Drumska vozila

Osnovi konstrukcije
Autor Aleksandar Stefanović
ISBN 978-86-6055-005-9
Strana: 608 Format: B5 Masa: 600 g
Ključne reči OBD, Dijagnostika, Autodijagnostika, Dijagnoza, automobili, vozila
Dostava * BESPLATNA *
Cena
1.990 rsd
1.891 rsd
O knjizi

S obzirom da proizvodnja vozila u Srbiji, u vreme pisanja ove knjige, po konstruktivnoj koncepciji i tehnologiji, po mišljenju autora, ne može da bude konkurentna svetskoj proizvodnji, čitaoci će primetiti da je materija knjige izložena tako da bude više naklonjena obrazovanju stručnjaka koji će raditi u saobraćajnim preduzećima. Dakle, koncepcija knjige nije obrazovanje stručnog kadra u smislu projektovanja vozila, već na njihovom održavanju, pravilnoj eksploataciji i ispitivanju istih, principima ugradnje pogonske grupe u vozila, uslovima rada i opterećenja, kao i zamene pojedinih sklopova sličnih karakteristika ali drugog proizvodjača što je u našim preduzećima čest slučaj.

Radi pravilne primene propisa i standarda koji se odnose na konstrukciju vozila, gde god se smatralo potrebnim, navodjeni su domaći i evropski standardi.
Kompletna materija knjige je podeljena u 15 poglavlja, od kojih su 9 posvećena konstrukciji vozila, sklopovima i agregatima.

Obrađena je i teorija kretanja drumskih vozila, odredjivanju položaja težišta, stabilnosti i vučnog bilansa vozila.

U jednom poglavlju obrađeni su mogući pogonski agregati za vozila, uz vučnu analizu brzinskih karakteristika pojedinih i uz njihovu medjusobnu komparaciju.

Detaljan opis

Uvod
I.1 Istorijat vozila
I.2 Definicije i podele vozila
I.2.1 Klasifikacija drumskih motornih vozila prema SRPS NO. 010
I.2.2. Podela vozila prema zakonu o bezbednosti u saobraćaju Republike Srbije
I.2.3. Klasifikacija i označavanje vozila prema broju osovina i pogonskih točkova
I.2.4 Podela prema pravilniku Evropske Unije
I.2.5 Standardi
I.2.6. Pojmovi i veličine kod drumskih vozila
I.2.7. Merenje standardne potrošnje goriva
I.2.8. Identifikacija vozila
II.1. Mehaničke grupe vozila
II.2. Osnovna koncepcija položaja motora i rasporeda pogona
II.3 Ram (Okvir) vozila
II.3.1 Oblici okvira
II.3.2 Ispitivanje konstrukcije vozila
II.4. Karoserija vozila
II.5 Sistem oslanjanja i ogibljenja
II.5.1 Elastični elementi oslanjanja
II.5.2 Vrste sistema ogibljenja
II. 6. Uvodne napomene o transmisiji
II.6.1 Klasifikacija transmisije
II.7 Određivanje položaja težišta
II.7.1 Određivanje poprečnih koordinata težišta
II.7.2 Određivanje podužnih koordinata težišta
II.7.3 Određivanje visine težišta
III. Pogonski agregati
III.1 Uskladištenje energije
III.2 Karakteristike pogonskog agregata koje su povoljne za korišćenje u vozilima
III.3 Analiza pogonskih karakteristika pojedinih agregata
III.3.1 Klipna parna mašina kao pogonski agregat vozila
III.3.2 Gasno turbinski motor kao pogonski agregat vozila
III.4 Vozila sa elektro pogonom
III.4.1 Gorivne ćelije u kombinaciji sa elektromotorom
III.4.2 Hibridni pogon motornih vozila
III.5 Klipni motor SUS i motorno vozilo
III.6 Analiza karakteristika pojedinih pogonskih agregata
III.7 Toplotni motori
III.7.1 Motori sa spoljnim sagorevanjem
III.8 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem
III.8.1 Opis rada četvorotaktnog motora
III.8.2 Opis rada dvotaktnog motora
III.8.3 Podela motora
III.8.4 Karakteristike klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem
III.8.5 Značice motora
III.8.6 Nadpunjeni motori
III.8.7 Motori sa rotacionim klipom
III.8.8 Izbor motora
IV. Spojnica
V. Menjač
V.1 Podela menjača
V.1.1 Mehanički menjači
V.2 Izbor broja stepeni prenosa
V.2.1 Izbor međustepena – raspored prenosnih odnosa
V.3 Konstruktivna rešenja menjačkih kutija
V.4 Automatski menjači
V.5.1 Poluautomatski menjači
VI. Razdelnici snage
VII. Kardanska vratila
VII.1 Kinematika kardanskog zgloba
VI.1.1 Provera kritičnog broja obrtaja za kardanska vratila
VIII Pogonski most
VIII.1 Izbor prenosnog odnosa u pogonskom mostu
VIII.2 Vozila sa pogonom na svim točkovima
VIII.3 Diferencijali sa samoblokiranjem
IX Teorija kretanja drumskih vozila
IX. 1 Sile otpora kretanju vozila
IX.2 Sile otpora pri kretanju vozila iz mesta
IX. 3 Spoljašnje sile otpora pri kretanju vozila
IX.3.1 Sila otpora kotrljanju Rf
IX.3.2 Sila otpora vazduha Rv
IX.3.3 Sile otpora kretanja na usponu Ra
IX.3.4 Otpori kretanju priključnog vozila Rp
IX.3.5 Otpori inercionih sila - sila otpora ubrzanju odnosno usporenju vozila “Ri”
IX.2.6 Analiza otpora
IX.4 Unutrašnji otpori - stepen korisnosti transmisije
X Proračun vuče (vučni bilans)
X.1 Bilans sila
X.2 Dinamička karakteristika vozila
X.3 Bilans snaga
X.4 Oblast stabilnog rada motora
X.5 Eksploataciono područje motora
X.I Dinamičke reakcije tla
XI.1 Najveće vučne sile na točkovima
XI.1.1 Pogon zadnjim točkovima
XI.1.2. Pogon prednjim točkovima
XI.1.3. Pogon na sva četiri točka
XI.2 Granične vrednosti uspona
XI.2.1 Maksimalna vrednost uspona
XI.3 Maksimalna moguća brzina vozila
XI.3.1 Pogon prednjim točkovima
XI.3.2 Pogon zadnjim točkovima
XI.3.3 Pogon na svim točkovima
XI.4 Maksimalno moguće ubrzanje
XI.5 Spreg vozila
XI.6 Maksimalna masa priključnog vozila
XI.6.1 Pogon na prednjoj osovini
XI.6.2 Pogon na zadnjoj osovini
XI.6.3 Pogon na svim točkovima
XII. Stabilnost vozila
XII.1 Podužna stabilnost
XII.1.1 Prevrtanje oko zadnje osovine
XII.1.2 Stabilnost vozila sa aspekta upravljivosti
XII.1.3 Prevrtanje vozila oko prednje osovine
XII.2 Poprečna stabilnost vozila
XII.2.1 Kretanje vozila na putu sa poprečnim nagibom
XII.2.2 Kretanje vozila na ravnom horizontalnom putu u krivini
XII.3 Stabilnost vozila na bočni vetar
XIII. Upravljanje vozilom i upravljački mehanizam
XIII.1 Zaokretanje automobila
XIII.2 Trapez upravljačkog mehanizma
XIII.3 Elementi stabilnosti upravljajućih točkova
XIII.3.1 Uticaj elastičnosti pneumatika na stabilnost vozila
XIII.3.2 Uticaj procesa kočenja i vučne sile na stabilnost vozila
XIII.4 Elementi upravljačkog mehanizma
XIV Teorija kočenja
XIV.1 Energetska analiza
XIV.1.1 Promena kinetičke energija vozila
XIV.1.2 Promena potencijalne energije vozila
XIV.2 Dinamička analiza procesa kočenja
XIV.2.1 Maksimalne vrednosti sile kočenja
XIV.3 Određivanje maksimalnog usporenja
XIV.4 Zakoni kretanja kočenog vozila
XIV.4.1 Vreme kočenja
IX.4.2 Put kočenja
XIX.5 Kočni uređaji vozila
XIV.5.1 Prenosni mehanizam u sistemu kočnica
XIV.5.2 Vrste kočnica prema konstrukciji
XV Sigurnost automobila i putnika i smanjivanje posledica nesreća
XV.1 Opšte postavke
XV.2 Aspekti sigurnosti vozila, putnika i ostalih učesnika u saobraćaju
XV.2.1 Aktivna sigurnost
XV.2.2 Sistemi elektronske kontrole kretanja vozila
XV.2.3 Udobnost putnika
XV.2.4 Elementi pasivne sigurnosti vozila i putnika
XV.3 Principi projektovanja kabine i karoserije vozila
XV.3.1 Unutrašnja zaštita kod frontalnog sudara
XV.3.2 Spoljašnja bezbednost
XV.3.3 Ergonomski aspekti vozila
XV.4 Ekološki aspekti i emisija izduvnih gasova
XV.4.2 Katalizatori
LITERATURA

O autoru

Bliža oblast zanimanja autora su alternativna goriva motora SUS, motori i motorna vozila. Iz ovih oblasti do sada je objavljeno više od 100 stručnih radova. Aktivno saradjuje sa više saobraćajnih preduzeća u Srbiji, te je iz te saradnje proizašlo više uspešnih konstrukcija vozila specijalne namene i nadgradnje, kao i moderan autobus “Nibus”, koji proizvodi AD “Nišekspres” u Nišu u više različitih tipova i varjanti.

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd