Električna otpornost - pojava i merenje

sa originalnim rešenjima autora
Autor Radojle Radetić
ISBN 978-86-80134-03-1
Strana: 177 Masa: 370 g
Ključne reči Otpornost, Merenje
Dostava * BESPLATNA *
Knjiga se nalazi i u kompletima: Pogledajte sve komplete.
Cena
1.350 rsd
1.215 rsd

Preuzmite:

sadrzaj_elotp.pdf (√)

O knjizi

Svi u elektro-struci, a mnogi i van nje, misle da imaju jasan pojam o električnoj otpornosti. Čitajući ovu knjigu ubrzo ćete uvideti kako je vaše znanje skromno, pogotovu iz oblasti merenja otpornosti. Autor knjige, nije se zadovoljio kupovinom i primenom nekog skupog ommetra od renomiranog proizvođača. Interesovalo ga je, šta stoji iza takvih instrumenata: koje naučne metode, koja tehnička rešenja. Pogotovu ga je interesovala tačnost primenjenih metoda: koji su mogući izvori grešaka i koji su krajnji dometi nauke o merenju u ovoj oblasti. Iznešeni podaci će biti zapanjujući za mnoge čitaoce, manje upućene u metrologiju. Autor se nije zadovoljio analizom onoga što su stručnjaci u svetu postigli, već je godinama smišljao naučno dobro zasnovana tehnička rešenja instrumenata za precizno merenje otpornosti. Konstruisao je niz ommetara koji su po svojim metrološkim karakteristikama uporedivi sa instrumentima primenjenim u vrhunskim laboratorijama sveta. Sve je to radio iz skromnih sredstava, ukazujući na činjenicu da su najvredniji znanje i trud, a novac samo u meri u kojoj je potreban za realizaciju ideje. Sve svoje rezultate daje nam na uvid u okviru ove knjige, do nivoa električnih šema i njihovih detaljnih objašnjenja. Na nama je, da li ćemo se samo diviti tim rezultatima ili ćemo krenuti njegovim stopama, usavršavajući postojeće ili tražeći nove, još bolje metode merenja električne otpornosti.

Detaljan opis

Uvod
Istorijat oma

1. Rezultati merenja, statistička obrada i prikazivanje
1.1. Osnovni pojmovi o greškama merenja
1.2. Uzroci grešaka
1.3. Obrada rezultata merenja
1.4. Prikazivanje rezultata merenja
1.5. Primer proračuna merne nesigurnosti

2. Otpornost i otpornici
2.1. Otpornost kao fizička pojava
2.2. Mikrofizika elektriciteta
2.3. Provođenje struje u čvrstom telu
2.4. Provođenje struje kroz metale
2.5. Otpornost kod metalnih legura
2.6. Otpornost poluprovodnika
2.7. Otpornost izolatora (dielektrika)
2.8. Druge vrste otpornosti
2.9. Otpornici

3. Merenje električne otpornosti
3.1. Opšte o merenju električne otpornosti
3.2. Metode merenja električne otpornosti
3.3. Ommetri

4. Metrološke karakteristike savremenih ommetara
4.1. Ostali veliki proizvođači merne opreme
4.2. Tačnost i rezolucija merenja električne otpornosti

5. Rad autora u oblasti merenja el. otpornosti
Mikro-ommetar RR980105
Komparator malih otpornosti
Komparator malih otpornosti sa više mernih opsega
Instrument za merenje srednjih i velikih otpornosti
Instrument za širok opseg otpornosti
Ostali instrumenti za merenje otpornosti
5.1. Mikroommetar RR 980105
5.3. A/D konvertor sa 7,5 cifara
5.4. Komparator malih otpornosti sa više mernih opsega
5.5. Komparator srednjih i velikih otpornosti
5.6. Komparator otpornosti u širokom opsegu

O autoru

Radojle Radetić je diplomirao elektrotehniku 1981. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Magistrirao na ETF u Beogradu, iz oblasti energetske elektronike. Doktorsku disertaciju odbranio na FTN u Novom Sadu iz oblasti električnih merenja. Naučno zvanje - Naučni saradnik. Od 1981. do 1987. radio kao asistent na katedri za energetske pretvarače i primenu, na elektro-odseku FTN-a u Novom Sadu, grupa predmeta iz oblasti električnih mašina i regulacije. Od 1987. do 1999. god. radio u Inovacionom centru Instituta za bakar u Boru, na razvoju uređaja iz oblasti; energetske elektronike, elektrotermije, elektrohemije i električnih merenja. Od 1999. zaposlen u Elektromreži Srbije, pogon u Boru. Za svoj rad dobio značajna društvena priznanja kao što su; Zlatna medalja Društva pronalazača grada Bora, Oktobarska nagrada grada Bora, itd. Autor velikog broja uređaja iz pomenutih oblasti. Objavio preko 50 naučnih i stručnih radova iz oblasti energetske elektronike i električnih merenja, kao i velikog broja članaka za popularizaciju nauke i tehnike.

Iz iste oblasti

MAKE: Elektronika: prevod 3. izdanja
Charles Platt
korice/k000500d2b.jpg
Cena: 2.070 rsd
Prenos električne energije: Leksikon pojmova
Radojle Radetić
korice/k000538d2b.jpg
Cena: 1.100 rsd
Analiza elektroenergetskih sistema II
Nikola Rajaković
korice/k000571d2b.jpg
Cena: 2.695 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd