Eagle v.6

Vodič za rad sa softverskim paketom
Autor Mitchell Duncan
ISBN 978-86-87495-43-2
Strana: 208 Format: B5/ kolor Povez: Mek Masa: 450 g
Ključne reči CAD/CAM, Eagle, Protel
Cena
1.850 rsd
1.665 rsd
O knjizi

Bilo da ste hobi elektroničar ili profesionalni inženjer, ova knjiga čitaocu pruža uvid u način rada sa softverskim paketom EAGLE PCB kompanije CadSoft. EAGLE je moćan i priuštiv softverski paket za efikasno projektovanje štampanih pločica. Nudi iste mogućnosti i funkcionalnosti svim korisnicima, pri manjoj ceni od konkurencije.
EAGLE je moguće koristiti na svim bitnijim računarskim platformama, uključujući: Microsoft Windows, Linux i Apple Mac OS X.
Knjiga je namenjena svima kojima je potreban uvod u mogućnosti EAGLE softvera. Čitalac može biti i novajlija u svetu projektovanja štampanih pločica, podjednako kao i profesionalac koji želi da nauči da koristi EAGLE, u cilju migracije sa drugog CAD softverskog paketa. Ova knjiga će vam veoma brzo omogućiti da:

  • steknete uvid u glavne module EAGLE paketa: editor šema, editor rasporeda na štampanoj pločici i softver za auto-rutiranje, objedinjene pod istim korisničkim interfejsom;
  • naučite da koristite komande u editorima šema kola i štampanih pločica EAGLE paketa;
  • primenite svoje znanje EAGLE komandi u malom projektu;
  • naučite više o naprednim konceptima EAGLE softvera i njegovim mogućnostima;
  • naučite kako se EAGLE odnosi prema različitim stadijumima proizvodnje štampanih pločica;
  • kreirate kompletan projekat, od projektovanja do proizvodnje štampanih pločica. Projekat opisan u ovoj knjizi je popularan, dokazan projekat Elektorovog inženjerskog tima.

Nakon čitanja ove knjige, uz vežbanje na priloženim primerima i rada na opisanim projektima, čitalac bi trebalo da bude spreman za zahtevnije poduhvate.

 

Kompletna knjiga je u koloru i dolazi bez softvera!

Detaljan opis

Deo 1. – Naučite da koristite EAGLE softver
Poglavlje 1 – Uvod u EAGLE softver
Uvod
Konvencije korišćene u ovoj knjizi
Klikovi mišem
Izbor stavki menija
Upotreba tastera
Objekti, uređaji i komponente
Šta je EAGLE i šta on proizvodi?

Poglavlje 2 – Instalacija i pokretanje
Windows Linux
Mac OS X
Pokretanje EAGLE softvera
Projects
Libraries

Poglavlje 3 – Upotreba EAGLE korisničkog interfejsa
EAGLE ikonice i komandne trake sa alatima
Alati u Schematic Editoru
Akcioni alati u PCB Layout Editoru
Skup komandnih alata
Meniji EAGLE modula
Podmeniji EAGLE modula
Pod-meniji editora šema
File pod-meni
Edit pod-meni
Draw pod-meni
View pod-meni
Pod-meniji editora štampanih pločica
File pod-meni
Edit pod-meni
Draw pod-meni
View pod-meni
Navigacija i kontrola EAGLE softvera
Načini unosa naredbi u EAGLE softveru
Funkcijski tasteri
EAGLE Komande
Kontrola prikaza sadržaja radnog prostora

Poglavlje 4 – Kreirajte vaš prvi EAGLE projekat
Podešavanje: slojevi, pomoćna mreža i jedinice mere
Slojevi: komanda DISPLAY
Pomoćna mreža i jedinice mere
Kreiranje crteža šeme kola upotrebom osnovnih EAGLE komandi
Rad sa objektima na šemi kola
Komanda USE i biblioteke
Komanda ADD
Dodavanje okvira
Dodavanje komponenata iz biblioteke
Rad sa objektima: komande COPY, MOVE i MIRROR
Komanda DELETE
Komande UNDO i REDO
Međusobno povezivanje komponenata
Komanda NET
Komanda JUNCTION
Komanda SHOW
Završavanje crteža šeme kola
Kreiranje nacrta štampane pločice na osnovu crteža šeme
Podešavanje dimenzija štampane pločice
Postavljanje komponenata na štampanu pločicu
Dodavanje vodova: komanda ROUTE
Upotreba AutoRutera
Automatska međuzavisnost
Izvoz rezultata iz EAGLE-a
Štampanje
Generisanje grafičkih datoteka
Upotreba CAM modula – generisanje izlaza za proizvodnju štampanih pločica
Generisanje izlaznih datoteka za proizvodnju štampanih pločica

Poglavlje 5 – Napredniji koncepti i komande u EAGLE-u
Opšte komande
Komanda INFO
Komanda NAME
Komanda VALUE
Komanda ATTRIBUTE
Komanda CHANGE
Komanda SMASH
Komanda GROUP
Komande Editora šeme kola
Komanda GATESWAP
Komanda PINSWAP
Komanda BUS
Komanda LABEL
Komanda INVOKE
Komande i koncepti editora štampanih pločica
Rad sa komponentama
Komanda ROTATE
Komanda LOCK
Slojevi nacrta pločice
Komanda CIRCLE
Komanda RECT
Poligoni
Ručno rutiranje
Komanda VIA
Komanda WIRE
Komanda RIPUP
Komanda SPLIT
Komanda ROUTE
Komanda HOLE
Komanda DIMENSION
Oblasti zabrane
Electrical Rule Check (ERC)
Design Rule Check (DRC)
Primer – DRC greške
Greške koje treba izbegavati – Kritične DRC greške
Biblioteke
Editor biblioteka
Izmena objekta

Poglavlje 6 – Uvod u proizvodnju štampanih pločica
Tipovi štampanih pločica
Jednostrana štampana pločica
Dvostrana štampana pločica
Višeslojna štampana pločica
Proizvodnja štampanih pločica
Bušenje rupa
Metaliziranje via i rupa
Stvaranje vodova: fotolitografija i ecovanje ili glodanje
Fotolitografija i ecovanje
Direktno lasersko oslikavanje
Glodanje
Elektrometalizacija
Ecovanje
Nanošenje lemne maske
Bela štampa
Nivelisanje vrućim vazduhom
Ukrajanje i trimovanje
Gerber datoteke

Deo 2. – Upotreba EAGLE-a u realnom projektu
Poglavlje 7 – Kompletan EAGLE projekat; kreiranje merača radijacije
Crtanje šeme projekta
Upotreba biblioteka
Dodavanje komponenata
Crtanje mreža
Izrada nacrta štampane pločice projekta
Iscrtavanje dimenzija i dodavanje rupa
Postavljanje komponenata na štampanu pločicu
Postavljanje bakarnih površina
Oblasti zabrane
Rutiranje signalnih vodova
Površine uzemljenja i poligoni
Finalna DRC provera
Ispuna površina uzemljenja
Proizvodnja vaših štampanih pločica
Kreiranje datoteka za proizvodnju štampanih pločica
Nalaženje proizvođača štampanih pločica

Dodatak 1 – Sistemski zahtevi i karakteristike verzija EAGLE paketa
Verzija Professional
Opšte karakteristike
Editor šema kola
Editor štampanih pločica
Autoruter

Iz iste oblasti

ArchiCAD 19
GraphiSoft
korice/k000163d2b.jpg
Cena: 1.683 rsd
SketchBook: digitalno slikanje
Duško Letić, Snežana Vranješ, Danka Joksimović
korice/k000247d2b.jpg
Cena: 1.100 rsd
ARDUINO UNO: 45 projekata za početnike i stručnjake
Bert van Dam
korice/k000140d2b.jpg
Cena: 1.472 rsd
Autodesk Revit: Architecture 2015
Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn
korice/k000105d2b.jpg
Cena: 1.387 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd