navigacija i istorija
15.11 Umrežavanje
15.12 Skladištenje
15.13 Radne niti i slanje poruka
15.14 Primer: Mandelbrot set
15.15 Rezime i predlozi za dalje čitanje

16 JavaScript na strani servera sa Nodom
16.1 Osnove Node programiranja
16.2 Node je podrazumevano asinhron
16.3 Baferi
16.4 Događaji i EventEmitter
16.5 Protoci
16.6 Pojedinosti o Processu, CPU-u i operativnom sistemu
16.7 Rad sa datotekama
16.8 HTTP klijenti i serveri
16.9 Mrežni serveri i klijenti koji nisu HTTP
16.10 Rad sa procesima Child
16.11 Niti Worker
16.12 Rezime

17 JavaScript alati i proširenja
17.1 Povezivanje sa ESLintom
17.2 JavaScript formatiranje sa altom Prettier
17.3 Ispitivanje jedinice pomoću Jesta
17.4 Upravljanje paketom sa npm
17.5 Paket kodova
17.6 Transpilacija sa Babelom
17.7 JSX: Oznake izraza u JavaScriptu
17.8 Provera tipa sa Flow
17.9 Rezime

O autoru

Dejvid Flanagan je programer konsultant koji veliki deo svog vremena provodi pišući knjige. U ostale njegove knjige koje je objavio O’Reilly spadaju JavaScript Pocket Reference, Java in a Nutshell i Java Examples in a Nutshell. Dejvid je diplomirao računarske nauke i inženjerstvo na MIT-u. Živi sa suprugom i decom na severozapadnoj obali Pacifika, između Sijetla, Vašingtona i Vankuvera.

Iz iste oblasti

Naučite jQuery 3: prevod V izdanja
Adam Boduch, Jonathan Chaffer, Karl Swedberg
korice/k000195d2b.jpg
Cena: 1.782 rsd
Java za 24 časa: Pokriva Javu 9 i Android
Rogers Cadenhead
korice/k000235d2b.jpg
Cena: 1.425 rsd
PHP7, MySQL i JavaScript: u jednoj knjizi
Julie C. Meloni
korice/k000220d2b.jpg
Cena: 2.673 rsd
JavaScript elokventno
Marijn Haverbeke
korice/k000294d2b.jpg
Cena: 2.340 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd