Elementi elektronike

Digitalna kola
Autor Vujo Drndarević
ISBN 978-86-7466-638-8
Strana: 153 Format: B5 Povez: Mek Masa: 450 g
Ključne reči Elektronika, digitalna kola
Cena
750 rsd
O knjizi

U okviru predmeta Elementi elektronike, koji se drži na drugoj godini
osnovnih studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na
modulima Energetika, Signali i sistemi, Telekomunikacije i informacione
tehnologije, gradivo je podeljeno u dve oblasti. Prvoj oblasti pripadaju
osnovi fizike poluprovodnika, diode, tranzistori i operacioni pojačavači, a
drugoj digitalna kola. Prva navedena oblast je pokrivena udžbenikom istog
autora "Elementi elektronike - diode, tranzistori i operacioni pojačavači"
koji je objavljen 2014. godine. Ovaj drugi udžbenik "Elementi elektronike -
digitalna kola" se bavi elementima digitalne elektronike i u njemu se
obrađuju oblasti logičkih i sekvencijalnih kola i kombinacionih i
sekvencijalnih mreža. Sadržajem ove dve knjige u potpunosti je pokriveno
gradivo koje se po aktuelnom studijskom programu izučava u okviru
predmeta Elementi elektronike.
Pri pisanju ove knjige prvenstveno se vodilo računa o tome da se na
što jednostavniji način, ali uz uvažavanje aktuelnog stanja u oblasti na koju
se tekst odnosi, studentima neelektronskih odseka omogući savladavanje
planiranog gradiva. Radi lakšeg praćenja i razumevanja izlagane materije u
tekst je uključen veći broj jednostavnih primera.

Detaljan opis

1 Uvod u digitalnu elektroniku
1.1 Analogni i digitalni signali
1.2 Brojni sistemi i kodovi
1.2.1 Binarni brojni sistem
1.2.2 Heksadecimalni brojni sistem
1.2.3 Binarno kodovani decimalni brojevi
1.2.4 Grejov kôd
1.2.5 Alfanumerički kodovi
1.3 Osnovi Bulove algebre
1.3.1 Osnovne logičke operacije
1.3.2 Zakoni i teoreme Bulove algebre
1.3.3 Ostale logičke operacije
1.4 Logičke funkcije
1.4.1 Predstavljanje logičkih funkcija
1.4.2 Minimizacija logičkih funkcija
1.5 Osnovna logička kola

2 Logička kola
2.1 Uvod
2.2 Karakteristike logičkih kola
2.2.1 Naponska karakteristika prenosa
2.2.2 Margine šuma
2.2.3 Dinamičke karakteristike
2.2.4 Disipacija i kašnjenje logičkih kola
2.2.5 Faktor grananja
2.3 CMOS logička kola
2.3.1 CMOS logički invertor
2.3.2 Osnovna i složena CMOS logička kola
2.4 Bipolarna logička kola

3 Sekvencijalna kola
3.1 Bistabilna kola
3.1.1 Leč kola
3.1.2 Flipflopovi
3.1.3 Realizacija flipflopova korišćenjem D leča sa dozvolom
3.2 Monostabilni multivibratori
3.3 Astabilni multivibratori

4 Kombinacione i sekvencijalne mreže
4.1 Kombinacione mreže
4.1.1 Analiza kombinacionih mreža
4.1.2 Sinteza kombinacionih mreža
4.1.3 Minimizacija kombinacionih mreža
4.1.4 Koderi i dekoderi
4.1.5 Multiplekseri i demultiplekseri
4.1.6 Konvertori koda
4.1.7 Greške zbog kašnjenja logičkih kola
4.2 Sekvencijalne mreže
4.2.1 Analiza sekvencijalnih mreža
4.3.2 Sinteza sekvencijalnih mreža
4.3.3 Stacionarni registri
4.3.4 Pomerački registri
4.3.5 Brojači

Iz iste oblasti

Instalacija i oprema za bezbednost od požara
Nikola Kleut
korice/k000182d2b.jpg
Cena: 2.420 rsd
Uvod u elektroniku
Branko Blanuša, Tatjana Pešić-Brđanin
korice/k000270d2b.jpg
Cena: 1.650 rsd
Tehnologija spajanja materijala lemljenjem
Branko Lukić, Ivan Milutinović
korice/k000136d2b.jpg
Cena: 1.540 rsd
Distributivne i industrijske mreže
Dragan Tasić, Nikola Rajaković
korice/k000179d2b.jpg
Cena: 4.200 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd