ESP8266 i MicroPython

pisanje sjajnih projekata
Autor Prof Dr Dogan Ibrahim i Ahmet Ibrahim
ISBN 978-86-80134-11-6
Strana: 192 Format: B5 Povez: Meki Masa: 450 g
Ključne reči ESP8266, MicroPython, Python
Dostava * BESPLATNA *
Cena
1.630 rsd

Preuzmite:

Detaljan sadržaj (√)

esp8266_and_micropython_programs.zip (-)

Sadrzaj_ESP8266.pdf (√)

Detaljan pregled (√)

O knjizi

U knjizi, ESP i MicroPython – Pisanje sjajnih projekata, predstavljen je ESP8266 čip i opisane su njegove funkcije i kako različiti firmveri i programski jezici, kao što su MicroPython, mogu da se otpreme na čip. Ova knjiga ima za cilj da nauči čitaoce kako da koriste programski jezik MicroPython na hardveru zasnovanom na ESP8266 čipu, posebno na razvojnoj ploči NodeMCU.
U knjizi je dato nekoliko zanimljivih i korisnih projekata da bi se prikazala upotreba programskog jezika MicroPython na ESP8266 hardveru NodeMCU:

  • Projekat „Šta da obučem danas?“: razvićete informacioni sistem o vremenu korišćenjem NodeMCU razvojne ploče zajedno sa modulom procesora Text-to-Speech.
  • Projekat „Temperatura i vlažnost u oblaku“: razvićete sistem koji će meriti ambijentalnu temperaturu i vlažnost pomoću senzora, a zatim uskladištiti te podatke u „oblaku“, tako da im se može pristupiti sa bilo kog mesta.
  • Projekat „Daljinska veb kontrola“: razvićete sistem koji će daljinski kontrolisati dva LED-a povezana sa NodeMCU razvojnom pločom pomoću aplikacije HTTP Web Server.
Detaljan opis

POGLAVLJE 1 • ESP8266 PROCESORI

POGLAVLJE 2 • SOFTVER ESP8266

POGLAVLJE 3 • UPOTREBA MICROPYTHONA NA NODEMCU

POGLAVLJE 4 • KREIRANJE PROGRAMA I PRENOS NA NODEMCU

POGLAVLJE 5 • MICROPYTHONOVE HARDVERSKE BIBLIOTEKE

POGLAVLJE 6 • MYCROPYTHON WI-FI PROGRAMIRANJE NA ESP8266

POGLAVLJE 7 • PROJEKAT - ŠTA DANAS DA OBUČEM?

POGLAVLJE 8 • PROJEKAT - TEMPERATURA I VLAŽNOST SMEŠTENI NA OBLAK

PRILOG A • SABIRNICA SP.

PRILOG B • SABIRNICA I2C

PRILOG C • NODE-RED

O autoru

Prof. dr Dogan Ibrahim ima diplomu inženjera elektronike, magistarsku titulu iz automatske kontrole procesa i doktorsku titulu iz digitalne obrade signala. Prof. Ibrahim je autor preko 60 tehničkih knjiga i preko 200 tehničkih članaka o mikrokontrolerima, mikroprocesorima i povezanim oblastima.
Ahmet Ibrahim je stekao diplomu na Univerzitetu Grinič u Londonu, a zatim je magistrirao na istom univerzitetu. Ahmet je radio u mnogim industrijskim organizacijama na različitim nivoima i trenutno radi u velikoj organizaciji iz oblasti informacionih tehnologija.

Iz iste oblasti

Dijagnostika vozila: komplet od dve knjige
grupa autora
korice/k000151d2b.gif
Cena: 2.870 rsd
Android aplikacije: programiranje korak-po-korak
Stefan Chwark
korice/k000044d2b.gif
Cena: 1.290 rsd
Eagle v.6: Vodič za rad sa softverskim paketom + CD
Mitchell Duncan
korice/k000060d2b.jpg
Cena: 1.230 rsd
Cevni projekti
grupa autora
korice/k000065d2b.jpg
Cena: 650 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd