JAVA 8 Programiranje

Autor Yakov Fain
ISBN 978-86-7310-503-1
Strana: 624 Masa: 980 g
Ključne reči Java, Java Script
Cena
2.640 rsd
2.376 rsd

Preuzmite:

Primer_knjige.pdf (√)

java-8-kod-i-resursi.zip (-)

O knjizi

Java 8 programiranje, prevod drugog izdanja, je vaš potpuni vodič za početnike Java programskog jezika, sa lekcijama koje se mogu jednostavno pratiti i dodatnim vežbama koje pomažu da brzo počnete sa samostalnim radom.
Instrukcije tipa „korak-po-korak“ vode vas kroz osnove objektno-orijentisanog programiranja, sintaksu, interfejse, i još mnogo toga, kako biste stekli veštine za razvoj igara, web aplikacija, mrežnih aplikacija i automata.
Ovo drugo izdanje je dopunjeno tako da obuhvata Java SE 8 i Java EE 7 verzije, a uključuje nove informacije o GUI osnovama, lambda izrazima, API interfejsima za tokove, WebSocket interfejsu i Gradle alatu.
Čak i ukoliko nemate prethodnog programerskog iskustva, više od šest časova video materijala sa Java programiranje će vam demonstrirati glavne koncepte i procedure na način koji će olakšati učenje i omogućiti bolje razumevanje procesa razvoja aplikacija.
Ovo je kratak i jednostavan vodič za ovladavanje Java programskog jezika, bilo da startujete od početka ili samo želite da unapredite svoje veštine.

  • Ovladajte gradivnim blokovima od kojih se sastoji svaki Java projekat
  • Jednostavnije pišite kod pomoću Eclipse alata
  • Naučite da povezujete Java aplikacije sa bazama podataka
  • Dizajnirajte i kreirajte grafičke korisničke interfejse i web aplikacije
  • Naučite da razvijate GUI interfejse koristeći JavaFX
  • Ukoliko želite da brzo naučite programiranje, Java programiranje, prevod drugog izdanja, je idealno rešenje za vas.
Detaljan opis

LEKCIJA 1 Uvod u programski jezik Java
LEKCIJA 2 Eclipse IDE okruženje
LEKCIJA 3 Objektno-orijentisano programiranje pomoću Java jezika
LEKCIJA 4 Metodi klase i konstruktori
LEKCIJA 5 Java sintaksa: bitovi i delovi
LEKCIJA 6 Paketi, interfejsi i enkapsulacija
LEKCIJA 7 Programiranje korišćenjem apstraktnih klasa i interfejsa
LEKCIJA 8 Osnove grafičkog interfejsa pomoću Swing biblioteke komponenata
LEKCIJA 9 Rukovanje događajima u Swing grafičkom interfejsu
LEKCIJA 10 Rukovanje greškama
LEKCIJA 11 Uvod u kolekcije
LEKCIJA 12 Uvod u generičke tipove
LEKCIJA 13 Lambda izrazi i funkcionalno programiranje
LEKCIJA 14 Ulazno-izlazni tokovi
LEKCIJA 15 Java serijalizacija
LEKCIJA 16 Osnove mrežnog programiranja
LEKCIJA 17 Konkurentnost i višenitno izvršavanje
LEKCIJA 18 Osnove JavaFX grafičkog korisničkog interfejsa
LEKCIJA 19 Razvoj JavaFX kalkulatora i Iks-oks igre
LEKCIJA 20 Stream API interfejs
LEKCIJA 21 Korišćenje relacionih baza podataka pomoću JDBC drajvera
LEKCIJA 22 Prikazivanje tabličnih podataka u grafičkom korisničkom interfejsu
LEKCIJA 23 Anotacije i refleksija
LEKCIJA 24 Poziv udaljenih procedura
LEKCIJA 25 Java EE 7 platforma
LEKCIJA 26 Programiranje korišćenjem servleta
LEKCIJA 27 JavaServer Pages tehnologija
LEKCIJA 28 Razvoj WebSocket web aplikacija
LEKCIJA 29 Osnove JNDI interfejsa
LEKCIJA 30 Osnove JMS i MOM
LEKCIJA 31 Uvod u Enterprise JavaBeans
LEKCIJA 32 Pregled Java Persistence API interfejsa
LEKCIJA 33 Korišćenje RESTful web servisa
LEKCIJA 34 Java Logging API interfejs
LEKCIJA 35 Osnove testiranja programskih jedinica pomoću JUnit radnog okvira
LEKCIJA 36 Automatizovanje razvoja pomoću Gradle alata
LEKCIJA 37 Java intervjui za posao
INDEKS

Iz iste oblasti

Java 11 i 12: naučite za 21 dan
Rogers Cadenhead
korice/k000340d2b.jpg
Cena: 2.376 rsd
JavaScript: sveobuhvatan vodič, 7. izdanje
David Flanagan
korice/k000398d2b.jpg
Cena: 2.880 rsd
Java kuvar: problemi i rešenja za Java programere
Ian F. Darwin
korice/k000424d2b.jpg
Cena: 1.748 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd