Elektronika

Naučite osnove elektronike
Autor Radojle Radetić
ISBN 978-86-80134-15-4
Strana: 188 Format: B5 Povez: Meki Masa: 350 g
Ključne reči Elektronika, Osnovi elektronike
Knjiga se nalazi i u kompletima: Pogledajte sve komplete.
Cena
1.600 rsd
1.360 rsd

Preuzmite:

Detaljan sadržaj (√)

Elektronika_Ispravka_str_120.pdf (√)

O knjizi

Knjiga je namenjena upoznavanju čitalaca sa elementarnim pojmovima savremene elektronike. Pisana je tako da približno prati i srednjoškolski program, ali nije udžbenik. Pošto se ne radi o udžbeniku autor je imao slobodu da pojedinim temama pristupi na drugi način i da ih obradi prema svom osećaju za teoriju i praksu elektronike. Knjiga se sastoji od 11 teorijskih poglavlja, i dodataka.
U teorijakim poglavljima materija je podeljena po oblastima koje predstavljaju zaokružene logičke celine, počev od fizičkih osnova, do konkretnih primena pojedinih elektronskih komponenata. Prikazana je osnovna teorija poluprovodnika, P-N spoja i komponenata zasnovanih na njima kao što su: diode, (ispravljačke, Cenerove, Šotkojeve, varikap, …), tranzistori (bipolarni i sa efektom polja), tiristori, trijaci, dijaci, optoelektronske komponente, itd. Pored upoznavanja sa principima rada, prikazani su primeri njihove primene kao i osnovni elementi proračuna elektronskih kola sa njima. Posebno i detaljno su analilizirani pojačavači i oscilatori.
U dodatku je obrađena osnovna problematika praktične elektronike, počev od projektovanja štampanih kola, njihove amaterske izrade, bušenja i lemljenja.

Detaljan opis

Uvod.. 8

Elektronika, njen nastanak i razvoj. 8

Struktura atoma i provođenje struje.. 9

  9

Kristalna struktura poluprovodnika.. 11

Poluprovodnici P i N tipa   12

Provođenje struje u poluprovodniku.. 12

Dobijanje kristala poluprovodnika.. 13

Diode – princip rada, vrste i primena.. 14

Bipolarni tranzistori37

Pojačavači sa bipolarnim tranzistorima.. 57

Tranzistori sa efektom polja – FET.. 81

Pojačavači sa FET-ovima.. 93

Višestepeni pojačavači102

Oscilatori127

Tranzistor kao prekidač   137

Tiristor, trijak, dijak.. 147

Optoelektronika.. 160

Dodatak   172

 

 

 

O autoru

Radojle Radetić diplomirao je na elektro odseku – smer energetika, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1981. godine. Magistrirao na ETF u Beograu iz oblasti energetske elektronike a doktorsku disertaciju odbranio na FTN u Novom Sadu iz oblasti električnih merenja. Trenutno radi u Elektromreži Srbije – Pogon prenosa Bor. Za svoj rad dobio je značajna društvena priznanja. Objavio je preko 60 naučnih i stručnih radova iz energetske elektronike i električnih merenja, kao i veliki broj članaka za popularizaciju nauke i tehnike.

Iz iste oblasti

Ovu harfu ne sviraju anđeli: Napredak u Teslinoj tehnologiji
Džin Mening, Nikolas Begič
korice/k000431d2b.jpg
Cena: 1.650 rsd
Relejna zaštita
Milenko Đurić, Zoran Stojanović
korice/k000455d2b.jpg
Cena: 2.372 rsd
Osnovi elektrotehnike 2. deo: Stalne struje
Antonije Đorđević
korice/k000490d2b.jpg
Cena: 1.186 rsd
Digitalna elektronika
Branko Dokić
korice/k000191d2b.jpg
Cena: 3.283 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd