Elementi elektronike

Zbirka zadataka
Autor Vujo Drndarević, Nenad Jovičić, Vladimir Rajović
ISBN 978-86-7466-525-1
Strana: 246 Format: B5 Povez: Mek Masa: 450 g
Ključne reči Diode, tranzistori, operacioni pojačavači
Cena
1.650 rsd
1.617 rsd
O knjizi

 

Ova zbirka rešenih zadataka namenjena je prvenstveno studentima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji slušaju predmet Elementi elektronike. Knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjeg angažovanja autora u izvođenju nastave iz ovog predmeta.
Zbirka zadataka je podeljena u devet poglavlja. U prvom poglavlju su sadržani zadaci u kojima se analiziraju diodna kola. Drugo i treće poglavlje posvećena su rešavanju zadataka sa bipolarnim tranzistorima i tranzistorima sa efektom polja. U ovim poglavljima najveći broj zadatak odnosi se na analizu jednostepenih tranzistorskih pojačavača. Četvrto poglavlje sadrži veći broj rešenih zadataka iz oblasti diferencijalnih pojačavača. U petom poglavlju obrađeni su zadaci sa idealnim i realnim operacionim pojačavačima, dok su u šestom poglavlju rešavani zadaci sa komparatorima koji su realizovani korišćenjem idealnog operacionog pojačavača.

 

Sedmo, osmo i deveto poglavlje sadrže veći broj zadataka iz digitalne elektronike. U sedmom poglavlju analizirana su logička kola sa bipolarnim i MOS tranzistorima. Osmo poglavlje posvećeno je rešavanju zadataka iz oblasti kombinacionih mreža. U poslednjem, devetom poglavlju rešavani su zadaci iz oblasti sekvencijalnih mreža, pri čemu se najveći broj zadataka u ovom poglavlju odnosi na analizu i sintezu brojača.
Sadržaj zbirke skoro u potpunosti pokriva materiju koja se kroz zadatke vežba u okviru predmeta Elementi elektronike. Na početku svakog poglavlja urađeno je nekoliko lakših uvodnih zadataka, nakon čega slede zadaci koji su se uglavnom pojavljivali na kolokvijumima ili završnim ispitima na predmetu Elementi elektronike.
Iz iskustva je poznato da se u tekstovima ove vrste pojavi određeni broj formalnih, a ponekad i suštinskih grešaka, i pored velike pažnje koja se poklanja da do toga ne dođe. Stoga će autori sa zahvalnošću primiti primedbe i sugestije čitalaca.

 

Detaljan opis

1 Diode
2 Bipolarni tranzistori
3 Tranzistori sa efektom polja
4 Diferencijalni pojačavači
5 Operacioni pojačavači
6 Komparatori
7 Logička kola
8 Kombinacione mreže
9 Sekvencijalne mreže
Literatura

Iz iste oblasti

Distributivne i industrijske mreže
Dragan Tasić, Nikola Rajaković
korice/k000179d2b.jpg
Cena: 4.200 rsd
Osnovi elektrotehnike 4. deo: Kola promenljivih struja
Antonije Đorđević
korice/k000492d2b.jpg
Cena: 1.098 rsd
Elementi elektronike: Digitalna kola
Vujo Drndarević
korice/k000346d2b.jpg
Cena: 1.050 rsd
Elektronika: Naučite osnove elektronike
Radojle Radetić
korice/k000215d2b.jpg
Cena: 1.530 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd