Hidraulika

Drugo prošireno izdanje
Autor Rade Mirković
Strana: 235 Masa: 410 g
Knjiga se nalazi i u kompletu: Pogledajte sve komplete.
Cena
2.100 rsd
1.995 rsd

Preuzmite:

Sadržaj (√)

Poglavlje 1 (√)

O knjizi

U knjizi su postupno i razumljivo date informacije o hidrauličnom sistemu i njegovim osnovnim elementima. Tekst je bogato ilustrovan slikama, tabelama i numeričkim primerima. Knjiga je organizovana tako da je mogu koristiti i hidrauličari kao priručnik za rad na svakodnevnim zadacima osnovnog održavanja.

U dodatku A dati su odabrani primeri hidrauličnih sistema kojima upravlja PLC kontroler, tako da knjigu mogu koristiti i čitaoci kojima je osnovni interes programiranje PLC kontrolera

Detaljan opis

Predgovor
Predgovor drugom izdanju
Poglavlje 1: Hidraulični sistemi
Poglavlje 2: Radne tečnosti hidrauličnih sistema
Poglavlje 3: Hidraulične pumpe
Poglavlje 4: Hidraulične pumpe promenljive radne zapremine
Poglavlje 5: Hidraulični motori
Poglavlje 6: Hidraulični cilindri
Poglavlje 7: Hidrostatički prenosnik snage
Poglavlje 8: Hidraulični akumulatori
Poglavlje 9: Hidraulični razvodnici
Poglavlje 10: Hidraulični ventili pritiska
Poglavlje 11: Hidraulični ventili protoka
Poglavlje 12: Zaptivni sistemi
Poglavlje 13: Hidraulični vodovi
Poglavlje 14: Sistemi za kondicioniranje hidrauličnog ulja
Dodatak A: Primeri
Dodatak B: Pregled korišćenih funkcionalnih simbola prema standardu SRPS ISO 1219-1
Dodatak C: Čitanje funkcionalnih šema hidrauličnih sistema
Dodatak D: Stepen čistoće hidrauličnog ulja
Dodatak E: Osnovni faktori rizika otkaza u radu hidrauličnih sistema
Dodatak F: Prvo puštanje u rad hidrauličnog sistema
Literatura
Indeks

Iz iste oblasti

Namenski grafički jezici za modelovanje u robotici
Verislav Đukić
korice/k000636d2b.jpg
Cena: 1.800 rsd
Pneumatika: uvod s primerima upravljanja
Rade Mirkovic
korice/k000088d2b.gif
Cena: 1.235 rsd
Industrijska automatika
Milan Ristanović
korice/k000379d2b.jpg
Cena: 2.000 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd