CNC struganje

za sinumerik 840D
Autor Ivanović Slaviša dipl. maš. inž.
ISBN 978-86-6048-008-3
Strana: 240 Format: A4 Povez: Mek Masa: 750 g
Ključne reči CNC, struganje, Sinumerik
Knjiga se nalazi i u kompletu: Pogledajte sve komplete.
Cena
2.000 rsd

Preuzmite:

cncstruganjesinumerik840.pdf (√)

O knjizi

Priručnik je nastao kao težnja autora da napiše knjigu koja će pomoći prvenstveno učenicima da savladaju nastavni plan i program a da i drugim korisnicima bude od velike pomoći pri upotrebi CNC glodalica.
Ovaj priručnik je namenjen učenicima trećeg razreda za obrazovni profil tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama u cilju sticanja znanja, veština i navika neophodnih za obavljanje konkretnih zadataka u proizvodnji.
Priručnik je koncipiran tako, da su u prvom delu data teorijska objašnjenja i demonstracije neophodne za razumevanje projektovanja tehnoloških sistema pri obradi struganjem i programiranja CNC glodalica.
U drugom delu je data zbirka rešenih zadataka za CNC struganje sa planovima rezanja, programskim listovima, operacijskim listovima, planovima stezanja, planovima alata, karakterističnim tačkama i hodogramima a u cilju lakšeg rešavanja konkretnih problema u praksi.
Primeri iz knjige su provereni na mašinama sa upravljačkim jedinicama SINUMERIC, HEIDENHAIN, FANUC, MAHO, …

Detaljan opis

OBRADA NA NUMERIČKIM OBRADNIM SISTEMIMA

PRIPREMA ALATA ZA STRUGANJE

POMOĆNI PRIBORI

KARAKTERISTIČNE TAČKE KOD CNC GLODALICA I STRUGOVA

IZBOR RADNIH RAVNI

UPRAVLJANJE CNC MAŠINAMA I KOORDINATNI SISTEMI

MERNI SISTEM

OSNOVNE NAREDBE KOD PROGRAMIRANJA STRUGANJA

KRATKI PREGLED VRLO BITNIH NAREDBI

KRATKI PREGLED OSTALIH NAREDBI

DEFINISANJE STARTNE TAČKE ALATA I NULTE TAČKE PRIPREMKA

KOMPENZACIJA (KOREKCIJA) POLUPREČNIKA ALATA

NULOVANJE I POZICIONIRANJE

PROGRAMIRANJE KRETANJA ALATA

FUNKCIJE CIKLUSA

CIKLUSI BUŠENJA

THREAD – CIKLUSI ZA IZRADU NAVOJA

POTPROGRAMI

ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA

O autoru

Dragan Ilić je po obrazovanju vojni mašinski inženjer. Nakon raspada Jugoslavije prelazi u privredu i posebno se posvećuje problematici kontrole kvaliteta. Obzirom na nedostatak literature iz ove oblasti, odlučuje se da objavi rad koji bi bio koristan kako stručnoj javnosti, tako i studentima i učenicima. O sebi voli da kaže da je rođen 1959.godine i da još nije umro. Ovaj stručni rad posvećuje svojim dragim profesorima Ph.D. in physics Vladimiru Joksimoviću i Pukovniku Vazduhoplovno Tehničke Službe, Prof. Zdravku Husulu.

Iz iste oblasti

Zavarivanje raznorodnih čelika
Branko Lukić
korice/k000353d2b.jpg
Cena: 1.050 rsd
ArchiCAD 19
GraphiSoft
korice/k000163d2b.jpg
Cena: 1.923 rsd
Programiranje CNC mašina: FeatureCam-Glodanje
Radiša Ćirković
korice/k000145d2b.jpg
Cena: 2.450 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd