Elektroinstalaterski radovi

Predmer radova sa cenama
Autor Nenad Mladenović
Strana: 180 Format: B5 Povez: Mek Masa: 260 g
Ključne reči Elektroinstalaterski radovi, cene izvođenja
Cena
1.370 rsd
O knjizi

Ovaj priručnik je namenjen projektantima, inženjerima, investitorima, izvođačima radova, kao i svima ostalima koji su na bilo koji način povezani sa elektroinstalacijama u građevinarstvu. U knjizi se nalaze opisi radova sa cenama izvođenja tih radova. Opisi su detaljni a dobijene cene su usklađene sa građevinskim normativima i cenama materijala na tržištu Srbije, a prikazane su u eurima
Priručnik sadrži 55 kategorija radova i obuhvaćena je jaka i slaba struja i kao takav predstavlja najobimniji priručnik ove vrste na našim prostorima.
Cene koje se nalaze u priručniku su projektantske cene. Da bi dobili izvođačke cene potrebno je cene iz priručnika umanjiti za 10 - 30 %, zavisno od pozicije, vaših uslova rada, kao i od svega što može uticati da cena bude niža ili viša.

Detaljan opis
 • Isporuka i polaganje plastičnih instalacionih cevi
 • Isporuka i polaganje metalnih instalacionih cevi
 • Isporuka i polaganje fleksibilnih i krutih instalacionih cevi
 • Isporuka i polaganje kablovica
 • Isporuka i uvlačenje provodnika sličnih tipu P
 • Isporuka i uvlačenje provodnika sličnih tipu PP ili kablova sličnih tipu PP00
 • Isporuka i uvlačenje kablova sličnih tipu PP00
 • Isporuka i uvlačenje signalnih kablova sličnih tipu PP00
 • Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu PP/R
 • Isporuka i polaganje kablova sličnih tipu PP00
 • Isporuka i polaganje signalnih kablova
 • Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu PP
 • Isporuka i polaganje energetskih kablova
 • Isporuka i polaganje energetskih kablova nazivnog napona 1 kV
 • Isporuka materijala i uvlačenje telefonskih providnika izolovanih termoplastičnim masama
 • Isporuka materijala i uvlačenje telefonskih kablova
 • Isporuka materijala i polaganje telefonskih instalacionih kablova
 • Isporuka materijala i polaganje telefonskih kablova sa metalnim plaštom
 • Isporuka materijala i izrada suvih završeteka energetskih kablova
 • Isporuka materijala i izrada nastavka - spojnica
 • Povezivanje elemenata elektromotornog pogona i puštanje u rad termotehničkih i hidro instalacija
 • Povezivanje elemenata automatike elektromotornog pogona i puštanje u rad termoteh. i hidro instalacija
 • Povezivanje elektromotora
 • Isporuka i postavljanje razvodnih ormana
 • Isporuka i postavljanje kablovskih priključnih uvodnih ormana
 • Isporuka i postavljanje razvodnih tabli za stanove
 • Isporuka i postavljanje instalacionog pribora i opreme
 • Isporuka i postavljanje u razvodne table
 • Isporuka i postavljanje fluoroescentnih svetiljki
 • Isporuka i postavljanje stubova, svetiljki i pribora
 • Isporuka materijala i postavljanje nosača kablova - regala i pribora
 • Isporuka materijala i izrada regala kombinacijom ugaonog i pljosnatog gvožđa
 • Isporuka i postavljanje, zidnih elektroinstalacionih kanala sa priborom
 • Isporuka materijala i postavljanje elemenata podne električne instalacije i pribora
 • Isporuka i postavljanje kanalnih vodova za osvetljenje ili male potrošače
 • Energetska postrojenja - sabirnice
 • Gromobranske instalacija i uzemljenje
 • Isporuka materijala i polaganje optičkih kablova
 • Isporuka i postavljanje telefonskih ormana
 • Isporuka i postavljanje telefonskih kablovskih razdelnika
 • Isporuka materijala i izrada završnih glava telefonskih kablova
 • Isporuka materijala i izrada telefonskih spojnica za telefonske kablove
 • Isporuka materijala, montaža i povezivanje priključnih i rastavnih telefonskih regleta
 • Isporuka materijala i izrada spojeva provodnika - parica slabe struje
 • Isporuka i postavljanje opreme i pribora sistema signalizacije požara
 • Isporuka i postavljanje opreme i pribora sistema signalizacije provale
 • Isporuka materijala i postavljanje zajedničkih antenskih uređaja
 • Isporuka i postavljanje razglasnih uređaja, zvučnika
 • Isporuka i postavljanje interfonskih uređaja i pribora
 • Prateći građevinski i kopački radovi
 • Prateći građevinski i zanatski radovi
 • Pomoćni građevinski radovi mašinsko bušenje rupa
 • Prateći bravarski radovi
 • Isporuka materijala i izrada spojnica za signalne kablove
 • Ostali elektroinstalaterski radovi

Iz iste oblasti

Relejna zaštita
Milenko Đurić
korice/k000122d2b.jpg
Cena: 1.760 rsd
Električne mašine
Slobodan Vukosavić
korice/k000177d2b.jpg
Cena: 4.312 rsd
Solarna energetika
Jovan Mikulović, Željko Đurišić
korice/k000317d2b.jpg
Cena: 3.998 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd