Filtracija stohastičkih signala

Autor Željko Đurović, Branko D. Kovačević, Zoran Dj. Banjac
Strana: 442 Format: B5 Povez: Tvrdi Masa: 850 g
Ključne reči Automatika, obrada signala
Cena
3.300 rsd
3.234 rsd

Preuzmite:

Filtracija_stohastickih_signala_isecak.pdf (√)

O knjizi

Ova knjiga prevashodno je namenjena studentima redovnih i poslediplomskih studija
Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a pre svega studentima Odseka za signale i sisteme, ali može korisno poslužiti i svima onima koji nisu imali priliku da savladaju važnu oblast matematičkog modelovanja i estimacije parametara i/ili stanja, usvojene matematičke reprezentacije sistema na osnovu raspoloživih zašumljenih merenja na realnom sistemu. U knjizi su dati mnogi eksperimentalni rezultati i tretirani su aspekti praktične primene modelovanja i identifikacije sistema u realnim uslovima. Algoritmi i rešenja razmatrani u ovoj knjizi mogu naći svoju primenu u širokom području obrade i prenosa signala i upravljanju sistemima, kao i za obradu realnih signala različite fizičke prirode (signali govora i slike, biomedicinski signali, seizmološki signali, meteorološki signali, signali radara, sonara, satelita i drugih inteligentnih senzora). Stoga, knjiga može korisno poslužiti i inženjerima različitih profila koji se u svojoj praksi susreću sa problemima matematičkog modelovanja prirodnih ili veštački izazvanih pojava.

Detaljan opis

Iz iste oblasti

Digitalna obrada slike
Miodrag Popović
korice/k000222d2b.jpg
Cena: 1.650 rsd
Senzori i mjerenja: Zbirka riješenih problema
Božidar Popović, Tomislav Šekara
korice/k000304d2b.jpg
Cena: 1.190 rsd
Uvod u digitalne telekomunikacije
Predrag Ivaniš, Vesna Blagojević
korice/k000388d2b.jpg
Cena: 3.665 rsd
Bezbednost informacija: osnove i smernice
Radoslav Raković
korice/k000218d2b.jpg
Cena: 1.725 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd