Elektronika za pobudu i pogon elektromotora

Principi, primena i dizajn
Autor Martin Brawn
ISBN 978-86-80134-04-8
Strana: 236 Masa: 430 g
Ključne reči Elektor, Pretvarači, Elektromotori
Knjiga se nalazi i u kompletima: Pogledajte sve komplete.
Cena
2.200 rsd
1.870 rsd
O knjizi

Knjiga je namenjena ljudima koji žele da razumeju kako rade frekventni regulatori (AC inverter drives) i kako se koriste u industriji. Knjiga daje više o praktičnom dizajnu i primeni regulatora nego o matematičkim principima na kojima je zasnovan njihov rad.
Ključna načela elektronike za pobudu i pogon elektromotora su opisana i predstavljena veoma jednostavno pošto su osnova za rad elektromotora jednosmerne i naizmenične struje (DC, AC). Objašnjeni su delovi AC pobude uz teorijsku pozadinu kao i stavke praktičnog dizajna kao što su hlađenje i zaštita.
Važan deo knjige daje detalje karakteristika i funkcija koje se često nalaze u AC pogonima i daju se praktični saveti kako i gde iskoristiti ova znanja. Opisan je širok opseg primene pobuda, od pumpanja sveže vode do sistema za raspoređivanja prtljaga. Predstavljeni su praktični problemi upotrebe regulatora u industriji zajedno sa aplikacijama i opisima funkcija koje su se pokazale korisne i informativne.
Predstavljeni su standardi koji se koriste u zadnjih nekoliko godina a koji menjaju zahteve koji se odnose na korisnike i proizvođače pogona i elektromotora. Knjiga objašnjava njihovu važnost. Opisuju se i buduće tehnologije pogona uključujući i matrični inverter.
Matematika je zadržana na osnovnom minimumu. Pretpostavlja se da postoje osnovna znanja i razumevanja mehaničke i električne teorije dok bi bilo korisno osnovno znanje o monofaznim i trofaznim naizmeničnim sistemima.
Ko god koristi ili montira regulatore ili je samo zainteresovan kako rade elektronski proizvodi za pogon elektromotora i kako se upravlja u modernoj industriji smatraće knjigu fascinantnom i informativnom.

Detaljan opis

Ovo znate ali…
Osnovne jednačine
Komponente i Omov zakon
Mehanika
Snaga

Komponente energetske elektronike i gradivi blokovi
Aktivne komponente
Modeli napajanja (spuštač ili podizač napona)
Kontrola fazeInvertori (pretvarači jednosmernog u naizmenični napon)

Motori
Osnovni principi - elektromagnetski efekat
DC motor
Osnovne jednačine DC motora

Regulatori jednosmernih elektromotora (DC drives)
Uvod
DC regulator
Trofazni regulisani ispravljač
Obrtanje unapred i unazad, rad u motornom i generatorskom režimu
DC regulatori - praktični dizajn

AC Drives - Frekventni regulatori (invertori)
Uvod
Inverter promenljivog napona i učestanosti
Metode modulacije
Promena smera obrtanja i regeneracija

Kontrola regulatora i zaštitni sistemi
Napajanje
Ulazi i izlazi
Centralna procesorska jedinica

Kontrola u zatvorenoj i otvorenoj petlji
Regulator i zaštita motora
Frekventni regulatori, konstrukcija i upravljanje (AC drive)

Inteligentna kola - ASIC
Elektronika ASIC-a
Ispravljač i komponente DC linka
Gubici i efikasnost
Zaštita i filtracija

Osobine, funkcije i žargon
Uvod
Izbor i podešavanja - Parametri i programiranje
Osnovne osobine i funkcije
Neke korisne osobine
Napredne karakteristike
Karakteristike za pumpe i ventilatore

Primena frekventnih regulatora (AC drives)
Ventilatori i pumpe
Rukovanje materijalom
Aplikacije u mašinama

EMC, harmonici i instalacija
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)
Harmonici
Instalacija

Šta je sledeće
Rastuće tržište
Izmena tehnologija
Uticaj na rast i razvoj regulatora
Zaključna razmišljanja

O autoru

Martin Braun je diplomirao na Univerzitetu Lester i radio na energetskoj elektronici, pridružio se Simensu 1981 gde je razvio nekoliko novih visokonaponskih napajanja za upotrebu na zemaljskim stanicama satelitskih komunikacija. Godine 1987 je radi sa malim timom na razvoju jeftinog frekventnog regulatora za regulaciju brzine industrijskih elektromotora. To je bio tehnički i komercijalni uspeh! Uskoro je sledilo još regulatora pa se Martin uključio u korisničke aplikacije posećujući mesta širom sveta. Nastavio je da putuje kao inženjer za obuku u servisima podržavajući prodaju i pomažući korisnicima. Posećivao je instalacije i fabrike korisnika tako da je dobio uvid iz prve ruke kako se regulatori stvarno koriste i često zloupotrebljavaju.
Ovakav uvid uz njegovo tehničko znanje i iskustvo je vredelo podeliti u ovoj knjizi.

Iz iste oblasti

Priručnik za održavanje visokonaponske opreme
Radojle Radetić
korice/k000603d2b.jpg
Cena: 1.573 rsd
Analiza elektroenergetskih sistema II
Nikola Rajaković
korice/k000571d2b.jpg
Cena: 2.695 rsd
Tiristorski pretvarači
Radojle Radetić
korice/k000037d2b.jpg
Cena: 1.658 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd